Hoe gaat GreenCommerce om met jouw privacy - GreenCommerce

Privacybeleid GreenCommerce

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 04-apr-2024
Inwerkingtreding op 04-apr-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van jem-id BV met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (greencommerce.nl) (de "Service"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, krijgt u geen toegang tot de Service en maakt u er geen gebruik van.

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen en het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen na plaatsing op de Service en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.

Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Mobiel
  4. Naam van organisatie

Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Marketing/ Promotie
  2. Ondersteuning


Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we uw toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Advertentieservice
  2. Analyse

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving-, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:

We bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid, te vervullen. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor registratie / rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, etc. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot, uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (overdraagbaar) naar een andere entiteit, eventuele door u aan ons verstrekte toestemming om uw gegevens te verwerken, in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en dergelijke andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via jill@jem-id.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via jill@jem-id.nl.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om dezelfde voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies en dergelijke

Om meer te weten te komen over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze te leren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we niet instaan voor of de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & Gebruik van uw informatie:

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief een derde partij die een website of service exploiteert die toegankelijk kan zijn via een link op de Service. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van externe sites of services.

Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw bij ons beschikbare informatie, kunt u een e-mail sturen naar jill@jem-id.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden