Yuzu - GreenCommerce

De Yuzu release is de eerste versie van 2023 en daarmee ook een verplichte. In deze release zitten verschillende ontwikkelingen die bedrijven zullen ondersteunen in het bewaken van de Chain of Custody certificering. Ook zijn bestaande applicaties omgezet naar de .NET 6 versie. Dit betekent dat de installatie van de .NET 6 versie noodzakelijk voor het gebruik van GreenCommerce. Dit wordt meegenomen tijdens het updateproces. Zie alle release notes hieronder:

Filter

Met de taskitem “Leveringsinformatie corrigeren” kunnen definitieve orders gecorrigeerd worden, mits daarvoor bevoegd. Deze optie is alleen beschikbaar voor inkooporders, verkooporders en verkooporderregels die gemarkeerd zijn als definitief, maar nog niet als volledig afgehandeld. Voordat de wijziging wordt opgeslagen, zal er eerst gecontroleerd worden op verplichte documenten en of het type object nog voldoet aan alle eisen om definitief te zijn.

Condities kunnen worden ingesteld in de pop-up waarin documentinstellingen te beheren zijn van een documenttype. Door één of meerdere condities in te stellen is het document verplicht mits het bijbehorend object voldoet aan alle ingestelde condities. Condities kunnen alleen worden ingesteld als het vinkje ‘verplicht’ aan staat. Als er geen condities zijn ingesteld zal het document altijd verplicht zijn.

Voor handling verkooporders wordt gekeken naar het datumcode template die ingesteld staat bij de handlingrelatie eindklant van de verkooporder. Als er geen handlingrelatie eindklant staat ingesteld bij een handling order, dan zal er ook geen datumcode worden gegenereerd.

Als de handling relatie eindklant van een verkooporder wordt gewijzigd, dan zal er een extra bevestiging gevraagd worden.

Het is mogelijk gemaakt om een afzeteis ook bij de verkooporderregel vast te leggen bij een specifieke productgroep. Bij een afzeteis kun je nu een hoofdafzeteis instellen. Als de hoofdafzeteis ingesteld wordt bij een verkooporder, dan kunnen er in de onderliggende verkooporderregels alleen afzeteisen gekozen worden die de ingestelde afzeteis als hoofdafzeteis ingesteld hebben staan. Is er in de verkooporder geen afzeteis ingesteld dan kunnen alle afzeteisen in de verkooporderregel gekozen worden.

Het stambeheer is aangepast om op meerdere plekken extra informatie vast te kunnen leggen zodat het bij een productieopdracht getoond kan worden. ‘Consumentenartikelen’ is een nieuw stamgegeven en zijn de artikelen die consumenten in de supermarkt kopen.


‘Verpakkingen’ is ook een nieuw stamgegeven. Verpakkingen zeggen iets over de verpakking waarin een artikel of consumentenartikel geleverd wordt. Beiden zijn te beheren onder [Stamgegevens] => [Artikel stam] => [....].


De layout van een artikel is ook gewijzigd om meer informatie kwijt te kunnen.


‘Labelteksten’ is ook een nieuw stamgegeven. Labelteksten bevatten informatie over het label wat op een artikel of consumenten artikelen bevestigd dient te worden. Labelteksten zijn te beheren onder [Stamgegevens] => [Productie] => [Labelteksten].


Bovenstaande informatie komen samen in de productieopdrachten (middels info-icoontje) en het overzichtsscherm (middels ‘Opdrachtspecificaties’ tabblad).

De subfactuurregels van inkoopfacturen worden voor palletelementwaarde nu ook op basis van palletplaatsen uitgerekend i.p.v. op het aantal pallets. Dit sluit nu aan op de verkoopfacturatie.

Door middel van een nieuwe parameter, zal er bij het aanmaken van een KCB aangifte een vinkje standaard aangezet worden waardoor orderregels gegroepeerd worden op artikel. Bij het versturen van een KCB aangifte wordt bij het genereren van de orderregels gekeken of er gegroepeerd moet worden. Wanneer deze instelling aan staat, worden de orderregels op basis van Artikel en Locatie gegroepeerd. Anders wordt de vorige flow nog steeds gehanteerd.

In een kostenprogramma is het nu mogelijk gemaakt om negative kosten vast te kunnen leggen.

De instellingen en werkwijze instellingen voor het beheren van een locatie zijn naar een apart tabblad verplaatst. Hiermee is ruimte gemaakt voor o.a. het beheer van sublocaties. Aanvullend, kunnen alleen gebruikers met de rol ‘systeembeheerder’ wijzigingen in de werkwijze instellingen beheren.

Bij het artikel kan worden aangegeven of deze moet worden uitgesloten van verpakkingsbelasting (materiaalkosten) afhankelijk van of een artikel een private label artikel is. Wanneer dit op verkooporderniveau niet het geval is, dan zal naar de instelling op artikel niveau gekeken worden. In de kolomkiezer is deze eigenschap zichtbaar onder de naam ‘MoetMateriaalKostenReserveren’.

In de relatie, bij een leverancier kan worden aangegeven dat alle partijen die bij deze leverancier worden ingekocht standaard de CoC status 'geschikt' krijgen. Daarnaast is het mogelijk om binnen een afzeteis een afzeteisregel van het type CoC toe te voegen. Ook kunnen partijen CoC gekenmerkt worden, deze status is op de partijkaart terug te vinden en kan daar gewijzigd worden. Wijzigingen kunnen ook in het inkoopscherm gedaan worden.


Bij een leverancier kan aangegeven worden dat ingekochte partijen standaard CoC geschikt zijn. Voor een productieopdracht is het mogelijk om aan te geven dat er alleen partijen verbruikt mogen worden die CoC status ‘geschikt’ hebben. Bij het reserveren van partijen wordt d.m.v. highlighting aangegeven welke partijen geschikt zijn. Dit vinkje wordt automatisch aangezet als de gekozen afzeteis een regel bevat van het type CoC. Voor de verkoop zijn ongeveer dezelfde mogelijkheden gecreëerd.  


Het is mogelijk om  via een instelling een blokkade te geven als er geen CoC geschikte partijen verladen worden. Bij het kiezen van pallets worden alleen pallets getoond die CoC geschikt zijn.


Voor meer informatie over de CoC ontwikkelingen + WMS uitbreidingen, check deze pagina.

Sinds de introductie van .NET Core is Microsoft een pad ingeslagen waarmee het .NET Framework wordt uitgefaseerd en uiteindelijk wordt vervangen door .NET 5 en hoger. Om tijdig zorg te dragen voor het up-to-date houden van GreenCommerce en de services, zijn bestaande applicaties omgezet naar de .NET 6 versie.

De installatie van de .NET 6 versie is dan ook noodzakelijk voor het gebruik van GreenCommerce. Dit wordt meegenomen tijdens het updateproces. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Om afrondverschillen tegen te gaan, zijn er in verschillende onderdelen binnen GreenCommerce verbeteringen doorgevoerd. De oplossing is grotendeels afgeleid van een combinatie aan parameters waardoor op een consistente manier wordt gerekend bij inkoop- en verkoopfacturatie.

Er zijn ontwikkelingen doorgevoerd in de inkoopfacturatiemodule waardoor het eenvoudiger wordt om orders te controleren, bij te werken en te factureren. Aanpassingen worden direct bij het afletterproces gedaan. Zo is er een extra tabblad toegevoegd voor het afletteren van inkoopfactuurregels waarin informatie per inkooporder weergegeven wordt inclusief totaalaantallen en -prijzen. Verder kunnen elementregels aan een af te letteren inkooporder worden toegevoegd. Één of meerdere inkooporders kunnen in het nieuwe tabblad geselecteerd worden om gefactureerd te worden. Ook is er een bewerkfunctionaliteit voor aanpassingen aan de inkooporderregels toegevoegd. 

Wil je meer informatie hierover ontvangen, neem dan contact met ons op.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden