Case: Timerfruit werkt met AGF software GreenCommerce - GreenCommerce

GreenCommerce zorgt voor capaciteitswinst bij Timerfruit

Importeur
AGF software GreenCommerce bij Timerfruit

Rotterdam, 7 april 2020
Timerfruit is een import- en exportspecialist van overzees fruit. Timerfruit beheerst het totale proces van plantage tot aan de consument, waarbij kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en kostenbeheersing centraal staan en tevreden relaties de belangrijkste drijfveer vormen. In december 2002 richtten Tim Reincke en Eric Brückner het bedrijf 'Timerfruit' op. Ze richtten zich op een aantal specifieke producten, zoals druiven, meloenen, citrusfruit, steenfruit en appelen.

Keuze voor GreenCommerce
De werkwijze was de basis van de keuze voor GreenCommerce, de flexibiliteit van jem-id past hierin goed bij de mentaliteit van Timerfruit. Timerfruit zocht een softwarepakket waarin zij hun importeurs-werkzaamheden goed konden verwerken met daarbij de mogelijkheid om digitaal met andere bedrijven te communiceren. Hieronder lichten wij een aantal onderdelen uit die voor Timerfruit essentieel zijn (geworden). 

Importeurspakket geeft beeld van verwachte leveringen en containerafhandeling
De logistieke stromen in de importwereld kennen veel factoren die een planning behoorlijk op zijn kop kunnen zetten. Timerfruit maakt gebruik van het importeurspakket van GreenCommerce. Middels het pakket krijgen importeurs, zoals Timerfruit, een volledig beeld van verwachte leveringen en de daarbij behorende containerafhandeling. Vanuit het softwarepakket kunnen zij het gehele administratieve en logistieke proces monitoren en aansturen. Dit proces wordt vanaf het moment van verscheping tot het lossen van een zeecontainer in kaart gebracht waardoor er snel geschakeld kan worden tussen de verschillende partijen. De functionaliteit assisteert middels een conflictenscherm waar men, op basis van controle op ingedeelde verkopen, ingeplande transporten en/of ompakopdrachten, direct problemen kan signaleren en daarop actie kan ondernemen. 

AGF software GreenCommerce bij Timerfruit

Uitwisseling logistieke berichten (koppeling met FreshBabel Messenger) 
Omdat Timerfruit een externe loods heeft, is het belangrijk om intensief contact te hebben op het gebied van logistieke processen. In het verleden vond de communicatie veelal plaats per mail of per telefoon. Om oplossingen te bieden voor deze tijdrovende en foutgevoelige processen rondom orderinvoer en dataverwerking aan beide kanten, is Timerfruit gestart met FreshBabel Messenger. FreshBabel biedt een platform waarmee verschillende systemen onderling met elkaar kunnen communiceren, zonder dat de achterliggende systemen hierop aangepast hoeven te worden. Timerfruit en Karsten Suiderland Logistics (KSL) hebben de samenwerking verder geprofessionaliseerd door elkaars systemen digitaal op elkaar aan te sluiten. KSL werkt met een extern Warehouse Management Systeem. De logistieke koppeling van FreshBabel zit tussen GreenCommerce en het externe WMS in, en verzorgt de vertaling van de berichten van- en naar de betreffende software systemen. Op deze manier zijn beide partijen in staat om gegevens over logistieke processen zoals inslag, productie en uitslag volledig automatisch met elkaar uit te wisselen waardoor er een grote efficiëntieslag is gemaakt.

Eric Bruckner en Tim Reincke van Timerfruit hebben het over een efficiëntieverbetering sinds de komst van FreshBabel Messenger: “Belangrijke gegevens hoeven we niet meer over te typen. Bijkomend voordeel is dat er hierdoor minder fouten worden gemaakt.’’ 

Lees hier het hele artikel over de logistieke koppeling.

Digitale administratie
GreenCommerce biedt een koppeling met Twinfield en Blue10. Alles wordt inmiddels digitaal verwerkt bij Timerfruit. Alle facturen worden via PDF-bestanden naar het juiste e-mailadres verstuurd. Daarnaast zijn er er nog veel bedrijven maandenlang bezig met een jaar-afgrenzing, terwijl dit bij Timerfruit veel sneller gaat doordat ze, in samenwerking met de accountant en jem-id, een stukje maatwerk hebben laten ontwikkelen, die, met de gegevens uit GreenCommerce, in enkele seconden alle jaargegevens presenteert. 

"We horen dat wij qua certificeringen én op administratief gebied heel goed georganiseerd zijn. Dat zijn voor ons wel ijkpunten om te kunnen zien dat we goed in de wedstrijd staan. We krijgen positieve feedback van audits’’, aldus Eric Brückner.

AGF software GreenCommerce bij Timerfruit

Future Proof development

Datawarehouse
Timerfruit zou toekomstig meer met een datawarehouse en een BI-applicatie willen doen, zodat zij resultaten kunnen zien van leveranciers/afnemers en inschattingen kunnen maken van de verkoop. Het zou ook ideaal zijn als zij hierin trends kunnen ontdekken vanuit het verleden en daarnaast kunnen maandelijkse rapportages, die nu voornamelijk middels allerlei spreadsheets worden gedaan, worden vervangen. 

jem-id biedt een Datawarehouse pakket aan die in combinatie met de BI-applicatie “Power BI” in deze vraag kan voorzien. Hierdoor kan de rol van het managementteam nog meer controlerend en sturend worden. Op een later moment zal worden besloten of Timerfruit gebruik gaat maken van dit pakket.

"We hebben specialisten zoals GreenCommerce om ons heen waarmee wij ons heel comfortabel voelen, zodat we, wat er ook gebeurt komende jaren, altijd een antwoord kunnen vinden.’’


Timerfruit is het meest trots op de goede reputatie die zij hebben en blijven zich dan ook constant ontwikkelen: ‘The race for quality has no finish line’.

AGF software GreenCommerce bij Timerfruit

PAKKETTEN

GreenCommerce.NET, Handling, Importeurspakket, Commissie inkoop, Order import Excel

AGF software GreenCommerce bij Timerfruit

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden