Cherry release | lees de release notes - GreenCommerce

Het eerste kwartaal van 2024 wordt afgetrapt met een nieuwe, verplichte release: de Cherry release. In deze versie zitten verschillende veranderingen voor de basis, zoals in de facturatie t.b.v. ontwikkelingen in het debiteurenbeheer. Daarnaast is er doorontwikkeld op het stuk 'Taakgestuurd werken', het onderwerp dat ook een grote rol speelt op de roadmap voor 2024. Verder kun je aanvullingen in zowel de Insights-, Transport- Production- en WMS App verwachten. Lees hieronder alle release notes:

Filter

Afgelopen jaar zijn we begonnen met het omzetten van diverse GreenXchange schermen naar vernieuwde versies. Alle schermen zijn inmiddels omgezet en de oude schermen zijn uitgefaseerd. Zo ook het onderdeel voor de gewasbescherming.

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd in de Transport App waar inkomende goederen geregistreerd kunnen worden. Dit is beschikbaar via het menu-onderdeel ‘Ontvangst’. Door te klikken op het plus-icoon van een inslagregel kan de regel binnengemeld of gereset worden.

Voor het thema 'Taakgestuurd werken' zijn een aantal ontwikkelingen achter een module toegevoegd:

Er is een nieuw onderdeel ‘slagvorm’ gemaakt waarmee de constructie om verpakkingen te stapelen op een ladingdrager weer te geven. De slagvorm wordt later gebruikt om te bepalen hoe een slag met een 2D vorm kan worden samengesteld op verschillende soorten pallets.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor het thema 'Taakgestuurd werken' zijn een aantal ontwikkelingen achter een module toegevoegd:

De focus is gelegd op het specifieker aansturen van medewerkers in het warehouse.  Orderpickers blijven aangestuurd worden door middel van een picklijst, maar via specifieke instructies, zoals een deel van de verlaadplanning of verkooporder. 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Taakgestuurd werken onderdelen

Bij het indelen van verlaadplanningen is de mogelijkheid toegevoegd om één verlaadplanning op te splitsen in verschillende werkinstructies. Deze werkinstructies kunnen zowel betrekking hebben op het maken van een mixpallet, of het picken van meerdere pallets van één artikel. Via tabblad [Te verladen regels] kan je een aantal regels selecteren en kiezen voor [Werkinstructie toevoegen]. Hierna volgt een formulier met een paar slimme functies, zoals dat bij het samenstellen van volle/mixpallets suggesties worden gedaan. Als resultaat ontstaan werkinstructies die uiteindelijk aan medewerkers kunnen worden uitgedeeld via werkbonnen. De instructies zijn opgebouwd uit één of meerdere regels, zoals het artikel, een aantal en evt. een partijnummer. Dit is de informatie die uiteindelijk naar de WMS App moet worden doorgestuurd.

Voor het thema 'Taakgestuurd werken' zijn een aantal ontwikkelingen achter een module toegevoegd:

Er is een nieuwe optie aan het proces toegevoegd voor klanten die met partijregistratie werken om picklijsten vrij te geven. Optioneel is hierbij om de picklijst ook fysiek af te drukken. Met deze optie wordt voorgesorteerd op de verwerking van het picken van werkbonnen via de Transport App. Wanneer er gewerkt wordt met werkinstructies is het proces van vrijgeven van verlaadplanningen iets aangepast. Hier is het nu mogelijk om in één keer werkbonnen te genereren voor een verlaadplanning. De werkbonnen volgen de ingevoerde gegevens van orderpickers, orderpicklocaties en docklocatie.

Een nieuwe optie is om opdrachten te kunnen groeperen in een groep. Voor een groep van opdrachten kan vervolgens een werkbon gemaakt worden die in de WMS app afgehandeld kan worden. Zo wordt het orderpicken voor productie een stuk gemakkelijker als er met veel verschillende orders of juist kleine/flexibele aantallen wordt gewerkt.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het is mogelijk gemaakt om via templates procescontrole rapporten te kunnen maken. Voor QA medewerkers is een aparte rol toegevoegd in het beheer van de Production App. Vanuit het menu-onderdeel ‘Machine’ kunnen gemachtigde gebruikers nieuwe rapporten aanmaken. 


Hierna volgt een formulier waarbij verschillende stappen (verplicht) ingevuld moeten worden. Er kan tussentijds opgeslagen worden.

 

Er is een nieuwe module ontwikkeld waarmee procescontrole registraties kunnen worden geactiveerd. Met de module zijn er extra mogelijkheden toegevoegd waarmee in de stamgegevens templates kunnen worden beheerd. Ook is voor productieopdrachten de eerste functionaliteit beschikbaar om procescontrole-rapporten te maken.


De eigenschappen kunnen in templates worden samengevoegd tot een controlerapport. In het opdrachten scherm is een column toegevoegd waarmee de voortgang van de procescontrole kan worden toegevoegd.

In het 24-uurs planningscherm wordt rekening gehouden met de werktijden die binnen het bedrijf actief zijn. De werktijden zijn per locatie beheerbaar via de Production App.

In de beheeromgeving van de Production App is voor iedere machine inzicht gecreëerd in de geplande pauzes per machine. In de planning zijn de pauzes met een licht-rode kleur aangeduid maar hebben geen blokkerende werking tijdens het plannen.

In het WMS is in het scherm “Palletinformatie opvragen” een toggle aanwezig welke wisselt tussen het tonen van alleen actieve pallets, of inclusief inactieve pallets. Voorheen werd deze toggle niet onthouden op de stand waar hij op stond. Dit is nu aangepast zodat deze toggle altijd blijft staan op de laatste stand.

Binnen een opdracht in de Production App, op het tabblad [Verbruik] is het nu mogelijk om de artikel- en partijreservering te beheren. Bovenin is een knop toegevoegd om een reservering toe te voegen. Vanuit dit scherm is het ook mogelijk om een reservering te bewerken of te verwijderen. Deze functionaliteiten zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol ‘Planner’.

De volgende opties zijn toegevoegd aan het factuur-scherm:

  • Factuur bekijken
  • Factuur e-mailen
  • Nummer aanpassen (mits de gebruiker de taak ‘Factuurnummer aanpassen’ heeft)
  • Is betaald (mits de gebruiker de taak ‘Betaalstatus van facturen wijzigen’ heeft)
  • Deels betaald (mits de gebruiker de taak ‘Betaalstatus van facturen wijzigen’ heeft)

De functionaliteit waarmee kredietlimieten met relaties binnen één relatiegroep gedeeld kunnen worden als één grote limiet zijn uitgefaseerd. De nieuwe ontwikkelingen voor debiteurenbeheer bieden nieuwe mogelijkheden die veel verder gaan dan de oude functionaliteit. Maak je gebruik van deze functie? Neem contact op voor de mogelijkheden.

De registratie van verzekerde bedragen is al enige tijd bedrijfsspecifiek gemaakt. Zo wordt voor ieder bedrijf vastgelegd welke verzekering er met een relatie is. Voor backwards compatibility is het verzekerde bedrag van alle bedrijven ook altijd redundant opgeslagen, dat is vanaf de C-versie niet meer het geval. De eigenschap is uitgefaseerd en wordt niet meer gebruikt.

Het is vanaf nu mogelijk om bij een kredietverzekering ook een opmerking vast te leggen.

Vanaf de Cherry versie wordt voor kredietverzekeringen op bedrijfsniveau ook de relatie en de datum redundant vastgelegd. Historische data wordt automatisch gemigreerd naar de nieuwe velden. 

 

Als er een deel van een code wordt ingevoerd, komt het systeem automatisch met suggesties van codes die beginnen met de ingevoerde karakters. Vervolgens kan er een code geselecteerd worden om deze direct te kiezen. Let op! Deze functionaliteit werkt alleen voor de eerste code.

Het tabblad [Keurregistraties] op de partijkaart toont nu alleen de keurregistraties die op partijniveau gemaakt zijn en niet meer de keurregistraties die gemaakt zonder op onderliggende pallets. Als de keurregistratie wordt aangeklikt is onderaan nog steeds te zien op welke pallets de keurregistratie betrekking heeft.

Er zijn technische wijzigingen in de facturatiemodule doorgevoerd. Op basis van instellingen in het Documentbeheer kan gekozen worden of de reports wel/niet naar de reporting API gaan. 

Bij het afmelden van pallets in de Production App is het vanaf nu mogelijk om het gewicht vast te leggen. Op basis van een instelling in de machine in GreenCommerce is het mogelijk om af te dwingen dat er zowel een netto - als bruto gewicht wordt gevraagd.

 

De afdrukvolgorde-optie voor met name de CMR is aangepast naar 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, wanneer er meerdere kopieën geprint worden van één PDF.

Op basis van een in te stellen systeemparameter, kan een volgorde worden aangebracht in de gewenste laadreferenties. Bij wijzigingen wordt op de achtergrond geprobeerd om voor relevante orderregels de laadreferentie opnieuw te bepalen.

Bij het binnenmelden van de chauffeur is het mogelijk gemaakt om een aantal extra velden vast te leggen, zo kan nu het ‘Verwacht laadtijdstip’ aan worden gegeven. Daarnaast kan er ook aan worden gegeven of de de vrachten de juiste temperatuur heeft ‘Temperatuur correct’ en of de chauffeur de goederen die klaar staan zelfstandig mag laden ‘Mag zelfstandig laden’. Van deze velden kan in de Insights App worden aangegeven of dit bij het dock getoond moet worden of niet.

Het proces van aansturing van de loods via de Insights App is vereenvoudigd doordat het nu mogelijk is om verlaadplanningen gebundeld weer te geven op de schermen. Zo wordt meer gemikt op het niveau van een zending waarbij meerdere orders gelijktijdig ingeladen worden.

 

Het is mogelijk gemaakt om bij een verlaadplanning aan te geven hoeveel pallets er uiteindelijk geladen moeten worden. Optioneel kan er bij het inplannen voor verlading al worden aangegeven hoeveel pallets er verwacht worden, maar dit kan ook door de loodsmanager ingevuld worden zodra dit bekend wordt. De ingevulde gegevens worden vervolgens naar de apps (WMS en Insights) gecommuniceerd zodat duidelijk is hoeveel pallets er bij een verlaadplanning ingedeeld worden.

Een nieuw veld in de verlaadplanning is de loods opmerking. Deze opmerking wordt gebruikt om via de Insights App specifieke opmerkingen op de schermen te kunnen weergeven.

Een nieuwe optie is om verlaadplanningen vrij te geven voor de Insights App. Zo hou je zelf regie op welke informatie op welke schermen (timetable, docks) getoond wordt.

Om een uniforme werkwijze richting werkinstructies en werkbonnen te creëren is onder de productieopdracht voor verbruiksreserveringen de weergave van AantalToegewezen gelijk getrokken met de werkwijze in onder andere Verkooporderregels. Dit houdt in dat een partij-reservering volledig is toegewezen en een artikel-reservering niet. Voor de artikel-reservering is dit inzichtelijk middels een nieuwe kolom, AantalToeTeWijzen.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden