Eerste roadmap onderwerp: Herkeuren met de QC App - GreenCommerce.NET

Eerste roadmap onderwerp: Herkeuren met de QC App

Gepost door  Jill van der Knaap  op  10 februari 2023

In 2022 zijn er bij de Watermelon release al diverse ontwikkelingen gedaan in de QC App waarbij een sturend mechanisme is gemaakt voor het uitvoeren van kwaliteitsinspecties. Vanuit de roadmap is er een vervolg gepland voor het eerste kwartaal van 2023. Specifieke herkeur instellingen o.b.v. het ‘soort’ product moeten zorgen voor professionaliseringsslag bij het kwaliteitsproces.

Uitfasering FreshTracker -> QC App
Vorig jaar is de FreshTracker applicatie uitgefaseerd en vervangen door de technisch beter uitgeruste Quality Control (QC) App. Het volgende onderwerp op de roadmap heeft betrekking op het gestuurd keuren en herkeuren van het ‘soort’ product. Dit onderwerp heeft vorig jaar ook al een plek op de roadmap gekregen waarbij de fundering alvast is gelegd om het proces te standaardiseren.

Op basis van verwachte ontvangsten kunnen kantoormedewerkers specifieke instructies geven aan keurmeesters om goederen te keuren. Met name wanneer een bedrijf samenwerkt met een externe loods en/of externe keurmeester is dit een waardevolle uitbreiding. De commerciële medewerkers op kantoor sturen hiermee de keurmeesters op een effectieve manier aan om specifieke partijen of pallets te keuren. Verder komt het ook regelmatig voor dat goederen op een locatie moeten ‘overnachten’, waardoor een extra keurmoment geplant dient te worden. Dit is reeds mogelijk in zowel GreenCommerce als de QC App.

Het proces in de QC App is voor kwaliteitsmedewerkers of keurmeesters eenvoudig te volgen middels instructies in het menu van de QC App. De inspectie volgt in principe dezelfde stappen als iedere andere inspectie, is bij de laatste stap een optie toegevoegd om een gewenste herkeur na een aantal dagen aan te geven. Dit wordt opgeslagen in GreenCommerce, waardoor automatisch een nieuwe inspectie wordt aangemaakt wanneer de termijn van het aantal dagen is verstreken. In de QC App komt vervolgens de inspectie voor de herkeur naar voren in het (nieuwe) instructie overzicht.

Ontwikkelingen voor het eerste kwartaal van 2023
Dit kwartaal zijn we begonnen met het verwerken van de verzamelde feedback van de vorige periode. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor dienstverleners zodat zij zelf kunnen gaan keuren en resultaten delen met opdrachtgevers. Hierdoor krijgen dienstverleners meer vrijheid in plaats van afhankelijk te zijn van de andere partij.

Eén van de nieuwe functionaliteiten focust zich op het faciliteren van de technische structuur om externe partners (zoals bijv. teler/DC/..) te laten keuren in het systeem van het handelsbedrijf. In de toekomst kunnen mogelijk nog nieuwe inzichten o.h.g.v. dataverwerking worden toegevoegd.

Zo is er een nieuw ‘Voorraad’ menu-onderdeel waarmee de palletvoorraad per sublocatie inzichtelijk kan worden gemaakt. Nadat een sublocatie is gekozen wordt er voor iedere pallet aangegeven wat de status is van de keuring en de eventuele behoefte qua herkeur. De pallets die een herkeuring nodig hebben worden ook visueel aangeduid.

Een rood bolletje in de herkeurdatum-kolom geeft aan dat de herkeuring vandaag of in het verleden plaats had moeten vinden. Een geel bolletje geeft aan dat de herkeuring morgen plaats moet vinden. Als er geen bolletje weergegeven wordt is er geen herkeurdatum ingegeven of de herkeuring moet later dan morgen plaatsvinden.

Bij het klikken op een pallet wordt er gedetailleerdere informatie over de keurstatus van de pallet weergegeven, waaronder alle keurrapporten die voor de geselecteerde pallet zijn gemaakt. De keurrapporten kunnen eenvoudig bekeken worden door er op te klikken. Het keurrapport opent in een pop-up zodat het detailscherm van de pallet open blijft staan.

Het bekijken van de detailinformatie van een pallet kan ook door middel van het scannen van een palletsticker of door de laatste 3 cijfers van het palletnummer in het ‘#Pallet’ invoerveld in geven.

Keurrapporten aanmaken
Via het pallet detailscherm is het mogelijk om een nieuw keurrapport aan te maken. Hierbij kan de keuze gemaakt worden om alleen de gescande pallet of alle actieve pallets van de gescande partij(en) te keuren. A.d.h.v. deze keuze wordt het rapport automatisch gevuld met de juiste informatie. Ook is het mogelijk om een keurrapport aan te maken op basis van een bestaand keurrapport. Hiervoor dien je in een bestaand keurrapport te kijken en te klikken op de knop voor ‘herkeuren’.

Uitbreidingen in GreenCommerce
Het keurrapporten scherm in GreenCommerce is ook uitgebreid met order-, partij- en pallet informatie. Door deze uitbreiding is beter inzichtelijk welke orders en goederen gemoeid zijn met keurrapporten en kan eenvoudiger onderscheid gemaakt worden tussen verschillende leveranciers en/of artikelgroepen. De filters bieden de mogelijkheid om ook specifiek op leveranciers of artikelgroepen te zoeken binnen een bepaalde periode.

Ook is er een nieuw scherm toegevoegd dat gebaseerd is op partijvoorraad uit het voorraadscherm om de actuele kwaliteitsstatus en de herkeurbehoefte van voorraad weer te geven. Hier wordt voorraadinformatie gecombineerd met keurinformatie waarbij snel inzichtelijk is wat de actieve keurcode van partijen is en laat de voortgang van het herkeuren zien.

Vragen of meer informatie?
Heb je vragen of zou je graag meer informatie willen ontvangen? Neem dan contact met ons op via:
info@greencommerce.nl
0174 - 642 622

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden