Ontwikkelingen om AGF bedrijfsdata nog doeltreffender te maken - GreenCommerce

Ontwikkelingen om bedrijfsdata nog doeltreffender te maken

Gepost door  Ellen Samwel   op  10 september 2020
AGF software GreenCommerce Datawarehouse module Power BI

Data speelt een belangrijkere rol in veel organisaties. Business Intelligence is bijna niet meer weg te denken. De meest bekende vormen die worden gebruikt, zijn uitgebreide rapportages en dashboards. Er zijn verschillende tools op de markt die goed zijn in het visualiseren van gegevens, bijvoorbeeld Microsoft’s Power BI.
Ook GreenCommerce bevat veel data waar je als bedrijf zeer waardevolle informatie uit kunt halen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, commercie of operationele processen. Of je deze informatie er zelf uit wilt halen, of gebruik wilt maken van een set vooraf gedefinieerde rapportages, is geheel aan jou.

Wat kunnen we met de data?

Uiteindelijk bestaan BI oplossingen van bedrijven vaak uit een combinatie van systemen. Denk aan commerciële systemen zoals GreenCommerce, maar ook aan waardevolle informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld financiële systemen of arbeidsregistratie systemen. Het kunnen combineren van de data uit deze systemen is een krachtig instrument om de juiste keuzes voor jouw bedrijf te kunnen maken. Met de voorbereide financiële en commerciële data uit GreenCommerce tot jouw beschikking, bieden we je een solide basis deze afwegingen te maken.

Wat is nieuw? 

Inkoop en Verkoop aandeel
Om meer inzicht te bieden in de goederenstroom zijn de inkoop- en verkoop aandelen opgenomen in het Datawarehouse pakket. De inkoop-aandelen geven inzicht in de oorsprong van een partij en de verkoop-aandelen laten zien aan welke klanten een partij is verkocht.
Samen zorgt dit ervoor dat het mogelijk is om bijv. alle partijen uit een container weer te geven en hoeveel er per partij aan specifieke klanten is verkocht. Andersom is het ook mogelijk om per klant te bekijken door welke leveranciers deze klant is beleverd. 

Dienstgroepen
Vanaf de Orange release in GreenCommerce is het mogelijk om diensten te groeperen binnen dienstgroepen. Deze ontwikkeling is ook meegenomen in het Datawarehouse pakket, waardoor er nu op niveau van dienstgroepen kan worden gerapporteerd.

Report Tags
Sinds de Mango release is het mogelijk in GreenCommerce om zelf Report Tags te definiëren en deze aan zowel artikelen als diensten te koppelen. Deze Report Tags zorgen ervoor dat er in rapportages kan worden gegroepeerd op zelf te definiëren groepen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om per artikel aan te geven of de teeltwijze biologisch of conventioneel betreft. Vanaf de laatste versie van het Datawarehouse pakket is het ook mogelijk om de Reports Tags in zelfgemaakte overzichten te gebruiken.

Dienst registraties 
In GreenCommerce wordt een dienst pas een opbrengst op het moment van factureren. De nog te factureren diensten werden hier niet in meegenomen. Vanaf nu is het ook mogelijk om te rapporteren op basis van de nog te factureren diensten. Deze ontwikkeling is een aanvullende mogelijkheid die voornamelijk voor dienstverleners een toegevoegde waarde zal hebben. 

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe dit pakket binnen jouw bedrijf kan worden toegepast? Of heb je vragen over de nieuwe ontwikkelingen binnen dit pakket? Neem dan contact op met rene@jem-id.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden