Ontdek de nieuwe ontwikkelingen via de Courgette kwartaalrelease in AGF Software GreenCommerce - GreenCommerce.NET

De derde kwartaalrelease wordt uitgebracht in het begin van het derde kwartaal in 2017. Een interessante nieuwe module in deze versie is de importeursmodule, waarmee op efficiëntere wijze kan worden gewerkt op het gebied van de logistiek en planningen rondom containers. Meer informatie over deze module kun je verkrijgen tijdens de aangekondigde demo of door even contact op te nemen. Verder zijn er nog een tweetal ontwikkelingen geweest die we extra willen uitlichten: ' verbruik klaarzetten' en 'inkooporders retourneren naar leveranciers'. Via de eerstgenoemde kan het productieproces beter worden gemonitord, omdat pallets niet direct volledig als verbruikt worden gemarkeerd als ze slechts bij machines zijn geplaatst. Hier is dezelfde werkwijze als bij het verladen gehanteerd, er kan worden klaargezet en daadwerkelijk worden verbruikt. De laatstgenoemde heeft invloed gehad op de manier waarop inkoopcorrecties in het systeem verwerkt worden en zorgt ervoor dat het nu o.a. ook mogelijk is om inkoop-retouren te verladen.

Filter

Het is vanaf nu ook mogelijk om een bestelling te plaatsen bij GreenXchange op het moment dat er verkocht wordt van andere locaties. Tijdens het bestelling wordt er voor de teler een omrijdopdracht aangemaakt zodat de goederen kunnen worden opgereden naar de gewenste verkooplocatie.

Vanuit de voorraadplanning is het nu ook mogelijk om orderregels direct toe te wijzen door een bestelling bij GreenXchange te plaatsen. Voorheen kon dit alleen direct vanuit een order, nu dus ook eenvoudig vanuit 1 scherm zodat orders snel ingedeeld kunnen worden.

Het systeem bevat een aantal instellingen om bijv. een standaard aantal dagen vooruit nieuwe orders te kunnen aanmaken. We merken echter dat niet ieder bedrijf dezelfde werkdagen hanteert en er behoefte is aan het zelf kunnen indelen van de werkdagen. Dat is vanaf nu per gebruiker te doen, wel zo makkelijk als je bijvoorbeeld ook vaak in het weekend orders invoert.

Transportmiddelen kunnen vanaf nu worden voorzien van een type. Op die manier wordt het makkelijker om een onderscheid te maken tussen schepen, vliegtuigen, trucks, etc.

In zowel in- als verkooporders is het nu mogelijk om documentnummers en bijlages in te voeren voor verschillende velden waar alleen een nummer kon worden ingevoerd. Zo kan nu bijvoorbeeld het vrachtdocument, KCB document of Phytodocument ook als digitale kopie worden bewaard bij de order.

Per invoerveld kan zowel een referentie als een bijlage worden gekozen.

Het is vanaf nu mogelijk om extra documenten en bijlages vast te kunnen leggen bij orders. Niet ieder bedrijf heeft behoefte aan dezelfde documenten, vandaar dat dit nu per bedrijf kan worden ingesteld. In de stamgegevens kunnen standaard documenten worden beheerd, die vervolgens (eventueel verplicht) invulbaar zijn in de in - en verkooporders.

In het kader van ontwikkelingen voor de nieuwe importeursmodule is de mogelijkheid toegevoegd om bij inkooporderregels alvast pallets te genereren die vervolgens later kunnen worden binnengemeld. Vooral voor orders waar de palletnummers al van te voren bekend zijn is dit een handige functionaliteit om het binnenmeldproces te versnellen.

Er is een nieuw scherm aan GreenCommerce toegevoegd waarmee conflicten in inkooporders inzichtelijk worden gemaakt op basis van de ETA van inkooporders. Zo kunnen er bijvoorbeeld conflicten ontstaan door vertraagde leveringen op het gebied van productie, verkoop of transport.

Via dit nieuwe scherm heb je als gebruiker een duidelijk beeld bij de conflicten die ontstaan door een vertraagde levering en kun je snel handelen om ze op te lossen.

Goederen die retour komen van klanten komen op dit moment standaard terug op de verlaadlocatie. Steeds vaker horen we dat er af-tuin wordt verladen naar de klant, maar dat de retouren naar een centrale locatie worden gestuurd. Dat kun je nu in één keer invoeren bij de verkoopcorrecties zodat de goederen ook op afwijkende locaties retour kunnen worden ontvangen.

Een veel gehoord probleem is dat het externe palletnummer (het nummer van de leverancier) niet in het eigen systeem verwerkt worden. Vanaf nu is het mogelijk om dit handmatig in te voeren, of om via de scanners bij het binnenmelden direct het externe palletnummer te koppelen aan je eigen palletnummers.

Bij ingekochte goederen kan het van belang zijn om de GGN nummers van de originele leveranciers vast te leggen bij pallets die binnenkomen. Gedurende het hele proces wordt het GGN nummer per palletregel bewaard en wordt er bij de partijen een verzamelnummer vastgelegd.

Omdat de informatie ook bij de partij wordt vastgelegd is de GGN informatie bijvoorbeeld ook in de inkooporder inzichtelijk.

Waar voorheen voor iedere inkooporderregel afzonderlijk een actie moest worden uitgevoerd om de "terugmeldprijs" te bepalen, kan dit nu in één keer voor meerdere orderregels tegelijkertijd worden gedaan.

Er zijn een aantal aanpassingen gedaan in de visuele weergave van het resultaat per inkooporder. Zo wordt er sneller en duidelijker een beeld gegeven van de behaalde resultaten en winsten per order.

Voor inkooporderregels of omrijdingen waar de pallets al voor ontvangst bekend zijn kan nu eenvoudig worden binnengemeld met de scanners. Tijdens het binnenmeldproces kan ook extra informatie zoals een extern palletnummer, het gewicht, of een opmerking worden vastgelegd.

Bij het inkopen van losse artikelen is het nu ook mogelijk om te filteren op voorkeursleverancier. Zo kun je de set aan artikelen flink uitdunnen door alleen artikelen met als voorkeursleverancier de inkoop-leverancier te selecteren.

Vanaf nu wordt er bij het corrigeren van een ingekochte partij een andere werkwijze gehanteerd rondom het boeken van de correctie. Voorheen werd er een nieuwe partij gemaakt en werden alle gemaakte mutaties + pallets verhuisd, dat is aangepast. Vanaf heden blijft de originele partij (incl. kosten) behouden en is de inkoopcorrectie-order slechts een administratief hulpmiddel. De fysieke correcties (vernietiging) worden op de originele partij geboekt.

Om de logistieke stromen logischer te maken zijn er een aantal aanpassingen gedaan in de manier waarop wordt omgegaan met de laad- en losdatum. Zo wordt voor de inkooporders vanaf nu de losdatum als leidend gezien en voor de verkooporders de laaddatum en zijn er extra validaties toegevoegd om hier geen afwijkende waarden ten opzichte van de orderdatum in te voeren.

Bij het invoeren van inkoopcorrecties is het nu ook mogelijk om aan te geven dat er goederen retour moeten gaan. Als er op palletniveau wordt gewerkt kan dit logistiek worden afgehandeld via verladingen waardoor ook de exacte palletnummers die retour moeten geboekt kunnen worden.

De keurtemplates, keurcodes en keurstatussen die in FreshTracker gebruikt worden om keurrapporten aan te maken werden voorheen via een automatische synchronisatie verstuurd. Vanwege problemen in het deels verwerken van aangemaakte templates en het aantal keren dat er nieuwe templates worden gemaakt, is er voor gekozen om deze actie handmatig te laten verlopen. Om een nieuw template in FreshTracker te gebruiken zal deze eenmalig verstuurd moeten worden.

De SSCC nummers die in GreenCommerce gegenereerd kunnen worden houden nu rekening met de lengte van de GS1 bedrijfscodes. De lengte van dit nummer bepaalt immers wat de lengte van unieke palletnummers in SSCC de nummering is.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden