Ontdek hier de ontwikkelingen van AGF software GreenCommerce - Honeyberry - GreenCommerce.NET

De achtste kwartaalrelease wordt uitgebracht in het vierde kwartaal van 2018 en heeft de naam "Honeyberry" gekregen. In deze release zien we persoonlijke filters in het “verkoop uit voorraadscherm”, waardoor gemakkelijk op meerdere stamgegevens gefilterd kan worden. Ook kan er bij klanten en leveranciers een standaard laad- en lostijd per dag ingesteld worden. Verder kan voortaan bij de incoterm aangegeven worden of deze verplicht ingepland moet worden voor transport. Dit kan zowel op in- als verkoopniveau ingesteld worden. In de Honeyberry zijn de mogelijkheden van transportreserveringen uitgebreid. De transportreservering die gebruikt wordt in het bepalen van advies- en prijslijstprijzen wordt bepaald door een calculatie waarin transportstaffels en palletplaatsen zorgen voor een verwacht bedrag per palletplaats. Door gebruik te maken van incoterms kun je vanaf nu instellen of de transportreservering moet worden toegepast binnen een order of prijslijst, of dat er geen transport verwacht wordt en er ook geen bedrag gereserveerd hoeft te worden.

Filter

Het containerplanningscherm is uitgebreid met de mogelijkheid om direct de gekoppelde inkooporder van de container te openen, in plaats van dat eerst de container geopend moet worden.

Via een extra knop kan er nu direct naar een partij geklikt worden, wanneer er meerdere palletregels in een pallet zitten. 

Er is een nieuwe sneltoets aangemaakt (Alt + e) om een artikelreserveringstemplate aan een opdracht toe te voegen.

Als er gewerkt wordt met de "Land van herkomst" module, dan is het vanaf nu mogelijk om in de inkooptemplates en -programmaregels een land op te geven, zodat deze in de inkooporderregel komt.

In veel van onze huidige schermen kunnen de standaard "van" en "t/m" datum van de datumfilters ingesteld worden via systeembeheerparameters. Deze functionaliteit kan vanaf nu ook gebruikt worden voor het verwachte goederen scherm. Dit stel je in via de parameters: ccVerwachteGoederenVanafDatumVerschil en ccVerwachteGoederenTotEnMetDatumVerschil

Soms wordt het binnenmelden in GreenCommerce uitgevoerd in externe applicaties, denk daarbij aan een verpakker, of bijvoorbeeld via GreenXchange. Normaal gesproken mag er dan niet binnengemeld worden in GreenCommerce en krijg je daarvan een foutmelding. Met de systeembeheerparameter (MagExternBinnenmeldenOverrulen) kan ingesteld worden welke gebruikers het binnenmelden in externe verpak- of telerapplicaties mogen overrulen. De gebruiker moet zich wel bewust zijn van de gevolgen van het overrulen.

Vanaf nu is het mogelijk om vanuit de transportopdracht zelf de documenten te printen en te mailen naar de transporteur of laadlocatie. Voorheen kon dit niet vanuit de opdracht zelf, maar moest je terug gaan naar het transportopdrachtenscherm.

Bij de incoterm kan voortaan aangegeven worden of deze verplicht ingepland moet worden voor transport. Dit kan zowel op in- als verkoopniveau ingesteld worden. Overigens wordt het beheer van de incoterm nu gedaan vanuit het scherm 'Stamgegevens', gevolgd door 'Transport'.

Het kan voorkomen dat een verlading in een externe applicatie (GreenXchange of gekoppelde verpakker) afgehandeld wordt. Hierbij worden nu ook automatisch verladingsdocumenten gemaild. 

In de stamgegevens bij de relatie kan altijd al een standaard laad- en lostijd ingesteld worden. Echter, voor sommige leveranciers of klanten gelden voor bepaalde dagen van de week afwijkende laad- en/of lostijden, waardoor er soms nog tijden in de orders aangepast moesten worden.

Met de update kan er bij de relatie per dag aangeven worden wat de laad- en lostijd voor die dag is. Wanneer je het voor een dag leeg laat, dan wordt de standaard ingevoerde laad- en lostijd aangehouden.

Per relatie is de functionaliteit toegevoegd om een formule op te geven op basis waarvan een klantspecifieke datumcode wordt aangemaakt. Deze datumcode kan automatisch toegevoegd worden op orderregelniveau. De datumcode blijft achteraf handmatig te wijzigen waar gewenst.

De module waarmee Excelsheets kunnen worden ingelezen tot inkooporders inclusief pallets is uitgebreid met de mogelijkheid om vóór het verwerken van de import naar eigen inzicht mixpallets te combineren tot dezelfde artikelen. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende maatsorteringen worden gecombineerd tot één artikel met een maat-range.

Er is een uitbreiding gemaakt in de transportstaffels zodat in geval van deelpallets kan worden 'doorgegaan' naar een volgend staffeltarief. Zo kunnen afspraken met transporteurs flexibeler worden ingericht en benaderen de geschatte kosten de daadwerkelijke kosten beter. De beschikbare uitleg is zowel in de transportopdracht als in de verkooporder aangepast zodat duidelijk is hoe de verwachte kosten berekend zijn.

De product-stamgegevens zijn uitgebreid met de mogelijkheid om product-maten te beheren. Ieder product kan worden voorzien van één maat en in de schermen waar artikel-informatie beschikbaar is, kan de maat (of maten in geval van mix-artikelen) getoond worden via de kolommenkiezer.

De transportreservering die gebruikt wordt in het bepalen van advies- en prijslijstprijzen wordt bepaald door een calculatie waarin transportstaffels en palletplaatsen zorgen voor een verwacht bedrag per palletplaats. Door gebruik te maken van incoterms kun je vanaf nu instellen of de transportreservering moet worden toegepast binnen een order of prijslijst, of dat er geen transport verwacht wordt en er ook geen bedrag gereserveerd hoeft te worden.

Er is een nieuwe layout ontworpen waarbij de resultaten van een inkooporder op een duidelijkere manier inzichtelijk worden gemaakt. In het scherm is te zien naar welke klanten het product is verkocht en via welke ompakopdrachten het product uiteindelijk is afgezet. Doordat zowel de kosten als opbrengsten in dit scherm zijn opgenomen, kun je als lezer een duidelijk beeld vormen van de behaalde resultaten op een inkooporder.

Om het verkoopresultaat op een logischere en snellere manier inzichtelijk te maken, zijn er op de achtergrond wijzigingen doorgevoerd waarmee het 'aandeel' van een inkooppartij in verkochte partijen wordt bijgehouden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in overzichten, zodat per verkoop inzichtelijk kan worden gemaakt welke aandelen van welke leveranciers (en zelfs welke ingekochte partij) tot het resultaat hebben geleid.

De functionaliteiten zijn beschikbaar als losse instelling. Neem voor meer informatie contact op met afdeling support.

Om als gebruiker meer grip op de filtermogelijkheden te krijgen is het scherm 'verkopen uit voorraad' uitgebreid met de mogelijkheid om zelf je eigen filters in te richten. Zo kun je verschillende filters beschikbaar maken of juist verbergen en op een snelle manier de verkoopbare voorraad filteren.

Naar aanleiding van verschillende wensen om meer gegevens in keurrapporten op FreshTracker te kunnen tonen, is er een oplossing ontwikkeld. Hiermee kan er op een flexibele manier extra partij-data uit GreenCommerce worden opgevraagd wat vervolgens op de keurrapporten getoond kan worden. Ook wordt partij-informatie nog frequenter bijgewerkt in FreshTracker.

Om gebruik te maken van de ontwikkeling moet er eenmalig een service worden ingericht die zorgt voor de koppeling tussen GreenCommerce en de online oplossing van FreshTracker.

Er is een verdieping aangebracht in de keurblokkade-calculatie, waardoor partij-blokkades zowel goed verwerkt kunnen bij het werken op zowel partij- als palletniveau. Zodra een partij vóór het binnenmelden geblokkeerd is, wordt deze status overgenomen in de pallets die worden binnengemeld. Zo worden deze pallets in het logistieke proces tegengehouden waar dit nodig is.

In de transportstaffel kan een minimumtarief ingevuld worden. Mocht bij de berekening van de transportstaffel blijken dat de totaalkosten onder het minimumtarief blijven, dan wordt dit minimumtarief als prijs gehanteerd.

Vanaf nu is het mogelijk in de Freshtracker keurtemplates aan te geven of deze als steekproef gebruikt kan worden. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om vooraf percentages aan je keureigenschappen mee te geven. Hiermee krijgen de keurmeesters bij het invullen van hun bevindingen alvast een verwachte status over het gekeurde product.

In het transportopdrachtenscherm werd de kolom "isafgedrukt" gebruikt om de status van een transportopdracht weer te geven. Is deze afgedrukt of gemaild. We merkten dat dit veel verwarring gaf dus hebben we een aparte kolom aangemaakt waar de gebruiker kan zien of de transportopdracht gemaild is of niet. De nieuwe kolom dient nog wel toegevoegd te worden om dit in te zien. In de kolom kan je zien of een transportopdracht ná het mailen nog gewijzigd is. Deze kan dan eventueel opnieuw verstuurd worden

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden