Ontdek hier de ontwikkelingen van AGF software GreenCommerce | Quince - GreenCommerce.NET

De eerste kwartaalrelease van 2021 is de Quince versie. De Quince (kweepeer) release is wederom een verplichte release. In deze release zitten onder meer ontwikkelingen ten behoeve van de Brexit, zoals een verplichting tot transportplanning voor het versturen van de douane exportaangifte. Daarbij zijn er diverse ontwikkelingen gedaan in WMS ELMO, zoals op het gebied van filtering op temperatuurgroepen. Ook zijn er ontwikkelingen gedaan om het proces waarmee inkoopbevestigingen per mail en digitaal worden verstuurd te versimpelen. Per inkooporder kan worden gekozen of de bevestiging (de PDF) per mail wordt verstuurd en of de order digitaal naar de leverancier moet worden verstuurd (directe koppeling). Lees hieronder alle release notes:

Filter

Er is een instelling gemaakt voor het inkooporderscherm waarbij het mogelijk is gemaakt om in te stellen bij het aanmaken van de order of de datum die gesuggereerd wordt de dag van vandaag moet zijn, of de ‘vanaf datum’ uit het filter.

Er is een filter gemaakt bij het relatiedossier om het overzicht van contactmomenten overzichtelijker te maken. In de vorige situatie werd er niet gefilterd op periode, waardoor er soms een lange lijst aan contactmomenten stond. Deze filter staat nu standaard aan met een periode van de afgelopen maand, waardoor overzichtelijk wordt welke contactmomenten zijn geweest voor die periode.

Relatiedossier contactpersoon afkappen

Bij het maken van een productie correctie werd altijd gecontroleerd of de pallet niet actief in een verlading zat, in dit geval mocht er geen correctie meer gemaakt worden. Vanaf nu wordt er ook gecontroleerd of de pallet niet in een verlading heeft gezeten. Hierdoor kan er na het binnenmelden geen correctie meer worden uitgevoerd.

Er is een ontwikkeling gedaan ten behoeve van het versturen van een mail naar loslocaties. Bij het inlichten van de laad- en loslocaties worden nu alle berichten gegroepeerd per locatie, hierdoor wordt voorkomen dat er meerdere mails verstuurd worden. Per mailing wordt weer gebruik gemaakt van het bestaande mail template, op transportopdracht-niveau. Hierdoor moeten de bestaande templates weer werken.

Op het moment dat de tijd werd aangepast voor een omrijding in de transportopdrachtregel, werd deze niet bijgewerkt in het ‘ontvangst goederen’ scherm. Het ‘te verwachten goederen’ scherm is uitgebreid met de nieuwe eigenschap ‘LosTijdGepland’, dit nieuwe veld toont expliciet de LosTijd van de omrijdopdracht of de inkooporderregel.

De artikelen, artikelgroepen en artikel hoofdgroepen zijn uitgebreid met een ‘Sorteerkenmerk’. Dit is een vrij veld dat gevuld kan worden met een sortering naar wens, deze kan in zowel GreenCommerce (kolomsortering) als op de prijslijst gebruikt worden.

Quince versie GreenCommerce AGF software

De filter wordt op dit moment gebruikt om bij een inkooporder te kunnen filteren op een standaard-transporteur van de transportopdracht. Om dit proces logischer te maken, wordt er een aanpassing gedaan op de functie van deze Transporteur-filter. In de nieuwe situatie zal er bij inkooporderregels gekeken worden naar de transporteur die uiteindelijk de goederen komt leveren.


Lees meer over deze ontwikkeling in de volgende update >>

Het was gewenst om de correctie order altijd op dezelfde datum als de originele order te maken, maar dat de datum bij het aanmaken van de correctie order wél aanpasbaar is. Dit is gedaan door een bestaande parameter aan te passen. Echter, als de datum van de originele order een afgesloten datum betreft, dan wordt dit bij het opslaan aangegeven en heeft de gebruiker zelf de mogelijkheid om de datum aan te passen naar een wél mogelijke datum. 

Er is een uitbreiding toegevoegd aan de systeemdocumenten waardoor de opdrachtbevestiging als volwaardig document mee doet. Het document is zowel in ccOpdrachten als in ccOpdracht terug te vinden onder de [Documenten] button en is beschikbaar voor handlingopdrachten.

Het was gewenst dat een omrijdopdracht van morgen, ingepland kan worden in een bestaande transportopdracht van vandaag. Bij het wijzigen van de laad- of losdatum van de transportopdracht, wordt geprobeerd om de uitgaande en ingaande partijmutatie van de omrijdopdracht op de datums van de laad- en losdatum te zetten. Als dit niet lukt, bijvoorbeeld omdat de partij nog niet binnen is op de laaddatum, dan wordt je niet geblokkeerd in het proces, maar wordt er een logregel weggeschreven en de datum van de uitgaande partijmutatie niet aangepast.

Er is een aanpassing gemaakt dat voorkomt dat 2 verschillende gebruikers dezelfde pallet kunnen verbruiken. Op het moment van het verbruiken, wordt de laatste informatie over de pallet uit de database gehaald zodat de tweede gebruiker vanaf nu een foutmelding krijgt dat deze pallet al deactief is. Als er nu iets fout gaat bij het verbruiken van een pallet, zal het verbruik zoveel mogelijk worden teruggedraaid. Dit moet ervoor zorgen dat er geen inconsistenties ontstaan tussen de partijkaart en het palletverbruik.

Bij het orderpicken is in het menu ‘Processen’ de optie ‘Verplaatsen sublocatie’ toegevoegd. Middels dit menu gaat de gebruiker naar het reguliere scherm om pallets van sublocatie te wijzigen. Na het sluiten van dit scherm komt de gebruiker weer terug in het orderpick scherm waar hij/zij gebleven was. Ook bij het registreren van verbruik is deze optie toegevoegd.

Quince versie GreenCommerce AGF software

Bij het instellen van de binnenmeld-opties is het nu ook mogelijk om de actieve sublocatie van de gebruiker te wijzigen. De gebruiker kan dit doen door de gewenste sublocatie te scannen. De actieve sublocatie wordt als onderste regel (in het blauw) weergegeven.

Quince versie GreenCommerce AGF software

Aan een proforma en order is een vrij veld toegevoegd. Dit veld wordt gevuld bij het aanmaken van een nieuwe factuur or proforma in GreenCommerce. Hierdoor wordt meegenomen welke vaste inrichting van toepassing is bij de facturatie.

Om de verwerking van transport- en opslagtemperatuur specifieker te kunnen verwerken is het vanaf nu mogelijk om per artikelgroep de instelling van de artikelhoofdgroep te overrulen. Hiermee kan o.a. richting ELMO (WMS) meer informatie worden gegeven over de locatie van goederen die gepickt moeten worden. 

Er is een wijziging doorgevoerd in de CBS aangifte waarmee wordt voldaan aan de benodigde eisen voor maandelijkse opgave voor ICL vanaf 2021. 

Om het proces waarmee inkoopbevestigingen per mail en digitaal worden verstuurd te versimpelen zijn beide stappen gecombineerd. Per inkooporder kan worden gekozen of de bevestiging (de PDF) per mail wordt verstuurd en of de order digitaal naar de leverancier moet worden verstuurd (directe koppeling). De laatste optie is alleen beschikbaar voor leveranciers die ook staan ingesteld om de orders digitaal te ontvangen, neem voor meer informatie contact op; alle GreenCommerce gebruikers kunnen hier onderling, kosteloos gebruik van maken.

Door middel van uitbreidingen in de koppeling met Twinfield is het mogelijk om relatie-gegevens (crediteur/debiteur) te koppelen. Er is een los menu onderdeel toegevoegd dat aan specifieke gebruikers kan worden toebedeeld om relatie-gegevens uit GreenCommerce direct naar Twinfield te versturen.

Om eenvoudiger artikelen digitaal te kunnen delen met partners is er een mogelijkheid toegevoegd om een export van artikelen digitaal te versturen naar relaties via FreshBabel. Hiervoor is een actieve verbinding met een relatie (bijv. een logistiek dienstverlener) noodzakelijk, waarna de specificaties van artikelen kunnen worden gedeeld.

De digitale terugkoppeling van inslagberichten van logistieke dienstverleners kan eenvoudiger worden verwerkt, met name wanneer de binnenkomst afwijkt van de inkoop die in het systeem staat. Zo is het mogelijk om splitsingen van artikelen eenvoudiger te verwerken.

In de Pepper release was al een uitbreiding toegevoegd waarmee voorraad die retour is gekomen apart onderscheiden kan worden van ‘reguliere voorraad’. Nieuw in deze release is dat het nu ook mogelijk is om specifiek van de retour-voorraad te reserveren voor productie opdrachten, net zoals dit voor verkooporders kan.

Het scherm waarin uitval van verbruikte partijen op productie opdrachten kunnen worden geregistreerd, is voorzien van een kolommenkiezer.

Voor handling orders waar automatisch diensten worden toegevoegd op basis van de artikelen is een aanpassing gemaakt dat in geval van overschrijding van kredietlimieten de tarieven op 0 worden gehouden. Dit zodat de gegevens wel compleet worden verwerkt, maar de prijzen nog kloppend moeten worden gemaakt.

Om productie opdrachten als picklijst vrij te geven en door orderpickers op te laten pakken (door keuze) is een uitbreiding toegevoegd zodat vanaf een zelf te bepalen status (bijv. ‘klaar voor productie’) de picklijsten verschijnen in het keuzescherm in ELMO (WMS). 

De functionaliteit om een orderregel als ‘nul-prijs’ te markeren is ook toegevoegd aan in- en verkopen voor losse elementen. Zodoende kunnen nu ook elementen zonder waarde aan een definitieve in- of verkooporder worden toegevoegd.

Het kostenverklaringsoverzicht van de inkooporder is uitgebreid met een opsplitsing van omrijdkosten per partij. Zo is inzichtelijk wat de gemaakte kosten zijn van het verplaatsen van ingekochte en omgepakte partijen. 

Om de juiste gegevens aan douane agenten te verstrekken is er een verplichting tot transportplanning toegevoegd voordat een douane exportaangifte verstuurd kan worden. Dit vanwege de mogelijke koppelingen met transporteurs en douaneagenten waarbij de gegevens aan elkaar gerefereerd moeten kunnen worden.

Bij het afronden van een douane exportaangifte, moet een geldig MRN nummer ingevuld worden, zoals volgens de ISO standaarden wordt afgedwongen.

Het toevoegen van bijlagen als ‘document’ aan procesdata (inkooporder, verkooporder, douane export) is stricter gemaakt zodat bij het selecteren van een fysieke bijlage (bijv. een PDF) ook een documentnummer moet worden ingevuld. Andersom, blijft het mogelijk om een documentnummer in te vullen zonder fysieke bijlage.

Er is een nieuwe module toegevoegd waarmee BTW berekeningen vanuit verschillende BTW registraties (BTW nummers) verwerkt kunnen worden. Hiermee wordt het mede mogelijk om goederen tegen lokale BTW tarieven te verhandelen, bijvoorbeeld voor directe leveringen in Groot Brittannië ivm de Brexit. Neem voor meer informatie contact op met Berry!

Bij inkooporders is het vanaf heden mogelijk om een aparte factuurrelatie toe te voegen, net zoals dit bij verkooporders mogelijk is. Hiermee wordt het mogelijk om vooraf in te richten dat de factuur van een leverancier standaard vanuit een andere relatie wordt verzonden, zodat dit in het inkoopfacturatie-proces verder verwerkt kan worden (en inzichtelijk is).

Vanaf de Quince release is het in ieder overzichts-scherm mogelijk om selectie-totalen aan te zetten via de kolommenkiezer. Naast de kolom-totalen, kun je nu heel eenvoudig van een selectie aan regels zien wat het selectie-totaal is en wat het kolom-totaal is. Erg handig om bijvoorbeeld aantallen of prijzen bij elkaar op te tellen.

Om logistieke verwerking op externe locaties te vereenvoudigen is een werkwijze instelling toegevoegd waarmee ‘output-registratie’ kan worden geactiveerd. Deze instelling wordt toegepast tijdens de verwerking van logistieke berichten die verwerkt kunnen worden in de inbox.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden