Date | kwartaalrelease 2024 - GreenCommerce

Het tweede kwartaal van 2024 wordt afgetrapt met de optionele Date release. In deze release zitten o.a. ontwikkelingen t.b.v. de Transportal 2.0, waarbij technische voorbereidingen zijn gedaan om een tweerichting communicatie te faciliteren. Verder is er bij productie een nieuwe functie gekomen om 'volledig af te melden', waarmee het mogelijk wordt om één of meerdere opdrachten te selecteren en volledig af te melden. Hieronder vind je alle release notes:

Filter

Het vinkje 'Mailen zonder bijlagen' is gemaakt, zodat als deze aanstaat er geen bijlagen bij de e-mail van het keurrapport worden toegevoegd.

Er is een nieuwe berichtinstelling ontwikkeld voor het importeren van berichten van het type Order (verkoop). Met deze instelling kan worden aangegeven of bij het importeren van dit bericht naar de eigen stamgegevens moet worden gekeken.

Als deze instelling aan staat dan zal bij het aanmaken van de bestelling regels naar de palletfactor verkoop en de palletverpakking verkoop van het gekoppelde artikel gekeken worden, hier wordt ook rekening gehouden met de relatie (klant) voorkeur.

Er zijn wijzigingen in de berichtdefinities aangebracht. Bij een OmrijdOpdracht (Order), wordt nu informatie van de omrijdopdracht meegegeven, vergelijkbaar met de inkoop- en verkooporders.

Percentage geladen en gelost
Op basis van de werkelijke laad- en lostijden in de regels wordt het percentage geladen en het percentage gelost van de TransportOpdracht bepaald. In de lijstweergave van de transportopdrachten kunnen deze percentages als kolommen worden toegevoegd.

Verplaatsen controls in transportopdracht scherm
In het TransportOpdracht scherm zijn een aantal controls verplaatst, zie screenshot.

De laad- en losreferentie is op meerdere plekken in GreenCommerce beschikbaar gemaakt, bij VerkoopOrderRegel, InkoopOrderRegel en OmrijdOpdracht. Wanneer een gebruiker beschikt over de taak ‘Laad los referentie Transport Order regels bewerken’ dan mag deze in de transportopdracht de laad- en losreferenties van de regels aanpassen, dit kan voor meerdere regels tegelijk.

Het is mogelijk gemaakt om voor meerdere transportopdrachtregels tegelijkertijd en van verschillende types, de Laad- en lostijd aan te passen.

De functionaliteit voor het versturen van transportopdracht(en) naar de Transportal is ondergebracht onder de bestaande “Transporteur informeren” menu item. Wanneer je hierop klikt wordt er een pop-up getoond met de opties om de opdracht te versturen naar de Transportal en/of een instructie digitaal te versturen.

Bij het maken van een inkooporder kan nu de beginleverancier vastgelegd worden op basis van de stamgegevens (leveranciers kenmerk). Bij een verkooporder kan de eindklant worden vastgelegd in de stamgegevens (klant kenmerk). Bij een opdracht kan de eindklant worden vastgelegd (klant kenmerk). Beiden zijn achteraf nog aanpasbaar in de order/opdracht. Voor handling orders blijft de handlingrelatie leverancier/eindklant beschikbaar. 

Wanneer er in een order een eindklant is ingevuld zal de datumcode op basis van de instellingen van de eindklant gegenereerd worden. Is het een eindklant zonder datumcode template of is er geen eindklant gekozen, dan wordt het template van de klant, indien bekend, gebruikt.

Vanuit de detail view van een machine kunnen restopdrachten beheerd worden. Onder het tabblad “Resultaat” worden de restopdrachten weergegeven en is het mogelijk om nieuwe restopdrachten te maken. Daarnaast is het mogelijk om de restopdrachten te bewerken en pallets af te melden op een restopdracht. Zolang de restopdracht in productie is en de hoofdopdracht niet is gepauzeerd is het mogelijk om restopdrachten te bewerken.

Het is mogelijk gemaakt om de certificeringsinformatie ook bij definitieve in- en verkooporders in te zien. Als een gebruiker doorklikt om de certificeringen in te zien zal in het volgende scherm standaard de optie ‘Toon gedeactiveerd’ aan staan. In definitieve orders wordt geen rekening meer gehouden met verlopen of bijna verlopen certificeringen omdat een gearchiveerde certificering standaard niet meer geldig is.

Er zijn verschillende ontwikkelingen gemaakt t.b.v. het debiteurenbeheer in GreenCommerce. Denk aan het commercieel blokkeren van een debiteur, extra inzicht in de laatste betaaldatum factuurrelatie, het delen van openstaande posten van een debiteur met accountmanagers van de onderliggende factuurrelaties en meer.

Ben je geïnteresseerd in de uitbreidingen in het debiteurenbeheer? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

In de sublocatie is er een extra instelling bij gekomen ‘Uitsluitend productie’. Deze optie is alleen beschikbaar voor klanten die met palletregistratie werken. Met deze instelling kan je er voor zorgen dat de pallets die op deze sublocatie staan niet te orderpicken zijn voor verladingen maar uitsluitend voor opdrachten.

Vanuit de voorraadplanning is het mogelijk gemaakt om naar de verkooporder van de desbetreffende verkooporderregel te navigeren.

 

In de verkooporderregel is een prijscalculator toegevoegd, waarmee de valuta van de artikeldagprijs en productdagprijs gewisseld kan worden tussen de systeemvaluta en de valuta van de order. Dit is alleen mogelijk als de valuta van de order afwijkt van de systeemvaluta. Als er een standaard kilogram staffel is ingesteld kan er nu gekozen worden of deze kilogram staffel gebruikt moet worden bij het berekenen van prijzen in de verkooporder.

In het voorraad en prijs informatie control is een nieuwe knop toegevoegd met een icon van het programma. De knop is zichtbaar als er een unieke programmaregel is gevonden en de valuta van het programma overeenkomt met die van de verkooporder. Voor inkoop werkt dit vergelijkbaar, mits er over de juiste taak wordt beschikt.

Bij het definitief maken van in - en verkooporders wordt na het comprimeren van de orderregels gecontroleerd of er nog regels in de order zitten, is dit niet het geval dan zullen ook de achtergebleven kostenposten verwijderd worden.

In het prijslijst details scherm is de “Toevoegen” knop uitgebreid met een dropdown met twee opties, “Enkel artikel (Alt+1)” en “Multi artikel (Alt+2)”. Via “Enkel artikel” wordt dezelfde pop-up geopend als bij het bewerken van een prijslijstregel. Bovenaan is een veld toegevoegd voor het selecteren van een artikel.

Het scherm om tekorten in te kunnen kopen heeft enkele nieuwe features gekregen. Er zijn nieuwe standaardkolommen en filters aan het scherm toegevoegd, zoals het ‘Locaties’ filter. Wanneer één of meerdere locaties worden ingevuld, wordt de voorraad per locatie getoond. Op deze manier is het ook mogelijk om locatie-specifiek tekorten in te kopen.

Bij het inkopen van tekorten is een nieuwe optie toegevoegd ‘Samenvoegen’. Dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe orderregel wordt toegevoerd, als er al een orderregel met hetzelfde artikel op dezelfde locatie is. Deze optie staat standaard aan. Een andere nieuwe optie is om de geselecteerde regels volledig in te kopen, bij deze optie zullen regels altijd samengevoegd worden indien mogelijk.

De kolom DagPrijs is toegevoegd aan Stamgegevens, Artikel. De dagprijs wordt bepaald op basis van de standaard prijsgroep voor het huidige bedrijf.

Bij het maken van een importsjabloon voor inkooporders is het nu mogelijk om producten en teelten in te lezen. Als er een product wordt ingelezen, wordt er een inkooporderregel van het type product aangemaakt. Als er voor de relatie nog geen relatiekoppeling bestaat voor de in te lezen gegevens, wordt deze gemaakt en moet dit verzoek worden afgehandeld.

Let op: Bij het inlezen van een productregel wordt het aantal als inhoud opgeslagen.

Bij een uitwisselbaar artikel is een instelling toegevoegd waarmee het object als ‘commercieel uitwisselbaar’ kan worden gekenmerkt. Bij het toewijzen op een verkooporderregel worden geen afwijkende artikelen toegestaan, iets wat wel wordt toegestaan zodra een object als ‘logistiek uitwisselbaar’ wordt gezien (standaard).

Voor commercieel uitwisselbare artikelen is een uitbreiding toegevoegd in de voorraadplanning. Hier is het nu mogelijk om naast de partijen van hetzelfde artikel, ook de partijen van uitwisselbare artikelen in te zien.

Het nieuwe menu-item (‘Produceren uit voorraad’) biedt de optie om een verkooporderregel die nog niet 100% is toegewezen voor het resterende deel te produceren. Anders dan de reguliere optie, wordt je als gebruiker direct naar het partij-verkoop scherm doorgezet waarbij je het verbruik kunt boeken/reserveren.

Een nieuwe optie in het partij reservering scherm is om ook het ‘te produceren artikel’ te wijzigen. Bij het selecteren van een ander artikel, wordt zowel het artikel van de gekoppelde verkooporderregel als de te produceren opdracht aangepast.

Er is een nieuw menu-item aan het opdrachten scherm toegevoegd ‘Volledig afmelden’ waarmee één of meerdere opdrachten kunnen worden geselecteerd. Er volgt een formulier waarin twee opties beschikbaar zijn, ‘Palletstickers afdrukken’ en ‘Pallets samenvoegen’.

Aan het partij verkoopscherm is de optie toegevoegd om een enkel artikel te verkopen. De functionaliteit werkt precies hetzelfde als wanneer er via [ALT + 2] enkel artikel verkopen wordt gewerkt vanuit de verkooporder.

Het aantal acties in het WMS is voor het orderpicken voor productie vereenvoudigd. Hierbij is een extra flow toegevoegd [Splitsen en picken] wat het makkelijker maakt om een aantal van een pallet af te splitsen en te picken in de opdracht.

Deze optie komt beschikbaar zodra de gescande pallet meer colli bevat dan er volgens de reservering nodig is én de reservering een limiet heeft (niet overschrijden). Zodra deze actie wordt uitgevoerd, wordt het gesuggereerde aantal afgesplitst naar een nieuw palletnummer.

Er zijn twee nieuwe menu-items toegevoegd in een prijslijst: ‘Prijs info’ en ‘Toon log’. 

  • Prijs info: Toont een pop-up met een snapshot van alle bedragen die gebruikt zijn om de adviesprijs te berekenen voor de geselecteerde prijslijstregel op het moment van opslaan.
  • Toon log: Geeft het log (wijzigingen en acties) weer van de geselecteerde prijslijstregel.  

De prijsinfo van een prijslijstregel wordt automatisch aangemaakt en opgeslagen in een aparte tabel “PrijslijstRegelPrijsInfo”. 

Er nieuwe uitbreidingen toegevoegd aan de functionaliteiten van het inkoopfacturatie-proces. Hiermee is een eenvoudige manier van order matching mogelijk gemaakt. Om aan te geven welke inkoopfacturen en welke leveranciers geschikt zijn voor de automatische matching, is het mogelijk geworden om dit per leverancier te beheren.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Er is een parameter 'InkoopPrijsOverneemWijze' toegevoegd aan de inkoopkant. Standaard is deze leeg; er worden geen prijzen overgenomen. Bij het inkopen van elementen werden al wel prijzen overgenomen, dit is behouden. Wanneer er is gekozen om bepaalde prijzen over te nemen, dan zal deze standaard gesuggereerd worden bij het aanmaken van een inkooporderregel. Dit geldt ook wanneer er elementen ingekocht worden.

leeg = Niks overnemen
0 = Artikeldagprijs
1 = Productdagprijs
3 = Programmaprijs
4 = Klantspecifieke dagprijs

Voor elementen:

leeg = Niks overnemen
0 = Elementprijs
1 = Programmaprijs
2 = Klantspecifieke elementprijs

 

Er is een productgroepen filter toegevoegd aan 'PartijVerkoop'. Om standaard deze lijst te filteren bij het reserveren voor productie is er een gebruikerspecifieke parameter toegevoegd 'PartijVerkoopProductGroepFilteren' waarmee standaard de productgroep(en) van het te produceren artikel worden ingevuld. Ook is een kolom toegevoegd die het aantal colli toont dat van een partij nodig zou zijn op basis van overeenkomende productgroepen. Dit zodat andere landen van oorsprong ook beschikbaar zijn om te gebruiken.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden