Hoe gaan we om met Food-safety, transparantie en duurzaamheid in de AGF-sector? - GreenCommerce.NET

Hoe gaan we om met Food-safety, transparantie en duurzaamheid in de AGF-sector?

Gepost door  Ellen Samwel  op  12 oktober 2020

Leestijd: 6 min.

Door het toevoegen van IT oplossingen willen we bijdragen aan het behoud van de wereldwijde voortrekkersrol van de Nederlandse AGF-sector. Daarom kijken wij continu naar trends, de invloed op de sector en hoe we hier als JEM-id mee omgaan, dit keer bespreken we: ‘Food-safety, transparantie en duurzaamheid’.

Team AGF in overleg - GreenCommerce AGF software

Future proof development: In gesprek met team AGF.

Waarom kiezen consumenten steeds vaker duurzame, veilige, biologische voeding en andere producten?
De biologische ‘markt’ groeide de afgelopen jaren van niche naar een volwaardige markt. Zo verdubbelde Lidl in korte tijd het aantal biologische producten. Albert Heijn (AH) lanceerde als eerste supermarkt in Nederland een biologisch eigen merk en heeft inmiddels meer dan 1000 biologische producten in de schappen. Redenen waarom consumenten biologische producten kiezen, zijn vooral gezondheid en het vertrouwen; zij beoordelen biologische voeding betrouwbaarder door de transparante keten en inzage in de herkomst van het project. Ook het stijgende aanbod en de toegankelijkheid zorgen voor een stijging van dit segment.

Daarnaast worden er in de voedingsindustrie steeds meer eisen gesteld aan de werkomstandigheden van medewerkers. Consumenten vragen vaker om ‘eerlijke’ producten, zoals bij chocola, koffie, groenten en fruit. Daarnaast hechten consumenten en supermarkten vaker waarde aan de onderwerpen: ‘verpakkingen’ en ‘voedselverspilling’

Biologisch AGF schap in de supermarkt

Foto: Lidl via www.agf.nl

Welke invloed heeft deze duurzaamheids- en voedselveiligheid-trend op de AGF-sector?

Binnen deze trends kun je als AGF-bedrijf bijna niet meer achterblijven. De eis van consumenten rondom veilig, gezond, kwalitatief en duurzaam product wordt door de keten heen ‘gepusht’. Certificeringen, aantoonbare kwaliteitsprocessen en data over productie- en logistieke processen worden daarom steeds belangrijker. Overheidsinstanties verleggen de focus naar het uitbannen van plastic en daarnaast zetten zij samen met bedrijven de problemen van voedselverspilling hoog op de agenda. Hieronder bespreken wij een aantal van de marktontwikkelingen: 

Geldige certificaten zijn steeds belangrijker
De AGF-wereld beweegt snel door, producten komen vanuit de hele wereld en tegelijkertijd eisen consumenten veilige en duurzame producten. Retailers vragen daarom om de juiste documentatie om aan te tonen dat er aan deze eisen wordt voldaan. Voor handelsbedrijven met verschillende leveranciers kan dit uitdagend zijn. Alle documenten, zoals certificeringen/certificaten moeten up-to-date, geldig en daarnaast makkelijk te vinden zijn wanneer klanten hierom vragen. Veel certificeringen eisen ook inzicht in de werkwijzen incl. de registratie van de klachten. 
Ook het registreren van klachten kan een uitdaging zijn. Behalve afhandelen, worden hieraan vanuit de accountants en retailers steeds meer eisen gesteld. Certificeringen en aantoonbare, transparante informatie is essentieel. 
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gebruikt MRL's (maximale residu-limiet) om te controleren op misbruik van o.a. gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De NVWA controleert steekproefsgewijs of hieraan wordt voldaan om zo de voedselveiligheid te waarborgen. Daarnaast inspecteert het KCB verse groenten en fruit. Kortom, het wordt steeds uitdagender om aan alle eisen te voldoen.

De vraag naar ketentransparantie, zoals herkomstgegevens 
Op het gebied van ketentransparantie zet bijvoorbeeld Albert Heijn met de nieuwe wereldkaart een volgende stap. Op de wereldkaart zijn de ruim 1.200 locaties te vinden waar de laatste stap in het productieproces wordt uitgevoerd voor de AH-huismerkproducten. Albert Heijn breidt de informatie op de kaart geleidelijk uit met herkomstgegevens van verse producten zoals groenten en fruit (bron: AH.nl).

Initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan
Het beperken van voedselverspilling wordt steeds belangrijker; ongeveer een derde van alle AGF producten wordt weggegooid. Om te voorkomen dat overschotten moeten worden vernietigd, kunnen consumenten deze tegen een zachte prijs rechtstreeks kopen bij de boer, kweker of winkels. Anti-verspillingsplatform Too Good To Go zorgt bijvoorbeeld voor een win-win-winsituatie. Daarnaast wordt Local-for-local steeds vaker als duurzamer gezien en onlangs speelde ook Lidl in op deze duurzaamheidstrend.  

Retailers wensen steeds vaker duurzame verpakkingen
Retailers hebben de ambitie om vooral verpakkingen op AGF-producten duurzamer te maken. Supermarkten nemen steeds meer maatregelen om plastic verpakkingen terug te dringen. AH kiest bijvoorbeeld voor duurzame verpakkingen van het eigen merk en wil verpakkingsmaterialen kunnen reduceren en recyclen. Ze kondigden een besparing van 270.000 kilo per jaar aan door te stoppen met verpakkingen om paprika's, bananen, rode puntpaprika's en bospeen. Eerder nam Plus al een vergelijkbare maatregel. En supermarktketens Deen, Lidl, AH en Vomar verkopen herbruikbare, wasbare, zakjes voor groente en fruit. Dit betekent dat AGF-bedrijven hier steeds meer rekening mee zullen moeten houden. 

Herbruikbaar tasje van de Albert Heijn (AH)

Foto herbruikbaar tasje via: www.ah.nl

Hoe ondersteunen we als JEM-id AGF bedrijven bij deze marktontwikkelingen?

Omdat we AGF bedrijven willen onderteunen bij deze trends, zijn er verschillende ontwikkelingen gedaan die o.a. meer grip geven op dagelijkse processen. Hieronder lees je hier meer over. 

Hoe kun je als AGF bedrijf makkelijk certificaten en keurresultaten beheren?
Kwaliteitsbewaking wordt steeds belangrijker binnen de AGF-sector. Niet alleen door de toenemende eisen van de afnemers, maar ook door de strengere eisen voor voedselveiligheid. Veel certificeringen eisen inzicht in de werkwijzen incl. de registratie van de klachten. De klachtenprocedure van een organisatie is vaak een ingewikkeld proces, ook voor de medewerkers binnen het bedrijf. Klachten worden bijvoorbeeld op verschillende manieren geregistreerd waardoor ze niet of slecht behandeld kunnen worden. Met het GreenCommerce kwaliteit en controle pakket zijn klachten, datumcodes en certificeringsmiddelen inzichtelijk en makkelijk te beheren. Hierdoor hebben gebruikers een centrale informatiebron, waarbij zowel intern als voor klanten een goed overzicht is.

Met FreshTracker zijn gebruikers onder andere in staat om een pallet te scannen om zo direct belangrijke informatie zoals keurrapporten incl. foto’s van die pallet vast te leggen en op te vragen, waar ook ter wereld. Door middel van de FreshTracker app kunnen keurresultaten eenvoudig en direct door de gehele keten gebruikt worden, zodat de traceerbaarheid van het product naar een hoger niveau getild kan worden. Doordat er op een eenvoudige wijze direct één of meerdere foto's aan een partij gehangen kunnen worden, is het visueel maken van keurresultaten laagdrempelig en gemakkelijk. Door deze kwaliteitsbewaking kan er nog beter worden voldaan aan de toenemende eisen van afnemers rondom voedselveiligheid wat uiteindelijk ook kan bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling. 

FreshTracker keurapplicatie voor de AGF sector

Hoe kun je als telersvereniging de traceerbaarheid met telers verbeteren? 
Traceerbaarheid speelt een grote rol bij het efficiënt inrichten van je bedrijfsproces. Daarom hebben we met JEM-id recent voor Growers United (voorheen coöperatie DOOR) en haar telers ‘Scannen op de tuin’ ontwikkeld. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Growers United inzicht krijgt in de voortgang qua productie en traceerbaarheid. Doordat iedere pallet vanaf de teler voorzien is van een uniek pallet-id, is de tracering op palletniveau gewaarborgd. Naast het efficiënter werken tussen telers, transporteurs en de coöperatie, ontstaat er inzicht in de gehele logistieke keten vanaf het moment van productie. 

Video in samenwerking met Growers United, LEMA tomaten, Schenkenveld en Transportbedrijf T. Vreugdenhil.

Hoe krijg je als AGF importeur tracering beter onder controle? 
Het importeurspakket is speciaal ontwikkeld voor importeurs om hun logistieke en administratieve proces te monitoren en aan te sturen vanuit GreenCommerce. Met het importeurspakket is het o.a. mogelijk om het zeetransport en containers vast te leggen en de volledige logistieke status te volgen. Aangezien er gewerkt wordt met producten die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld, is een goede informatievoorziening met betrekking tot voedselveiligheid van groot belang. Van iedere zending is daarom op palletniveau het GGN-nummer vast te leggen met daarbij informatie over de teler. 

Via de koppeling met FreshBabel Messenger wordt er voldaan aan goede digitale communicatie op het gebied van bijv. relaties (GLN), artikel aanduidingen (GTIN), locatie aanduidingen (GLN), track-and-trace informatie (GGN, QS1 SSCC), enzovoorts.

AGF export

Hoe krijg je de AGF-certificering op orde?
Certificaatbeheer is via een aanvullend pakket mogelijk, waarbij er actief gemonitord wordt op geldigheid van certificaten en verklaringen. Doordat op diverse plaatsen documenten kunnen worden vastgelegd, kunnen bijv. ook ontvangen MRL-testresultaten snel worden ingezien. Ook ontstaan er op de markt initiatieven om certificering rondom Global-GAP te beheren, denk hierbij aan Agriplace.

Hoe kun je, door slim om te gaan met data, derving en voedselverspilling voorkomen? 
Data speelt een belangrijkere rol in veel organisaties. Business Intelligence is bijna niet meer weg te denken. De meest bekende vormen die worden gebruikt, zijn uitgebreide rapportages en dashboards. Er zijn verschillende tools op de markt die goed zijn in het visualiseren van gegevens, bijvoorbeeld Microsoft’s Power BI. Ook GreenCommerce bevat veel data waar je als bedrijf zeer waardevolle informatie uit kunt halen, bijvoorbeeld op het gebied financiën, commercie of operationele processen. Hierbij is het als organisatie ook mogelijk om te sturen op basis van data op het gebied van derving (en dus voedselverspilling). Zo kun je bijvoorbeeld achterhalen welke verkooporders retour zijn gekomen en welke partijen dit betrof, dus ook welke leveranciers deze partijen hebben geleverd en hierop sturen. Tevens kan de klachtenregistratiemodule meegenomen worden in de Datawarehouse Module welke informatie kan verschaffen over klachten en dus ook over kwaliteit, mits dit goed geregistreerd is.

AGF software GreenCommerce Datawarehouse module Power BI

Hoe krijg je grip op afval- en verpakkingsbelastingen? 
In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht om verpakkingsbelasting te betalen. Omdat hier geen standaard percentage per artikel en klant voor staat, neemt dit vaak meer tijd in beslag dan gewenst. Daarnaast zijn bedrijven in een aantal landen binnen Europa verplicht om ‘afvalbelasting’ (zoals de Duitse Verpackungsgesetz) af te dragen aan de overheid. Hiervoor moet een belastingpercentage over eenmalige verpakkingen van gekochte of gebruikte artikelen berekend worden; wat voor meer administratief werk zorgt. Met het Belastingpakket in GreenCommerce krijg je meer grip op verschillende vormen van afval- en verpakkingsbelastingen. De belastingen kunnen per materiaal en klant ingesteld worden, evenals de manier waarop deze moeten worden afgedragen of doorbelast. Dit verlaagt de foutgevoeligheid en zorgt ervoor dat je efficiënter kunt werken.

Meer informatie? 
Heb je vragen of suggesties over deze trends en ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op via: remco@jem-id.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden