Ontdek hier de ontwikkelingen van GreenCommerce - Fig - GreenCommerce.NET

De zesde kwartaalrelease wordt uitgebracht in het tweede kwartaal van 2018. De periode tussen de Eggplant en Fig release is iets korter dan normaal geweest vanwege eerdere uitloop. In deze release komen nieuwe functionaliteiten voor de importeursmodule beschikbaar en zijn structurele verbeteringen aangebracht rondom het gebruik en versturen van verschillende soorten documenten. 
Voor de importeursmodule zijn wijzigingen doorgevoerd in de kern van de transito-functionaliteiten en bijbehorende entrepot administratie. Vanaf deze release is het mogelijk om op partij-niveau in te klaren zodat de voorraad beter beheerd kan worden. Daarnaast is er een verbeterde manier van terugmelden ontwikkeld waardoor het uitbetaalproces richting leveranciers een stuk efficiënter plaats kan vinden. 
Als basis ontwikkelingen zijn wijzigingen doorgevoerd waarmee sample-orders eenvoudiger afgehandeld kunnen worden. Orderregels kunnen worden voorzien van een apart kenmerk waardoor nul-prijzen geaccepteerd worden; zowel aan inkoop als verkoop kant. 
De manier waarop reports en documenten door het systeem heen gebruikt worden is flink gestandaardiseerd. Met de toevoeging van 'systeemdocumenten' kunnen nu specifieke layouts per relatie worden gebruikt en is het beheren van relatie- en contactpersoon-instellingen flink uitgebreid en vereenvoudigd. De verschillende menu-knoppen om documenten te verspreiden (print en mail) zijn grondig aangepakt om zoveel dezelfde werking te hanteren.

Filter

Sinds enige tijd is de koppeling met 'GreenConnect' (ook wel bekend als 'Scotty') niet meer in gebruik. De functionaliteiten die met deze koppeling te maken hebben zijn uitgefaseerd en zullen niet meer terug te vinden zijn vanaf deze versie.

Van oudsher is het mogelijk om een meermalig element, vrij te laten komen bij verbruik in een productie opdracht. Het is sinds enige tijd ook mogelijk (middels een module) om kostenposten te laten genereren van deze vrijgekomen elementen.

Bijvoorbeeld als er gewerkt wordt met een externe verpakker, dan kan het zijn dat de hal eigenaar is van het fust en deze bij verbruik doorbelast en bij vrijkomen, deze crediteert. In de inkoopfacturatie kunnen deze kosten dan worden gecontroleerd en afgeletterd.

In de nieuwe versie is het stuk herzien en verbeterd. De kostenposten worden pas gerealiseerd op het moment van definitief maken van de productie opdracht. Er kunnen dus tussentijds allerlei mutaties (extra verbruiken of terugnemen van verbruik) worden gedaan die niet iedere keer tot een kostenpost leiden maar slechts één keer per opdracht.

Er is een extra uitbreiding in de INVOIC berichten doorgevoerd waarmee de betalingstermijn mee kan worden gestuurd, inclusief de uiterste betaaldatum. Het gebruik van deze informatie is per handelspartner in te stellen. 

Als uitbreiding op de bestaande Transito module is ontwikkeld dat een inklaring voortaan op partijniveau wordt geregistreerd. Voorheen gebeurde dit op CBS-groep niveau binnen de inkooporder. Hiermee kan dus beter onderscheid gemaakt worden tussen Transito partijen en 'Vrije' partijen binnen dezelfde CBS groep van een inkooporder en wordt er in het systeem nu op partijniveau gecontroleerd op ingeklaarde aantallen. De manier van inklaren is zoveel mogelijk gelijk gebleven. Via de entrepotadministratie vanuit de inkooporder kunnen inklaringen worden beheerd.

Het is nu mogelijk om in het ‘Pallets op voorraad’ scherm pallets te reserveren voor een bepaalde bestemming. Het doel hiervan is om te zorgen dat een gereserveerde pallet alleen nog maar voor die specifieke bestemming gebruikt kan worden en niet meer vrij gekozen kan worden. Als bestemming zien we op dit moment drie mogelijke opties: - 1 een klant - 2 een andere locatie - 3 een productie opdracht Deze functionaliteit wordt gebracht als nieuwe module, ben je geïnteresseerd? Vraag bij Support na voor de mogelijkheden.

In combinatie met de eerder genoemde ontwikkeling van het reserveren van pallets voor locaties, kan je deze geserveerde pallets nu ook eenvoudig omrijden. In het "pallets op voorraad" scherm is een extra functie "inplannen voor omrijden" gemaakt waar, pallets bestemd voor dezelfde locatie, direct ingepland kunnen worden voor omrijden.

Een wens die regelmatig is genoemd, is een mogelijkheid om 0-prijzen te kunnen accepteren in een in- of verkooporderregel. Dit is vanaf de Fig-versie toegevoegd aan de basis van GreenCommerce. Tijdens het aanmaken of bewerken van een orderregel kan er gekozen worden om de status 'Standaard' om te zetten naar de status '0-prijs'. Er moet dus bewust aangegeven worden dat een regel een 0-prijs bevat, dit om te voorkomen dat orderregels onbewust zonder prijs worden verwerkt. Bij het opslaan van een orderregel wordt gecontroleerd of de geselecteerde status en de ingevoerde prijs met elkaar matchen. Op aanvraag kunnen naast de status 'Standaard' of '0-prijs' ook de status 'Indicatie' (voor zowel in- als verkoop) of de status 'Commissie verkoop' (bij alleen verkooporderregels) worden geactiveerd. Indien een orderregel 1 van deze laatst genoemde statussen heeft, kan wel een prijs worden ingevoerd maar kan de order niet definitief gemaakt worden. 

Daarnaast worden adviesprijzen bij het terugmelden van commissie inkooporders gemarkeerd en niet geselecteerd als een verkooporderregel commercieel niet definitief is. Daarmee wordt direct visueel duidelijk dat resultaten nog kunnen wijzigen. Via een kolom in het scherm met de in- of verkooporders kan in 1 oogopslag getoond worden hoeveel procent van een order commercieel al definitief is, als gewerkt wordt met de genoemde extra statussen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Vanaf deze versie is GreenCommerce uitgebreid met een scherm 'Verkoop uit voorraad'. Via dit scherm is het mogelijk om actuele voorraadgegevens te bekijken, gecombineerd met artikeldagprijzen en/of prijslijstprijzen van een specifieke relatie. Ook kan vanuit dit scherm direct gestart worden met het invoeren van verkooporderregels. Naar keuze kunnen verkooporderregels met of zonder toewijzing worden aangemaakt. Het scherm biedt mogelijkheden om te kunnen verkopen onder Transito en om aangemaakte orderregels te kunnen bewerken en/of verwijderen. Van partijen op voorraad kunnen direct de bijbehorende pallets bekeken worden. Dit scherm is als module beschikbaar en kan in overleg worden geactiveerd en toegelicht. Interesse? Neem dan contact met ons op!

Op het moment dat een commissie inkooporder definitief wordt gemaakt en de accountsale is opgesteld, worden hier diverse kosten op weergegeven. Mocht op een later moment blijken dat de gereserveerde kosten anders uitvallen, dan mag dit op de accountsale niet meer wijzigen. Er is hiervoor een controle en melding toegevoegd voor de gebruiker en bij de kostenpost wordt het doorbelaste bedrag gelijk gehouden aan het bedrag wat op de accountsale staat. Dit punt is relevant voor klanten die werken met de vernieuwde accountsale werkwijze. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Het EDI Invoice bericht is uitgebreid met het cuintuqua segment. In dit segment geef je het aantal consumenten eenheden in een handelseenheid aan. De waarde die hiervoor gebruikt wordt is de waarde die in het volume veld van het artikel staat.

Het is vanaf nu mogelijk om de palletverpakking in een restopdracht te wijzigen terwijl de status van de restopdracht al "in productie" is, maar alleen als er nog niet op geproduceerd is. Het kan voorkomen dat er tijdens het produceren van de hoofdopdracht gemerkt wordt dat er een restopdracht nodig is, maar dat deze op een andere pallet wordt geproduceerd. Nu krijgt de restopdracht automatisch de status mee van de hoofdopdracht en was het niet mogelijk om de palletverpakking aan te passen. Dat is nu aangepast.

Vanaf de Fig-versie is er een uitbreiding op de Transito mogelijkheden beschikbaar. Indien er gebruik gemaakt wordt van een 'Artikel 23' - vergunning, is het toegestaan om verschuldigde BTW bedragen van inklaringen in de periodieke BTW aangifte mee te nemen. Om dit mogelijk te maken, zijn er functionaliteiten ontwikkeld waarbij inklaringen van de juiste waarde kunnen worden voorzien waarop BTW bedragen berekend kunnen worden. Via een memoriaal boeking kunnen de juiste BTW boekingen in het financieel pakket geregistreerd worden. Neem voor meer informatie over deze module en/of andere mogelijkheden met betrekking tot Transito inkopen contact met ons op!

Orderregels waarvoor de picklijstopmerking en de datumcode wordt gewijzigd zorgen vanaf heden ook voor een status-wijziging in een verlaadplanning. Daarnaast wordt er via een extra kolom bijgehouden welke orderregels wanneer voor het laatst gewijzigd zijn en worden deze regels als 'rood' weergegeven in het verlaadplanning-scherm.

Er is een grote uitbreiding gedaan in de basis functionaliteiten voor het gebruik van systeemreports. Voortbordurend op deze ontwikkelingen is het vanaf heden ook mogelijk om relatie-specifieke layouts vast te leggen. Zo kan de layout van systeemdocumenten zoals proforma's, facturen, afleverbonnen, of klant-palletlabels per relatie worden uitgezonderd om vervolgens hiermee overzichten te genereren. Neem contact op om meer te weten te komen of om klantspecifieke layouts te laten ontwikkelen.

Op verschillende plaatsen in het systeem was het mogelijk om via menu-items gebruik te maken van een 'systeem-report'. Hieronder vielen zowel print- als mail- en faxfunctionaliteiten, maar het gebruik was niet erg eenduidig. Vanaf de Fig-release is hier een grondige opschoning in gedaan wat heeft geleidt tot 'systeemdocumenten'. Het gebruik van deze documenten is in verschillende schermen waar niet direct een sneltoets-actie beschikbaar was gevat onder een dropdown-menu 'Documenten' (sneltoets: ALT+M). Daaronder bevinden zich verschillende functionaliteiten (bekijken, mailen, printen) die met een document kunnen worden uitgevoerd.

De documenten die beschikbaar zijn worden door een combinatie van systeem-instellingen bepaald. Voor iedere gebruiker kunnen vervolgens voorkeuren zoals standaardprinters of het aantal kopietjes per systeemreport worden ingericht (via rol 'systeembeheerder').

Aanvullend zijn er ontwikkelingen uitgevoerd waardoor het genereren van de documenten via een achtergrond-proces gebeurt. Dit zodat de applicatie niet 'bevriest' en je als gebruiker gewoon verder kunt werken.

Om de bestaande instellingen van standaardprinters te behouden, zijn de systeemparameter-instellingen die hiervoor gebruikt worden voorzien van een migratie-mogelijkheid. Zo worden de bestaande standaardprinters (op gebruikersniveau) meegenomen voor de volgende systeemdocumenten: CMR (verlading én transport), Klantlabel, Verkooporder-picklijst.

Vanaf de Fig-release zijn de instellingen die je bij een contactpersoon kunt doen om bepaalde documenten per mail te ontvangen aangepast. In lijn met de introductie van systeemdocumenten, kun je nu per contactpersoon aangeven welke documenten hij/zij per mail wenst te ontvangen, wat vervolgens in de verschillende mail-acties gebruikt wordt.

Tijdens de overgang naar de Fig-release worden de bestaande contactpersoon-instellingen (de vinkjes) eenmalig overgezet naar de vernieuwde structuur. Vinkjes die niet direct een systeemdocument treffen, zijn behouden op het [Extra] tabblad.

Vanuit verschillende kanten kwam een vraag om extra pallet-labels bij het verladingsproces te gebruiken. Deze labels worden naast de standaard labels (of SSCC labels) gebruikt met daarop pallet-informatie die door een klant vereist wordt. Er is een nieuw systeemdocument toegevoegd om dit als standaard-document te bewerkstelligen, evenals de mogelijkheid om dit klant-specifiek in te richten via de relatie-specifieke layouts.

Klanten hebben verschillende eisen op het gebied van documenten die standaard meegeleverd moeten worden tijdens het verladingsproces. Vanaf heden kan per klant worden ingericht of een document standaard verplicht is voor het verladingsproces door een document te kenmerken als 'fysiek verplicht'. Hierdoor worden verlaadplanningen en verladingen voorzien van de verplichte documenten en kunnen de loodsmedewerkers deze documenten eenvoudig afdrukken door middel van snelkeuze opties. Toekomstig kan deze constructie ook voor transportopdrachten en/of productie opdrachten worden ingezet.

Er gelden systeembrede instellingen voor het standaard gebruik van een CMR en afleverbon, mocht dit zo zijn, geldt deze instelling voor iedere relatie. Voor relaties die met DESADV of SSCC labels werken, wordt de document verplichting voor SSCC labels automatisch verwerkt (zoals dat reeds was).

Het afdrukken van de afleverbon en CMR bij het afronden van een verlading was een onderdeel dat soms lastig in gebruik was. Vanaf heden is het formulier waarin dit gedaan wordt vervangen door een variant waarin je kunt zien wat er gaat gebeuren. De gebruiker heeft de optie om het afdrukken van de documenten in één keer over te slaan of om te kiezen voor afdrukken.

De gebruikers-instelling die hiermee werd onthouden om dit te 'vragen' is uitgefaseerd. Wel is het nog steeds zo dat de te gebruiken printer per gebruiker in te stellen valt. Iedere gebruiker kan dit voor zichzelf inrichten (evenals het aantal kopietjes).

Verschillende schermen bevatten functionaliteiten om documenten te faxen naar een klant of transporteur. Deze menu-items waren voor iedereen beschikbaar, ongeacht of dit mogelijk was volgens de systeem inrichting. Vanaf heden worden deze menu-items verborgen zodra het systeem niet is ingericht om te kunnen faxen.

De acties om voor één of meerdere transportopdrachten de overzichten transportopdracht, CMR en picklijst af te drukken zijn geschaard onder de nieuwe knop ‘Documenten’. Via deze optie zijn meerdere documenten beschikbaar om af te drukken (op standaardprinter of met printerkeuze) en te bekijken. Daarnaast zijn de acties om in één keer de transporteur en laadlocatie(s) te mailen gebundeld onder nieuwe menu-items. Vooral de laatste toevoeging versnelt de werkzaamheden om de laadlocaties in één keer te informeren.

Door de bundeling is er meer ruimte in het scherm gemaakt waardoor de panels minder vaak in- en uitgeklapt moeten worden voordat er gezocht kan worden.

De mogelijkheden om picklijsten te mailen zijn uitgebreid zodat zowel vanuit het verlaadplanningen- als verlaadplanning gescherm kan worden gekozen om een laadlocatie te mailen. Ook hiervoor geldt dat de standaard contactpersonen als ontvangers kunnen worden ingeregeld via de relatie-stamgegevens.

Er zijn verschillende documenten die naar laadlocaties en bestemmingen verstuurd worden. Vanuit een verlading kan vanaf heden eenvoudig een laadlocatie worden geïnstrueerd met de benodigde documenten (ook de voor een klant fysiek verplichte documenten). Daarnaast kan vanuit het verladingenscherm in één keer worden gemaild naar de bestemming (klant). Zo kunnen afleverbonnen en extra documenten (CMR's, traceringsoverzicht, verladingsoverzicht) worden verstuurd.

Verschillende klanten maken gebruik van een los toegevoegd overzicht voor de inkooporder-loslijst. Dit overzicht kan naar de loslocatie(s) van de inkooporder worden verzonden en is in de basis van GreenCommerce toegevoegd. Het overzicht is beschikbaar in het inkooporders- en inkooporderscherm en kan via één druk op de knop naar verschillende loslocaties worden verstuurd.

De opdrachtbon is een report dat door veel klanten al als los overzicht beschikbaar was. Vanaf heden is deze als systeemdocument beschikbaar en kan zo ook op een eenvoudige manier worden ingezet om productie-locaties te informeren, of om op jouw eigen locatie de documenten af te drukken.

Voor de volgende systeemdocumenten zijn emailtemplates toegevoegd: Transportopdracht overzicht (nieuw!), Verlaadplanning-picklijst, Klant palletlabel, Afleverbon (verlading), CMR (verlading), Opdrachtbon. Op die manier kan de inhoud van mails naar eigen wens worden ingericht.

De referentie van leveranciers werd nog niet meegegeven in een inkoopfactuur-export richting ExactOnline. Vanaf heden wordt dit in een extra veld mee geëxporteerd zodat ook in het financiële pakket deze referentie terug te vinden is.

Om tijdens het terugmelden van commissie inkooporders direct meer inzicht te krijgen in het verwachte resultaat, is een volledig nieuw scherm ontwikkeld! In dit scherm worden in 1 keer alle inkooporderregels getoond, kunnen direct terugmeldprijzen worden gegenereerd op basis van adviesprijzen en wordt het verwachte resultaat 'live' berekend.

Naast het genereren van terugmeldprijzen kan ook direct een overzicht van alle accountsale kostenposten bekeken worden en kunnen deze kosten worden aangepast. Ook deze wijzigingen worden direct meegerekend in het verwachte resultaat. De genoemde opties zijn beschikbaar als gewerkt wordt met de vernieuwde accountsale werkwijze. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

De module "Land van oorsprong" is reeds bij enkele klanten van toepassing. Hiervoor hebben we alleen een kleine aanpassing gedaan voor de partijen die ontstaan uit productie.

Voorheen werd het land van oorsprong bij aanmaken van de opdracht direct gebaseerd op het land van de locatie van de machine. De partij die ontstond voor het eindartikel kreeg dan dit betreffende land van oorsprong. Pas na toevoegen van verbruik werd deze omgezet naar de land van de verbruikte partijen. Probleem zat voornamelijk in het maken van buitenlandse artikelen. Voorbeeld: Er moet een Grieks artikel geproduceerd worden. Het land van oorsprong werd op NL gezet op basis van de machine-locatie-relatie-landlogistiek combinatie. Pas bij verbruik van Griekse partijen, werd het land van oorsprong op Grieks gezet. De aanpassing die gedaan is, is klein maar wel cruciaal. Bij het aanmaken van een productie-order wordt de opdrachtpartij voorzien van het land van oorsprong uit de artikelstam. Verder wordt deze nog steeds overschreven zodra verbruik wordt toegevoegd en hierin zit een afwijkend land van oorsprong. NB. dit geldt alleen voor machines met het type "andere machine". Voor andere type machines wordt te allen tijde nog wel de machine-locatie-relatie-landlogistiek combinatie gehanteerd.

Zodra er op de relatie wordt gewerkt met een EDI handelspartner, wordt de Buyer in het Aperak bericht gevuld met de Eancode post van de relatie en niet meer van de factuurrelatie. Is de handelspartner niet gevuld, wordt wél de factuurrelatie Eancode post gebruikt.

Via deze ontwikkeling is het mogelijk om in de verkooporder te zijn wanneer een regel voor het laatst gewijzigd is. Op het moment dat een “picklijstregel” (verkooporderregel, omrijding, inkoopretour) is ingepland voor verladen en er vindt een wijziging plaatst die ervoor zorgt dat de picklijst naar status “Gewijzigd” springt, wordt er bij de betreffende regel een wijzigingstijdstip vastgelegd. Zo kunnen orderpickers terugvinden waarom een picklijst status “Gewijzigd” heeft gekregen.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat een gebruiker het verkoop uit voorraad scherm niet kan verlaten op het moment dat de aangemaakte verkooporder nog geen afleverdatum heeft. De optie "annuleren" vervalt als er een verkooporder is aangemaakt, daarvoor in de plaats komen "afronden" en "verkooporder openen". Met afronden dwingen we een afleverdatum af.

Er is een extra taak toegevoegd waarmee kan worden ingericht welke gebruikers terugmeldprijzen definitief mogen maken. De taak is te vinden onder de naam 'Terugmeldprijzen afronden'.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden