Sprint update: Het tweede kwartaal van 2022 staat voor de deur. Wat kunnen we verwachten? - GreenCommerce.NET

Sprint update: Het tweede kwartaal van 2022 staat voor de deur. Wat kunnen we verwachten?

Gepost door  Jill van der Knaap  op  25 maart 2022

Het tweede kwartaal van 2022 staat voor de deur. Naast een volgende GreenCommerce kwartaalrelease, breekt er ook een nieuwe periode aan voor de roadmap. In gesprek met Jeroen (Product owner) en Robin (Developer en proces architect), hebben we het over de afgelopen periode en blikken we vooruit op het tweede kwartaal. In deze sprint-update verdiepen we ons in het voorbereidende proces en onthullen we een tipje van de sluier; wat kunnen gebruikers verwachten in de nabije toekomst?

“Begin dit jaar hebben we de roadmap voor het eerst aan onze klanten geïntroduceerd,” begint Robin, “daar zijn veel enthousiaste reacties op gekomen. Stiekem hoop je daar natuurlijk wel op, maar dat het door je eigen klanten bevestigd wordt is erg fijn. Dat betekent dat we de juiste snaar hebben geraakt.” De behoefte naar inhoudelijke informatie werd meer en meer duidelijk; klanten willen weten welke ontwikkelingen op de planning staan. Ook wanneer het geen directe betrekking heeft op hun werkzaamheden. Uit recente klanttevredenheidsonderzoeken onder GreenCommerce gebruikers kon dit geconcludeerd worden. Er werd aanhoudend aangegeven dat men graag met ons mee wil denken en vaker betrokken wil worden in het ontwikkelproces. “De nieuwsgierigheid uit de markt werkt aanstekelijk,” zegt Jeroen, “we nemen klanten mee in ons verhaal. Maar daarin moeten we soms ook op de rem trappen. Momenteel speelt er heel veel en willen klanten graag meedoen, waardoor je uit gezamenlijk enthousiasme snel teveel projecten tegelijk wilt gaan doen. We moeten ervoor waken dat we focus houden en livegangen kunnen plannen.”

Robin gaat verder: “Dat zijn goede leermomenten en dat bespreken we uitvoerig met de desbetreffende klanten, die daar gelukkig begrip voor hebben. Het laat alleen maar zien dat er nog steeds genoeg uitdagingen liggen in ons vakgebied.” Door intensieve samenwerkingstrajecten aan te gaan, wordt er een hoop inhoudelijke kennis verzameld die terugkomt op de tekentafel. “De afgelopen periode hebben we actief bedrijven benaderd in de kwaliteit- en dienstverlenings tak. We bespreken waar zij tegenaan lopen en waar wij denken dat de toekomst ligt. Hiermee proberen we een zo breed mogelijk beeld te schetsen. Om structuur aan te brengen, hebben we een aantal brainstorm/whiteboard sessies gehad en zitten we intern met verschillende collega’s om tafel. De uitwerking daarvan wordt dan weer getoetst bij de externe organisaties en betreffende klanten. Zo komen we tot concrete plannen.”

Als gevolg van deze aanpak is er een nieuw dialoog geopend: “Bij een aantal klanten was het een tijdje stil en daar is nu het gesprek weer op gang gekomen. Zij benaderen ons ook actief om mee te denken over vraagstukken. Zo hebben we gesprekken gehad over gestuurd keuren, herkeuren en uitgaande keur om een uitbreiding op het keurproces aan te brengen. Een mooie brug die aansluit op de FreshTracker transitie naar QC App van vorige periode, waarop de eerste gebruikers reeds over zijn gegaan,” aldus Jeroen.
Ter voorbereiding op het volgende kwartaal zijn er mogelijkheden gecreëerd om de registratie van diensten en facturatie op een logische manier te verwerken. Dat geeft een stuk meer inzicht voor gebruikers. Jeroen: “We zijn actief met klanten in gesprek om te kijken welke verdiepingslaag we moeten maken. Waar zit toekomst in? We willen duurzame oplossingen maken die betrekking hebben op een groter geheel.” Een goed voorbeeld is het technische GreenXchange project; waarbij het teler platform omgezet is naar een nieuwe Angular versie: “De eerste telers draaien live op de nieuwe versie en de feedback die we tot nu toe hebben ontvangen is positief. De komende periode gaan we verder met het versneld aanhaken van de overige telers en benodigde technische ontwikkelingen die voortkomen uit de feedbackmomenten.”

Robin voegt toe: “Verder zijn we gestart met het uitdenken van ontwikkelingen voor nieuwe functionaliteiten om ook uitgaande keur mogelijk te maken.” Het onderwerp herkeur zal in het tweede kwartaal verder aan bod komen. Ook wordt er een volgende stap gezet op het gebied van koppelingen, waarbij er een antwoord wordt gezocht op het vraagstuk: ‘zelf een koppeling aanleggen of samenwerkingen zoeken met partners in de sector’. “Genoeg materiaal om ons over te buigen.” eindigt Robin.

Wil je reageren op dit gesprek? Neem contact op via:
info@greencommerce.nl
0174 - 642 622

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden