Banana release | lees de release notes - GreenCommerce

De Banana release staat in het teken van technische- en snelheidsverbeteringen, o.a. in de Excel import module. Door nieuwe instellingen toe te voegen aan de Excel import, zijn een hoop handelingen weggevallen. Ook zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd bij de facturatie, waardoor het financiële stuk meer body heeft gekregen. De Banana release is een verplichte versie. Lees hieronder de release notes:

Filter

Om de incasso facturen correct te kunnen exporteren inclusief BTW zijn uitbreidingen gemaakt waarmee de betalingsvoorwaarden voor incasso’s gevuld worden volgens het format van Exact.

Wanneer GreenCommerce is ingesteld om douaneaangiftes op basis van transport aan te kunnen maken, dan kunnen nu ook de inkooporderregels aan een aangifte worden toegevoegd. De orderregels die in aanmerking komen moeten ingepland zijn voor transport, in een order met het type ‘Standaard’ zitten en de (eind) locatie moet in een land liggen waar douaneaangifte voor benodigd is.

Er zijn nieuwe systeemparameters gemaakt waarmee de datum filters in het ‘Verkooporders factureren’ te beïnvloeden zijn. Voor deze ontwikkeling werden er 30 dagen van de ‘vanaf datum’ afgehaald, dit is daarom de standaardwaarde voor de ‘vanaf datum’ systeemparameter.

Bij programmaregels is een prijspeildatum vastgelegd. Deze is met terugwerkende kracht op de laatste wijzigingsdatum van de programmaregels gezet, met als fallback de ‘van datum’ voor reeds bestaande programma's.

Bij het inzetten van een programma wordt o.b.v. deze prijspeildatum de oorspronkelijke eenheidsprijs of colliprijs excl. pallet uitgerekend en vervolgens ingevoerd.

Als er gewerkt wordt met de afzeteis module, kunnen er afzeteisen aan een verkooporder gehangen worden. Binnen GreenCommerce zijn er veel verschillende manieren om een verkooporder aan te maken. Via deze uitbreiding wordt er bij alle manieren rekening gehouden met ingestelde afzeteisen.

In het overzicht van de prijslijsten is het filter met een drietal opties uitgebreid.

  • Klanten
  • Klantgroepen
  • Landen (Landlogistiek van de relatie van een prijslijst)

Het veld ‘Opmerking intern’ is opgehoogd van 50 naar 255 karakters

In zowel het inkooporders als het verkooporders scherm zijn nu de kolommen ‘TotaalNettoGewicht’, ‘TotaalBrutoGewicht’ en ‘TotaalBrutoGewichtInclPallet’ toegevoegd. De kolommen zijn aan te zetten via de kolomkiezer. De kolommen tonen de opgetelde gewichten van de onderliggende regels.

In de volgende schermen zijn de artikelgroep- en artikelhoofdgroepfilters aangepast van enkelwaarde filters naar multiwaarde filters:

  • Voorraadplanning (ccNietToegewezenTekorten)
  • Partij reservering (ccPartijVerkoopRijpVoorraad)
  • Partijvoorraad (ccPartijenOpVoorraad)
  • Rijpvoorraad (ccRijpvoorraad)
  • Voorraad (ccVoorraad)
  • Historische voorraad (ccVoorraadHistorie)
  • Voorraad rollend vs verkocht (ccVoorraadVerwachtVsVerkocht)

Zowel aan de Artikeldagprijzen grid als de Artikeldagprijzen listview is een optie toegevoegd om op een of meerdere tags van de artikelen te kunnen filteren.

In het pallets op voorraadscherm is een extra filter toegevoegd waarmee een sublocatiegroep gekozen kan worden. Als er een of meerdere locaties gevuld zijn, wordt het filter voor de sublocatiegroep hierop aangepast. Als er een sublocatiegroep gevuld wordt, wordt het filter voor de sublocatie hierop aangepast. 

Er zijn extra functionaliteiten toegevoegd zodra er niet ingesteld staat om altijd Excel prijslijsten te versturen. Als er een situatie ontstaat waarbij niet iedere prijslijst als Excel wordt verstuurd, dan is de mogelijkheid beschikbaar om per klant aan te geven dat er wel een Excel prijslijst gewenst is. 


Vervolgens wordt bij het genereren van een prijslijst nu vastgelegd of deze als Excel verstuurd moet worden of niet. Zo is bij het versturen de keuze te maken of een prijslijst als Excel of als PDF verstuurd wordt. Om hier gebruik van te maken wordt er eenmalige een template voor je ingericht - neem contact op om dit te organiseren. 

 

Waar voorheen alle gegevens in iedere regel van het importbestand waren opgenomen, kan vanaf nu een specifieke cel geselecteerd worden om gegevens te importeren.Het geavanceerd importeren is alleen beschikbaar voor nieuwe import-order sjablonen; bestaande sjablonen kunnen gebruikt blijven worden. Het geavanceerd importeren kan alleen ingezet worden met xlsx bestanden.

Bekijk voor meer informatie of neem contact met ons op: https://www.greencommerce.nl/nl/updates/minimale-handelingen-bij-de-excel-import

Op het tabblad ‘Inkoopresultaat’ is de marge over de gehele inkooporder inzichtelijk gemaakt, deze is te vinden bij het label ‘Winst marge’.

Bij het verplaatsen van orderregels zat al een optie om de regels eventueel uit een transportopdracht te halen bij het verplaatsen. Echter was deze optie niet zichtbaar als er één regel verplaatst werd. Nu is deze optie ook zichtbaar bij het verplaatsen van een enkele regel.


Bij het verplaatsen van een inkooporder is het nu mogelijk om ervoor te kiezen om de orderregels uit de transportopdracht te halen. Standaard staat de optie aangevinkt zodat de huidige werkwijze niet aangepast wordt.

De inkooporder is op het tabblad ‘Financieel’ uitgebreid met een ‘Financiële opmerking’. Deze opmerking is te vullen op het moment dat de prijs van een inkooporderregel wordt gewijzigd. Als extra wordt hier nu het label ‘Referentie’ gevuld met de referentie van de inkooporderregel.

Het filter in het scherm met de ‘te versturen facturen’ is aangepast. Standaard staat het ingesteld op ‘Nog te versturen’, hierdoor is een leeg scherm ontstaan.

Voor de EDI facturen wordt er momenteel al gecontroleerd op het ‘EDI Facturen vinkje’, dit is ongewijzigd gebleven. Momenteel wordt er voor de facturen al rekening gehouden of de klant ‘werkt met FreshBabel’. Hier is aan toegevoegd of de relatie ook werkt met het factuurbericht (300) en of deze staat ingesteld voor uitgaande communicatie.

In het scherm ccHandlingRelatieFactureren, zijn datumfilters voor ‘factureerbaar vanaf’ en ‘factureerbaar t/m’ instelbaar gemaakt.

 

Bij het factureren van een activiteit werden ook de onderliggende registraties gefactureerd. Dit werd gedaan op het moment dat een registratie het kenmerk ‘IsFactureerbaar’ heeft. Dit kenmerk bleef echter altijd bestaan, ook als de registratie al eerder los is gefactureerd. 


Met deze ontwikkeling worden de onderliggende registraties beoordeeld op het kenmerk ‘IsKlaarVoorFacturatie’ (Mag factureren), deze eigenschap verandert wel op het moment dat een registratie eerder wordt gefactureerd.


In de lijst van de te factureren activiteiten is het bedrag in de kolom ‘Te factureren’ kloppend gemaakt. Hier wordt nu rekening gehouden met de onderliggende reeds gefactureerde registraties.


Voor beter inzicht zijn ook bij regels de kolommen ‘Factureerbaar’, ‘Mag factureren’ en ‘Gefactureerd’ en opgenomen in de standaard kolommen.

Standaard worden bij de los te factureren registraties, de registraties die niet gefactureerd mogen worden, ook niet meer getoond. Deze zijn nog te bekijken door middel van het vinkje ‘Incl. mag niet factureren’.  In de ‘Zoek- en filterinstellingen’ is de periode-filter verwijderd.


Wanneer de gebruiker losse registraties gaat factureren en er zijn registraties geselecteerd die niet gefactureerd mogen worden, dan zal er een melding komen. Blijven er geen registraties over om te factureren, dan was dit de laatste melding. Indien er registraties overblijven om te factureren, dan krijgt de gebruiker een extra vraag die bevestigd dient te worden.

Om per klant aan te kunnen geven of de artikelnamen opgenomen moeten worden in de aangifte is er bij de relatie op het tabblad klant, bij de KCB aangifte instellingen, een nieuwe instelling gemaakt. Middels deze instelling kan aangegeven worden of voor deze klant de artikelnamen altijd opgenomen moeten worden, nooit opgenomen moeten worden, of dat de bedrijfsinstellingen gevolgd moeten worden.

Bij het opmaken van een KCB aangifte wordt gekeken naar de nieuwe instelling van de klanten die betrokken zijn bij de KCB aangifte. Als een van de klanten de instelling op ‘Ja’ heeft staan, komt de instelling bij de KCB aangifte ook op ‘Ja’. Als dit op ‘Bedrijfsinstellingen volgen’, dan komt de instelling bij de aangifte ook op ‘Bedrijfsinstellingen volgen’. Is dit beide niet het geval dan komt de instelling op ‘Nee’. Eventueel kan de gebruiker de instelling handmatig nog aanpassen.

Het label is aangepast naar “QC App partij”. Daarnaast is het nu niet meer mogelijk om op het nummer te klikken.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden