Edamame release - GreenCommerce

Het derde kwartaal van 2024 wordt afgetrapt met de Edamame release. Dit is geen verplichte release. In deze release zitten nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het debiteurenbeheer. Ook is er een ontwikkeling gemaakt om meerdere inkoopfactuurregels tegelijk te bewerken. Verder is er een functionaliteit toegevoegd waarmee in een transportstaffel een opslagpercentage kan worden vastgelegd. Lees hieronder alle release notes:

Filter

Het is nu mogelijk om een template of programma relatie specifiek te maken vanuit het bijbehorende detailsscherm. Het ‘Relatie specifiek’ hokje moet worden aangevinkt en er moet een relatie gekozen worden. Voor bestaande templates/programma’s is deze optie alleen beschikbaar als er niet meer dan één relatie is gekoppeld. Anders wordt deze standaard overgenomen in het relatie-veld.

Voor relatie specifieke templates en programma’s van het type inkoop, is het nu mogelijk om een teelt te koppelen aan een template/programma regel. De teelten die gekozen kunnen worden voor template regels, worden standaard op actieve teelten gefilterd. Voor programma regels worden de teelten standaard gefilterd of deze actief zijn in de periode van het programma. Bij het aanmaken van inkooporderregels op basis van templates en programma’s wordt de teelt overgenomen als deze bekend is in de template/programma regel.

**Debiteurenbeheer**

Voor het beheren van risicoprofielen zijn er nieuwe schermen toegevoegd bij de stamgegevens. Hier kunnen risicoprofielen toegevoegd, bewerkt en verwijderd worden. Per risicoprofiel kan een code, naam, kleur en een opmerking opgegeven worden. Op de debiteurenkaart kan een risicoprofiel aan een debiteur gekoppeld worden. In het debiteurenoverzicht kunnen eigenschappen van het risicoprofiel als kolom er bij geklikt worden. De eerste kolom die een eigenschap van het risicoprofiel toont, krijgt een bolletje in de kleur van het risicoprofiel erbij.

**Debiteurenbeheer**

Aan de schermen voor openstaande posten (per debiteur & per factuurrelatie) kunnen deze kolommen toegevoegd worden:

 • AantalBuitenTermijn Totaal aantal facturen buiten termijn
 • TotaalBuitenTermijnBedrag Totaal bedrag van de facturen buiten termijn
 • TotaalKredietverzekerdBedrag Het bedrag waarvoor de relatie verzekerd is
 • ExposureBedrag TotaalOpenstaandBedrag - TotaalKredietverzekerdBedrag

Ook is in beide schermen het filter uitgebreid met het vinkje ‘Met exposure’. Als deze optie aangevinkt is, zullen alleen relaties getoond worden waarbij het ExposureBedrag groter is dan 0.

***Debiteurenbeheer***

In de dropdown ‘Debiteuren overzicht sturen’ zijn 2 opties toegevoegd ‘Voorbeeld accountmanager’ en ‘Voorbeeld verkoper’. In de pop-up voor het versturen van openstaande posten is het nu mogelijk gemaakt om een voorbeeld te kunnen bekijken van een factuurrelatie. Hiervoor moet eerst een factuurrelatie uit de lijst geselecteerd worden en daarna op “Bekijk voorbeeld” geklikt worden. Deze functionaliteit is overal beschikbaar waar openstaande posten verstuurd kunnen worden.

 

***Debiteurenbeheer***

In het debiteur dashboard worden alle bedragen in de kop zonder decimalen getoond. Ook de percentages in het vakje “Betaaltermijn openstaande facturen” worden afgerond. Alle gemarkeerde velden in het screenshot worden nu zonder decimalen getoond.

***Debiteurenbeheer***

Bij een relatie is het nu mogelijk om de DebiteurCodeAlsTekst als kolom toe te voegen. Net als de kolom DebiteurAlsTekst wordt voor alle relaties uit de boom dezelfde debiteur getoond.

**Debiteurenbeheer***

De debiteur en factuurrelaties in het debiteur dashboard worden nu getoond met de code als prefix. De factuurrelaties worden hierbij ook gesorteerd op code. Daarnaast zijn de velden in de kop wat compacter geplaatst zodat alle informatie goed (zonder te scrollen) zichtbaar is voor kleinere schermen.

 

***Debiteurenbeheer***

In de kredietmeter die te vinden is in een verkooporder wordt vanaf nu de kredietverantwoordelijke getoond als deze van toepassing is. De kredietverantwoordelijke is van toepassing als de klant een debiteur heeft en als er bij de debiteur een kredietverantwoordelijke is ingesteld. Als er niet met debiteurenbeheer gewerkt wordt, zal de regel met kredietverantwoordelijke niet getoond worden.

 

Het is mogelijk gemaakt om net als de verkooporderregels nu ook de inkooporderregels te kunnen splitsen. Voorwaarden voor splitsen zijn dat de inkooporderregel niet meerdere partijen mag hebben, geen in behandeling blokkade en je moet zelf de eigenaar van de inkooporderregel zijn. Als er aan de genoemde voorwaarden is voldaan kan er worden afgesplitst, dit aantal mag niet hoger zijn dan dat er al is binnengemeld. Indien de inkooporderregel is ingepland voor transport kan er gekozen worden om de transportopdracht te behouden voor de nieuwe regel. Hierbij kan de voorkeur per gebruiker onthouden worden.

Met deze ontwikkeling is het in- en verkooporders mogelijk gemaakt om elementen toe te voegen aan een order van het type ‘Credit’. De gebruiker kan hierbij alleen kiezen uit elementen met het procesfilter ‘Kosten en kortingen’. Dit komt tot stand vanuit de Fustvoorraad. 

Het is nu mogelijk om meerdere inkoopfactuurregels tegelijk te bewerken. Er wordt een formulier getoond waarin de volgende velden te bewerken zijn:
- Datum
- Grootboek
- BTW groep

Standaard worden de invoervelden leeg getoond en alleen gevulde invoervelden worden opgeslagen. BTW regels kunnen niet bewerkt worden.

Zoals bij in- en verkooporderregels al mogelijk is, is het nu ook mogelijk gemaakt om de ‘OrderRegelStatus’ bij de programmaregel vast te kunnen leggen. Gebruikers die vanuit in- en verkoop al over de taak ‘OrderRegelStatusToekennen’ beschikken kunnen hier direct gebruik van maken. Het voordeel van het vastleggen van de status op dit eerdere moment is dat deze worden overgenomen bij het aanmaken van orderregels op basis van programmaregels.

Het is nu mogelijk om op bedrijfsniveau in te stellen of de inkoopprijs gereset wordt als er geen prijs suggestie gevonden wordt na het wijzigen van het artikel. Dit is instelbaar via een parameter.

 

Er is een functionaliteit toegevoegd waarmee in een transportstaffel een opslagpercentage kan worden vastgelegd. Dit percentage zorgt voor een stuurmiddel waarmee de prijscalculatie richting klanten kan worden beïnvloed met t.o.v. de verwachte kosten van transporteurs. Bij het berekenen van de transportreservering per palletplaats wordt er een extra heffing over de grondslag (staffel tarief) toegepast. Dit is naast een eventuele dieseltoeslag die actief kan zijn, die over dezelfde grondslag wordt berekend.

Door middel van een nieuwe systeemparameter kan worden ingesteld dat de gerealiseerde resultaten/marges aan verkoopkant niet worden meegenomen in de advies terugmeldprijzen. De gemaakte marges blijven hiermee hangen in het partij- en verkoopresultaat.

Het formulier om orderregels te splitsen in [Transportplanning] is omgezet naar dezelfde variant als die beschikbaar is om vanuit [Verkooporder] of [Voorraadplanning] te splitsen. De nieuwe opties zijn:

 • Palletfactor, palletplaatsen en aantal pallets aanpasbaar
 • Palletverpakking aanpasbaar

 

In de FacturatieModule is een aanpassing gemaakt waardoor betalingen van 0 niet meer geregistreerd worden, daarnaast worden microbetalingen kleiner dan 0.01 en/of -0.01 cent ook niet meer geregistreerd. In het scherm waar deze registraties inzichtelijk worden gemaakt is een filter toegevoegd waardoor de huidige 0 en micro betalingen gefilterd kunnen worden. Dit filter staat standaard uit.

Gebruikers van GreenCommerce maken geen gebruik meer van de zaad- en stekmodule. Hiermee is besloten deze module uit te faseren. De bijbehorende parameters zijn hiermee uitgeschakeld.

Zodra een in- of verkooporder definitief is, wordt het referentieveld van de order uitgeschakeld en verschijnt er een knop om de referentie te wijzigen. Er opent dan een pop-up waarin de nieuwe referentie ingegeven kan worden. Zodra de order volledig wordt afgehandeld is de referentie ook niet meer te wijzigen.

Op het partijen tabblad in het voorraad scherm is het nu mogelijk om direct naar de inkooporder of opdracht van de partij te gaan. Dit kan door middel van klikken met de rechtermuisknop op de partij en vervolgens te kiezen voor ‘Naar inkooporder’ of ‘Naar opdracht’, afhankelijk van hoe de partij ontstaan is.

Bij het verkopen uit voorraad is het nu ook mogelijk om de palletfactor te specificeren. Hier kan net als bij de palletverpakking gekozen worden uit de opties om de gegevens over te nemen van de klant/artikel voorkeur, de opdracht/inkooporderregel, de artikelpalletfactor of zelf ingegeven. Hier mist de optie klantvoorkeur, omdat op klantniveau er geen palletfactor vastgelegd is (wel palletverpakking).

Het is nu ook mogelijk om via de gebruikersspecifieke parameter vast te leggen welke optie er standaard geselecteerd dient te worden. 

**Deze release note is specifiek voor Fris gebruikers**

Het beheer van consumenten artikelen is beschikbaar gemaakt in Fris GreenCommerce. De schermen zijn te vinden onder [Stamgegevens] -> [Artikel Stam] -> [Consumenten artikelen].

Dit is als een apart menu-onderdeel aan een rol toe te voegen.

De inbox is uitgebreid met een nieuw berichttype dat verwerkt kan worden, 302 FactuurBetaling. Voor factuurbetalingen geldt dat het zowel inkoop - als verkoopfacturen kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de inhoud van het bericht.

De body van een e-mailtemplate ondersteunt nu conditionele tekst; dit betekent dat bepaalde (dynamische) tekst alleen in de e-mail wordt opgenomen als de conditie waar is. Hierbij kunnen ook datavelden van het gekoppelde object gebruikt worden. Gebruik daarbij deze notatie:

<@ if [conditie] @>[tekst]<@ endif @>

Als de conditie waar is, wordt de tekst tussen het if-element en het endif-element in de e-mail opgenomen. Als de conditie niet waar is, wordt de tekst tussen de elementen niet opgenomen in de e-mail.

 • Er zitten enkele limitaties aan het gebruik van conditionele tekst:
 • Er kan maar één conditie in het if-element gezet worden.
 • Het if-element ondersteunt geen else-element.
 • Er kan geen if-element binnen een ander if-element gezet worden.

Er is een uitbreiding in het scherm [Facturen versturen (digitaal)] gemaakt waardoor facturen voor relaties waar de outbox-instellingen voor staan geconfigureerd ook getoond worden. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om het vinkje “Werkt met FreshBabel” aan te zetten in de relatie-stamgegevens.

Om onderscheid te maken in facturen die via de outbox verzonden worden is de kolom ‘Communicatie wijze’ uitgebreid met een nieuwe waarde:

In de order-definitie is een extra veld opgenomen om een kiloprijs/eenheidsprijs in te verwerken: “PrijsPerInhoud”. Hiermee kunnen zowel kiloprijzen als stuksprijzen gebruikt worden. Zodra een PrijsPerInhoud gevuld is, wordt dit bij de bestellingregel opgeslagen en vervolgens overgenomen naar de gegenereerde verkooporderregel als ‘ingevulde prijs’. Onderliggend wordt alsnog de colliprijs berekend en opgeslagen.

Omdat de functionaliteiten die de Forecasting module biedt niet worden gebruikt, is besloten deze uit te faseren. De volgende onderdelen komen te vervallen:

 • Inkoop → Inkoopcontracten
 • Voorraadbeheer → Handel prognose
 • Overzichten → Contractdigger
 • Verkoop → Verkoopcontracten & Verkoopcontracten indelen

Omdat de functionaliteiten die de Uitbetaalmodule biedt niet worden gebruikt, is besloten deze uit te faseren. De volgende onderdelen komen te vervallen:

 • Administratie → Uitbetalingen & periode uitbetalen
 • Stamgegevens → Administratie → Teler inhoudingen

Ook zijn er parameters komen te vervallen.

Omdat de functionaliteiten niet worden gebruikt, is besloten deze uit te faseren. De parameter is komen te vervallen.

Het onderdeel ‘Offertes’, onder verkoop, is uitgefaseerd omdat dit verder niet meer in de applicatie werd gebruikt.

Om ruimte te bieden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van partij dagprijzen, is de huidige (niet gebruikte) variant uitgefaseerd.

Om ruimte te bieden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van leverancier artikeldagprijzen is de huidige (niet gebruikte) variant uitgefaseerd. De parameter is komen te vervallen.

In het scherm van de inkooporders is aan de kolom die het ontvangen (binnengemelde) percentage weergeeft, het pie-chart icon toegevoegd.

Het bekijken van een inboxbericht is aangepast zodat nu bij het bekijken er JSON content wordt getoond in Microsoft Edge op een dialog. Doordat dit een veel modernere browser is, wordt de JSON netjes weergegeven.

De Excel import module is aangepast zodat voor artikel- en elementregels nu ook de teelt wordt ingelezen.

In de GreenCommerce Tasks API is een uitbreiding gemaakt waarmee het event voor het afronden van een verlading wordt afgevangen. Op basis hiervan wordt de verlading bevestiging automatisch verstuurd naar de ontvanger, mits dit nog niet automatisch gedaan is/was. Bij het opnieuw afronden van een verlading wordt de functionaliteit opnieuw aangeroepen en wordt de bevestiging opnieuw verstuurd. Om deze functionaliteit actief te krijgen dient in de Tasks API het volgende event aan te worden gezet: shipment.finished

Er is een uitbreiding gemaakt in GreenCommerce waarmee de referentie van de eindklant kan worden vastgelegd. Deze kan op dezelfde manier als de klant referentie worden beheerd (ook als de VO al definitief is).

Voor verwerking van EDI stromen, kan de referentie van de eindklant via de inbox → bestellingen worden ingelezen in de verkooporder.

Omdat de functionaliteiten voor externe facturatie niet meer worden gebruikt, is besloten dit uit te faseren. Hiermee is de bijbehorende systeemparameter komen te vervallen.

Omdat de grafieken desktop niet werd gebruikt, is deze uitgefaseerd. De bijbehorende systeemparameter is komen te vervallen.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden