Ontdek hier de ontwikkelingen van GreenCommerce - Grape - GreenCommerce.NET

De zevende kwartaalrelease wordt uitgebracht in het derde kwartaal van 2018 en heeft de naam "Grape" gekregen. In deze release maken we voor het eerst kennis met de nieuwe layout van GreenCommerce. Deze lay-out kan per gebruiker aangezet worden, zodat iedereen er rustig aan kan wennen. De nieuwe lay-out is er natuurlijk niet voor niks, hij zorgt er namelijk ook voor dat schermen sneller geladen worden. Dit zou vooral merkbaar moeten zijn bij terminal servers en cloud-omgevingen. Daarnaast kun je voortaan scrollen in de linker menu's, waardoor je niet elke keer de menu’s hoeft in te klappen om alle knoppen te kunnen zien. 
Nieuw in deze release is de 'Afvalbelasting module'. In sommige landen binnen Europa is het verplicht om afvalbelasting af te dragen, dit is een belasting op verpakkingen die weggegooid worden. Via deze nieuwe module is het mogelijk om per klant een percentage afvalbelasting in te stellen. Daarna kan er in de stamgegevens aangegeven worden voor welke elementen deze belasting geldt. De belasting zelf komt dan terug op de verkooporder en de factuur. 

Filter

Er is een nieuwe module ontwikkeld waarmee afvalbelasting (anders dan verpakkingsbelasting!) kan worden geregistreerd. Vanuit de retail kan worden geëist om een afgesproken percentage als afvalbelasting te calculeren en te verwerken als aparte factuurkorting. Afvalbelasting geldt alleen voor artikelen met eenmalige verpakkingen, dit is volledig naar eigen wens in te richten. De verwerking van afvalbelasting zorgt voor losse factuurregels richting klanten, inclusief de afhandeling in het digitale factuurbericht.

Wanneer er door logistieke verwerkers direct in het eigen systeem gewerkt wordt om bijvoorbeeld producties of verladingen te verwerken is het belangrijk om de commerciële gegevens uit beeld te houden. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan waardoor de mogelijkheden om commerciële gegevens in te zien zijn dichtgezet op basis van een nieuwe parameter die door systeembeheerders in te richten is.

De filtermogelijkheden in de productie-planning zijn uitgebreid zodat je nu eenvoudig op basis van meerdere machines tegelijk kunt filteren.

Er is een uitbreiding gemaakt op de EDI INVOIC functionaliteiten waardoor kan worden ingesteld of een handelspartner voor creditfacturen 'geïnverteerde bedragen' verwacht. De instelling is naar eigen wens in te richten bij de verschillende handelspartners.

Om aan de informatie behoefte van keurmeesters die via FreshTracker werken te voldoen is de hoeveelheid aan informatie die vanuit GreenCommerce wordt verstuurd uitgebreid. Zo worden voor nieuwe partijen de velden partijnummer, datumcode, inkoper, inkoop-referentie, inkoop-opmerking mee gestuurd. Door keurmeesters is vervolgens in de FreshTracker-portal zelf in te stellen welke informatie men in de app beschikbaar wenst te hebben.

Om aan de informatie behoefte van ontvangers van keurrapporten (zoals klanten, leveranciers, ...) te voldoen is de koppeling tussen GreenCommerce en FreshTracker uitgebreid met een functionaliteit om ten tijde van het genereren van een keurrapport extra informatie uit GreenCommerce op te vragen. Dit zodat de informatie niet continu heen en weer hoeft te worden gestuurd en de informatie altijd up-to-date is. De op te vragen informatie (op basis van partijen) kan vervolgens gebruikt worden om op een keurrapport-overzicht te tonen.

In het verleden zijn functionaliteiten ontwikkeld om arbeid te registreren voor opdrachten die via machineruns verwerkt worden. Dit was gekoppeld aan 'tag-readers' en werd al geruime tijd niet meer gebruikt. Vanaf de G-release zijn de functionaliteiten om arbeid te registreren uitgefaseerd zodat toekomstige ontwikkelingen in productie onderdelen hier geen 'last' meer van ondervinden.

Voor handelspartners die via EDI orders aanleveren is het mogelijk om ingelezen orders te bevestigen via een 'APERAK' bericht. Vanwege de uitbreidingen die eerder gedaan zijn op het gebied van EDI-handelspartners, zijn deze instellingen nu ook overgenomen in de definitie van het 'APERAK' bericht zodat dit overeenkomt met het uiteindelijke factuurbericht.

Voor zowel partijen als pallets is de mogelijkheid toegevoegd om de eerste oogstdatum in beeld te krijgen. Op die manier kunnen gebruikers in bijv. het pallet-voorraadscherm de oogstdata inzichtelijk maken.

Zodra er nieuwe relaties worden aangemaakt in het systeem wordt voortaan als prijsstelling de instelling 'vanaf colliprijs' als standaard gesuggereerd. Voorheen was het voor een gebruiker verplicht om een waarde in te voeren omdat dit veld als 'Onbekend' startte.

In de locatie-stamgegevens is het veld 'PT-nummer' niet langer in gebruik. In plaats daarvan is het nu mogelijk om voor teeltlocaties het "QS-ID" in te vullen. Dit kenmerk kan gebruikt worden om track-and-trace informatie beschikbaar te stellen of om op diverse overzichten toe te voegen (op aanvraag).

Een QS-ID wordt uitgegeven door de Duitse certificeringsinstelling "Qualität und Sicherheit" en heeft betrekking op de track-and-trace informatie die klanten eisen.

Naar aanleiding van verschillende wensen zijn er extra beheeropties toegevoegd voor verzekerde bedragen en kredietlimieten (eigen risico's). Zo kan er vanaf heden worden ingericht vanaf welke datum een bedrag actief is en kunnen er opmerkingen worden ingevoerd bij een wijziging of toevoeging. Voor de administratie is hierdoor in één overzicht te zien wat de historische gegevens qua verzekering en eigen risico is en wat de actuele status is.

Vanuit het inkooporder-scherm was het reeds mogelijk om per orderregel een omrijdopdracht aan te maken naar een andere locatie. Vanaf heden is het mogelijk om dit in één keer voor meerdere orderregels uit te voeren met daarbij de mogelijkheid om de omrijdopdrachten direct te bundelen in één verlaadplanning.

In eerdere updates is reeds de 'interne houdbaarheidsdatum' beschikbaar gemaakt bij artikelen en inkooporders. Vanuit de praktijk ontstond de wens om ook voor verkoop- en productie-doeleinden een houdbaarheidsdatum te kunnen vastleggen en te gebruiken op overzichten zoals een picklijst of afleverbon. Ook is het mogelijk om deze waarde te gebruiken voor de 'best before date' die op SSCC labels afgedrukt wordt en richting de klant verzonden wordt.

In de schermen om een inkooporderregel of verkooporderregel aan te maken of te bewerken zijn de zoek-opties voor artikelen uitgebreid. Zo kun je nu eenvoudig op zowel code als naam zoeken via dezelfde combinaties als dat je in "overzicht-schermen" zoals het verkooporders-scherm kunt (via de "+" en "-" karakters).

Bij het kopiëren van een order kun je als gebruiker nu zelf kiezen welke kosten er tijdens het kopiëren overgenomen moeten worden. Er zijn situaties denkbaar waarbij de kosten van de te kopiëren order overgenomen moeten worden, maar ook wanneer óók het standaard kostenprogramma toegepast moet worden. Vanaf heden heb je hier zelf de controle over zodat het invoerwerk weer wat verminderd wordt.

Veel gebruikers stemmen prijzen af per kilo (of per stuk). Dit zijn dan vaak wel prijzen, waarbij alle colliprijs verhogende elementen van het artikel en soms ook van de pallet al in meegerekend zijn (de zogenaamde all-in prijzen). Tot voor kort bestonden alleen velden voor de productwaarde, de colliprijs excl. palletwaarde of de totale colliprijs. Er zijn nu 2 aanvullende invoervelden toegevoegd aan de orderregel, waarmee direct de colliprijs excl. palletkosten / inhoud of de colliprijs / inhoud kan worden ingevoerd. Spreek je nu met een klant dus een prijs af van bijvoorbeeld € 2,- per kilo all-in, dan hoef je zelf niets meer om te rekenen maar kun je direct deze waarde invoeren. Tijdens het invoeren zie je direct wat de totale colliprijs wordt en wat de eenheidsprijs voor je product zal zijn.

Het gebruik van de nieuwe prijsvelden kan op aanvraag worden geactiveerd, neem voor meer informatie contact met ons op.

Aan de hand van issue #27104 kan binnen een orderregel nu ook gewerkt worden met colliprijzen gedeeld door de inhoud. Het is ook mogelijk gemaakt om deze prijzen vast te leggen in in- en verkoopprogramma's. Op deze manier zal de orderregel gebaseerd op een dergelijke programmaregel direct de vastgelegde prijs suggereren. Het gebruik van de nieuwe prijsvelden kan op aanvraag worden geactiveerd, neem voor meer informatie contact met ons op.

Bij het kopiëren van en artikel worden nu ook de exportwaardes die bij de exporteisen zijn vastgelegd mee genomen.

In een verkoopprogramma kan vanaf nu het veld "Gereed productie" ingevuld worden. Het voorkeurstijdsip van een klant wordt overruled door de waarde in het programma indien deze is ingevoerd. Wanneer er geen tijd mee is gegeven in het programma valt het systeem terug op de gewenste eindtijd van de klant.

Het komt voor dat artikelen in een inkooporder op verschillende momenten worden geladen. In een inkooporderregel kan nu een laad- en lostijdstip opgenomen worden. Deze tijden worden vervolgens gebruikt bij het inplannen voor transport. Voorheen kon dit alleen in de inkooporder, voor alle regels.

Binnen een verkooporderregel bestond al de optie om via sneltoetsen eenvoudig een suggestieprijs over te nemen als prijs voor de betreffende orderregel. Dit betreft de opties Alt+1 (Artikeldagprijs), Alt + 2 (Productdagprijs), Alt + 3 (Prijslijstprijs) of Alt + 4 (Programmaprijs). Om deze optie makkelijker voor meerdere verkooporderregels in 1 keer toe te kunnen passen kun je via een klik met de rechter muistoets op een selectie van orderregels eenvoudig kiezen om een prijs over te nemen. Mocht er voor 1 of meerdere regels geen prijssuggestie bekend zijn, dan zal er een 0-prijs zichtbaar zijn. 

Voor het gebruik van deze optie is de taak 'Verkooporderregel suggestieprijzen overnemen' benodigd.

Bij het opdrachten scherm kon er gefilterd worden tussen "afgerond" en "in productie". Dit filter is nu uitgebreid met de volgende opties; Alle opdrachten, Niet afgerond, Afgerond, Definitief.

Binnen een in- of verkooporder wordt standaard, op basis van de stamgegevens van een relatie, een transporteur gesuggereerd. Bij handlingorders is echter vaak de beginleverancier of eindklant bepalend voor de transporteurkeuze. Bij handling in- of verkooporders wordt nu de transporteur overgenomen van de beginleverancier of eindklant. Indien deze onbekend is wordt alsnog de transporteur van de eigenaar ingevuld.

In een in- of verkooporderregel bestaat de mogelijkheid om de prijshistorie in te zien. Standaard wordt hier de colliprijs getoond. Als je met een klant of leverancier echter op basis van een andere prijsstelling werkt, dan wordt deze prijsstelling nu aanvullend weergegeven in de prijshistorie. De nieuwe prijsstellingen 'colliprijs / inhoud excl. pallet' en 'colliprijs / inhoud' (zie issue #27104) zijn hier ook in verwerkt.

Het scherm om EDI orders te importeren kan uitgebreid worden met twee kolommen: de buyer en de delivery party. Op deze kolommen kan ook gegroepeerd worden. Op deze manier wordt depot-informatie eenvoudiger inzichtelijk gemaakt. 

Vanaf heden worden pallets niet meer als 'MIX' aangeduid wanneer deze meerdere palletregels van hetzelfde artikel bevatten. De controle vindt plaats op unieke artikelen op een pallet. Via de kolom 'Partij' blijft zichtbaar of op een pallet een of meerdere partijen staan. Door deze aanpassing wordt het sorteren van pallets op artikel in het scherm een stuk eenvoudiger.

Binnen een verlading wordt nu gecontroleerd of de palletverpakking van de pallets overeen komt met de palletverpakking die aangegeven is door commercie (verkoop/omrijden/inkoop-retour). Door middel van een rood uitroepteken in de kolom 'Palletverpakking' wordt aangegeven dat een palletverpakking niet verwacht wordt. Er volgt verder geen waarschuwing of blokkade in de vorm van een popup, om het verladingsproces verder niet te stagneren.

Ter controle kan een mijlpaal worden ingericht, zodat een verlading met een afwijkende palletverpakking direct kan worden gesignaleerd op het moment van afronden van de verlading. Ook wordt middels een nieuw scherm 'Palletafwijking verkoop vs verlading' de mogelijkheid geboden om alle afgeronde verladingen te bekijken waar een afwijkende palletverpakking in gedetecteerd is. 

In het exportscherm voor de CBS aangifte is een optie toegevoegd om gegevens van transito orders naar keuze wel of niet mee te nemen. Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers die werken met de transito module in combinatie met export voor CBS aangifte.

De hoeveelheid sneltoetsen bereikt in een aantal schermen een limiet. Om hier op in te spelen is een nieuwe constructie opgezet om sneltoetsen te kunnen gebruiken waardoor er toekomstig meer ruimte ontstaat. Zo is het vanaf nu ook mogelijk om dropdown-items achter sneltoetsen te gebruiken. De eerste menu-items zijn hiervoor geactiveerd ('Proforma indirect e-mailen'). Het sneltoetsen menu kan worden opgeroepen via de combinatie "Control" + ",". 

Het is vanaf nu mogelijk om merkgroepen te beheren in de stamgegevens. Hiermee kunnen merken in een groep gebundeld worden. De gebruikers kunnen deze functionaliteit gebruiken als zij de taken ‘Stamgegevens bewerken’ en ‘Merkgroepen beheren’ bevatten.

Bij het aanmaken van retouren kan de verkoper aangeven of de retourpallets op nieuwe pallets binnengemeld moeten worden. Als de verkoper dit heeft aangegeven heeft de binnenmelder geen keuze. Heeft de verkoper dit niet aangegeven heeft de binnenmelder hier de vrije hand in.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden