Zucchini release | GreenCommerce - GreenCommerce

We zijn het einde van het alfabet genaderd met de Zucchini release. De ontwikkelingen van het tweede kwartaal van 2023 staan vooral in het teken van procesoptimalisatie. Verder zijn er ook nieuwe ontwikkelingen toegevoegd in de QC App waardoor de gebruiksvriendelijkheid naar een hoger niveau is getild. Ook binnen de WMS App zijn ontwikkelingen gedaan om een deel rollen/rechten beheerbaarder te maken. Lees hieronder alle release notes:

Filter

Bij de verlaadplanning is een nieuwe kolom toegevoegd die aangeeft of een van de regels in de verlaadplanning een KCB controle moet ondergaan. Deze is in de kolomkiezer van het verlaadplanningen scherm erbij te klikken door te kiezen voor de eigenschap ‘HeeftKcbControle’.

Bij het maken van een artikel- of partijreservering kan nu aangegeven worden dat er niet meer klaargezet (of verbruikt) mag worden dan het aantal dat gereserveerd is. Als er meerdere reserveringen van toepassing zijn op een pallet die klaargezet of verbruikt wordt, moeten alle reserveringen dit vinkje aan hebben staan om de restrictie te laten gelden.

Bij de inkooporder is een nieuwe kolom toegevoegd die aangeeft of er één of meerdere klachten zitten op de inkooporder. Deze is in de kolomkiezer van het inkoopordersscherm erbij te klikken als ‘HeeftKlachten’.

Om toch nog gegevens te kunnen wijzigen in een opdracht die al in productie is, is er een extra knop toegevoegd ‘Gegevens wijzigen’. Deze knop vervangt de knop ‘Artikel wijzigen’ die al in dit scherm aanwezig was om het artikel te wijzigen als de opdracht al in productie is.

Bij een element is het nu ook mogelijk om bijlagen vast te leggen. Zo is er een tabblad ‘Bijlagen’ gemaakt waarin bijlagen kunnen worden toegevoegd, geopend, verwijderd en kan de bestandslocatie geopend worden.

De kostenpost is te koppelen aan het standaard element dat voor het bedrijf actief is waar de goederen in de transportopdracht voor zijn. Dit zit achter een systeemparameter; neem contact met ons op voor meer informatie.

Het DESADV bericht voor Aldi is uitgebreid met het verkooporderregelnummer. 

De productienotitie en labeltekst wordt nu bij de opdracht opgeslagen, van zowel het artikel als het consumenten artikel van de opdracht. Deze teksten worden bepaald als er een wijziging plaatsvindt in de relatie, de handlingrelatie of het artikel van een opdracht. Het bewerken van de teksten kan door middel van het klikken op het ‘i-tje’ naast het artikel.

Er zijn uitbreidingen gedaan in zowel GreenCommerce als in de QC App om nieuwe functionaliteiten aan te bieden voor het keurproces. Lees voor een volledig overzicht de volgende update: https://www.greencommerce.nl/nl/updates/herkeuren-met-de-qc-app

Het is mogelijk gemaakt om meer registraties te doen op het gebied van arbeid, waarbij bij het afronden van opdrachten direct een kostenboeking te doen is. Dit kan via een instelling geactiveerd worden. Ook zijn er meerdere validaties toegevoegd binnen het proces. Verder is er beter onderscheid te maken tussen de verschillende medewerkers door 3 soorten gebruikers te specificeren: uitvoerend, planner en manager. Dit kan via het gebruikersbeheer (mits er beschikking is over de juiste rechten) worden beheerd.

Voor specifieke locaties kan een functionaliteit worden geactiveerd om een ingaande keuring blokkerend te laten werken voor het logistieke proces. Een pallet zal na binnenmelden niet beschikbaar zijn voor het orderpickproces totdat er een keurrapport voor beschikbaar is. Ook is het niet mogelijk om een interne verplaatsing te doen. Zodra er een keurrapport is aangemaakt, zal de blokkade worden opgeheven.

Binnen GreenCommerce WMS is er een nieuwe feature geïntroduceerd waarmee de sorteringen van de picklijstregels en de palletsuggesties binnen een picklijst beheerd kunnen worden. Aangezien dit binnen het features beheren gedeelte zit kunnen alleen beheerders hierbij. Als er sorteringen binnen de picklist op bedrijfsniveau actief zijn, dan wordt dit getoond bij het aanpassen van de sorteringen. De gebruiker kan dan de sorteringen niet aanpassen.

Bij een verkooporder is er een instelling bijgekomen die aangeeft of er keurgeblokkeerde goederen gebruikt mogen worden voor die verkooporder. Als deze instelling aan staat kunnen partijen die zijn geblokkeerd gewoon gepickt en verladen worden alsof ze niet geblokkeerd zouden zijn. Ook de highlighting van partijen op keurblokkades is uitgeschakeld voor verkooporders waarbij deze instellingen aan staan. Het is ook mogelijk om bij een klant aan te geven, in de stamgegevens, dat voor nieuwe orders deze instelling standaard aan staat. 

Het is mogelijk om in te stellen dat de artikelnaam niet mee wordt gestuurd richting e-CertNL in het omschrijvingsveld van de orderregel. Bij inschieten van een aangifte richting e-CertNL is het nu ook mogelijk om direct een inspectie aan te vragen. Hiervoor moeten een aantal stamgegevens worden gevuld. Neem hiervoor contact met ons op. 

Binnen GreenCommerce is het mogelijk gemaakt om bij specifieke instellingen toe te voegen dat de verwerking anders gaat dan standaard. Dit betekent dat aparte orderregels als dezelfde partij kunnen worden ingeladen in GreenCommerce. Dit heeft te maken met aantallen die o.b.v. contract- en dagprijzen zijn afgesproken met de teler.

De popup die in een picklijst beschikbaar is om de partijen te tonen is aangepast zodat de waarde die in [Fysieke voorraad] terechtkomt op basis van de palletvoorraad wordt bepaald. 

Het uploaden van foto’s kan door middel van een nieuwe instelling op de achtergrond worden voortgezet. Hierdoor kun je als keurmeester direct doorgaan met het keuren van de volgende partijen. De voortgang van het uploaden kun je via een nieuwe spinner in de gaten houden.

Op basis van de aanwezige klaarzetlocaties en verbruikssublocatie is een gebruiker in staat om bij het picken van een pallet een keuze te maken uit één van de sublocaties die beschikbaar is in de picklijst. Voor productie picklijsten waar slechts één klaarzetlocatie is, wordt deze automatisch gesuggereerd.

Om structureel om te kunnen gaan met productieplanningen die in een externe tool worden gedaan is er een optie toegevoegd waarmee de bestaande visualisatie van de productieplanning in GreenCommerce read-only kan worden gemaakt. Hiermee heb je wel het inzicht, maar niet de mogelijkheid om planningen te veranderen.

Er zijn twee nieuwe gebruikerspecifieke parameters toegevoegd waarmee de standaard statusfilter voor zowel KCB aangifte als douane aangifte kan worden ingesteld. Standaard staan deze ingesteld op ‘Openstaand’.

Middels een systeemparameter is de diensten-filter die standaard gebruikt moet worden bedrijfsspecifiek in te stellen. Standaard staan deze ingesteld op 0, waarmee de filter op ‘Diensten voor eigenaar’ wordt geïnitialiseerd. Wil je deze instelling aangepast hebben? Neem contact met ons.

Er is een uitbreiding aan de QC App toegevoegd waarmee keurmeesters in staat worden gesteld om de CoC status van de partijen die onderdeel van de keuring zijn bij te werken. 

Binnen inkooporders is het nu ook mogelijk om voor een of meerdere inkooporderregels de programmaprijs over te nemen. Dit werkt op dezelfde manier als bij een verkooporder.

In het ‘Te ontvangen inkoopfactuurregels’ scherm is een optie toegevoegd om ook niet definitieve inkooporder(regel)s te tonen. Als deze optie is geactiveerd worden ook inkooporder(regel)s getoond die niet definitief zijn. Niet definitieve inkooporder(regel)s worden in het grijs weergegeven en zijn niet aan te vinken zodat ze niet af te letteren zijn.

De optie om voorraadreserveringen toe te voegen is opgesplitst in twee aparte knoppen: één voor standaard en één voor de eigenaar. De eerste optie is niet beschikbaar als je alleen o.b.v. handling werkt, de tweede optie is niet beschikbaar als je niet met handling werkt.

Bij het [Order terugmelden] is dezelfde functionaliteit toegevoegd als die aanwezig was bij het terugmelden van een enkele orderregel. Deze controle geldt voor alle inkooporderregels uit de inkooporder, terwijl die per regel slechts voor één regel wordt uitgevoerd. 

 

Er is een extra instelling toegevoegd aan de locatie waarmee kan worden aangegeven dat een locatie zelf het afrondsignaal voor een opdracht geeft. Deze instelling overruled de standaard werkwijze en maakt het mogelijk om met verschillende productielocaties op andere manieren samen te werken. 

In GreenCommerce zijn nieuwe schermen toegevoegd waarin het exporteren van gegevens over grensoverschrijdende goederen binnen Europa naar Groentenfruit Huis gedaan en beheerd kunnen worden. Om te kunnen werken met de koppeling dienen er eerst stamgegevens ingericht te worden via [Stamgegevens => Administratie => Groenten Fruit Huis koppeling]. Dit scherm opent op het ‘Landen’ tabblad, hier staan alle landen die in GreenCommerce bekend zijn, met daarachter het land van GroentenFruit Huis waar het land aan is gekoppeld. Om een koppeling te maken kunnen er één of meerdere landen geselecteerd worden en vervolgens te ‘Bewerken’. Vervolgens dient het land van Groentenfruit Huis geselecteerd te worden waarmee de koppeling gelegd wordt. Ook is het mogelijk om een gemaakte koppeling weer te verwijderen. Ditzelfde geldt voor de KCB groepen van GreenCommerce. Tenslotte moet bij een KCB groep nog aangegeven worden of deze wel meegenomen moeten worden in de aangifte. Dit kan beheerd worden in de KCB groep in GreenCommerce.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden