Ontdek hier de ontwikkelingen van AGF software GreenCommerce | Orange - GreenCommerce.NET

De derde kwartaalrelease van 2020 is de Orange versie. In deze versie zijn er een aantal ontwikkelingen doorgevoerd ter bevordering van de dienstregistratie. Zo is er een nieuwe kolom toegevoegd om de prijs per eenheid te tonen. Ook is de Excelport verder uitgebreid. Verder is het mogelijk gemaakt om bij het kopiëren van een artikel, element en dienst het originele ID mee te nemen. Daarnaast is er een ontwikkeling doorgevoerd waarmee het mogelijk wordt om in rekenvelden meerdere kommagetallen te kunnen verwerken. Lees hieronder alle release notes:

Filter

In de dienstregistratie is nieuwe property gemaakt ‘PrijsPerEenheid’. Overal waar een dienstregistratie in een lijst wordt getoond, is het mogelijk om deze property als kolom erbij te klikken.

Er is een aanpassing gedaan in de standaard kolommen van het scherm ‘Te ontvangen inkoopfactuurregels’. Het is nu in één oogopslag inzichtelijk voor welk bedrag ‘Nog te boeken’ er inkoopfacturen open staan. Dit bedrag is opgebouwd op basis van ‘Nog te boeken (artikel)’ en ‘Nog te boeken (element)’.

Diensten die toegevoegd zijn op basis van verkooporders en/of verkooporderregels, tellen nu ook mee als openstaande post bij de berekening van de bestedingsruimte.

Het genereren van proformaregels en factuurregels van dienstregistraties is nu gelijk getrokken. Voor eenmalige diensten geldt nu dat 'het aantal', het aantal van de dienstregistratie is, en het subaantal de aantaleenheden.

Voor periodieke diensten geldt nu dat 'het aantal', het aantal * aantaleenheden van de dienstregistratie is en het subaantal het aantalhops.

Voor BI doeleinden bestond de wens om een groepering in diensten te kunnen aanbrengen. Binnen een dienst is het nu ook mogelijk om report tags te koppelen. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij artikelen.

Dienstregistraties zijn nu ook beschikbaar binnen de Excelport. Let op! De dienstregistraties worden niet bedrijfsspecifiek opgehaald, omdat er niet altijd bepaald kan worden bij welk bedrijf een dienstregistratie hoort.

Bij een relatie-uitzondering van een elementprijs is het nu mogelijk om een 'tot en met datum' in te geven. Dit zorgt ervoor dat de relatie-uitzondering alleen wordt gebruikt binnen de opgegeven periode. Daarbuiten wordt teruggevallen op de normale elementprijs. De 'tot en met datum' bij een relatie-uitzondering is niet verplicht en in dat geval zal de relatie-uitzondering dus oneindig geldig zijn.

De verwachte omzet van diensten geregistreerd op verkooporderregels en verkooporders is vanaf nu terug te zien in de Datawarehouse.

Onder het kopje 'Stamgegevens' -> 'Algemeen' is een nieuw menu-item toegevoegd: Dienstgroepen. In dit scherm zijn de dienstgroepen te beheren en is het mogelijk om bij een dienst een dienstgroep op te nemen.

Als er met de eindlocatie-module gewerkt wordt, is het vanaf nu mogelijk om bij het invoeren van weekorders direct een eindlocatie op te geven.

Vanaf nu is het binnen GreenCommerce mogelijk om in rekenvelden meerdere komma-getallen te kunnen verwerken.

Lees meer over deze ontwikkeling via deze update

Het is mogelijk om in verschillende schermen de filter van 'artikelhoofdgroep' beschikbaar te hebben. Met behulp van deze filter kan informatie snel overzichtelijk gemaakt worden.

Lees meer over deze ontwikkeling via deze update

Het is nu mogelijk om 'Artikelgroepen', 'Elementgroepen', 'Productgroepen' en 'Dienstgroepen' te kopiëren.

Wanneer een template regels bevat welke geblokkeerde artikelen en/of elementen bevatten, is dit inzichtelijker gemaakt. Zowel in het beheer van de templates als bij het toepassen ervan.

Bij het kopiëren van een Artikel, Element of Dienst wordt er bij de kopie een ‘OrigineelID’ opgeslagen.

Bij het aanpassen van een Artikel, Element of Dienst wordt een ‘LaatstGewijzigdTijdstip’ en een ‘LaatstGewijzigdGebruiker’ vastgelegd.

Voor een eventuele afrondverschil-regel in het exportbestand, zijn er aparte parameters aangemaakt 'BTWGroepID' en 'GrootboekID'.

Voor een eventuele afrondverschil-regel in het exportbestand, zijn er aparte parameters aangemaakt 'BTWGroepID' en 'GrootboekID'.

Bij een leverancier is nu in te stellen of de advies terugmeldprijs met een percentage en/of een bedrag (per colli) verlaagt moet worden. Dit is alleen mogelijk als de leverancier met commissie werkt. Als het vinkje ‘commissie’ wordt uitgezet, zijn de nieuwe velden niet bewerkbaar.

Bij een kostenpost die in een inkooporder zit, is het nu mogelijk om aan te geven dat deze kostenpost op de advies terugmeldprijs drukt. Hiervoor is het kostenpost-scherm iets aangepast zodat er een keuze gemaakt moet worden tussen ‘kosten tonen op accountsale’ (dit is de standaard), ‘verwerken in advies terugmeldprijs’ en ‘afwijkende kosten tonen op accountsale.’ In het kostenprogramma is deze nieuwe optie ook opgenomen, zodat bij het toevoegen van een kostenprogramma direct de kosten kunnen drukken op de advies terugmeldprijs.

Er is een nieuwe taak (‘TrgMldPrznVerklInz’, ‘Terugmeldprijzen verklaring inzien’) toegevoegd om gebruikers toegang te geven tot de verklaring van de terugmeldprijzen. Deze taak is toegepast in de volgende schermen:

  • ccInkoopOrderTerugmelden
  • ccTerugmeldPrijs
  • ccTerugmeldPrijzen

De nieuwe taak wordt standaard aan de rol ‘Inkoper’ gehangen.

Er is een nieuwe parameter ontwikkeld ‘SubFactuurRegelsOpBasisVanPrijsInvoer’. Hiermee kan worden ingesteld of bij het maken van de subfactuurregels, rekening moet worden gehouden met de prijs-invoer in de verkooporderregel om de waarde van het product te berekenen.

Bepaalde supermarkten (zoals een ALDI) verwachten bij een EDI creditfactuur maar één regel, waar traditioneel in GreenCommerce een positieve en negatieve regel gehanteerd wordt. 

Als je met EDI via FreshBabel / Transus werkt is het voortaan mogelijk om een uitzondering hierop te maken, zodat de creditfactuur één regel bevat. 

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden