AGF software kwartaalrelease Basilicum GreenCommerce - GreenCommerce.NET

De tweede kwartaalrelease is uitgebracht in het begin van het tweede kwartaal in 2017. Een belangrijk onderdeel van deze update is dat er een volledig nieuwe fustregistratie module is ontwikkeld om volledige grip te krijgen op de fustvoorraad. Dit is met name interessant voor klanten die werken op palletniveau. Extra informatie en uitnodigingen voor de demo-dagen zullen nog worden verstuurd. Naast deze ontwikkelingen zijn er veelal kleine ontwikkelingen doorgevoerd en is de stabiliteit van het product flink verbeterd. Op de achtergrond zijn verschillende wijzigingen gedaan die ons voorbereiden om in de toekomst beter en sneller nieuwe functionaliteiten te kunnen opleveren. Meer informatie hierover volgt later.

Filter

Uit voorzorg zijn er in GreenCommerce.Net twee nieuwe taken gemaakt voor het kunnen verwijderen van artikel- en pallet-elementen. Het beheren van de artikel - en palletverpakking stamgegevens is een belangrijke taak waar niet iedere gebruiker de rechten voor zou moeten hebben.

Het is vrij gevaarlijk om een artikel-element of een pallet-element uit respectievelijk een artikel of een palletverpakking te verwijderen. We loggen wel dat dit gedaan wordt sinds de 1.16.50.0 versie maar het gevaar blijft dat verwijderingen invloed hebben op resultaten uit het verleden. Iemand dient er dus heel bewust mee bezig te zijn. Vandaar dat dit nu alleen aan de rol stambeheerder (systeemrol) gekoppeld kan worden. De taken kunnen dus niet aan een andere rol worden toegevoegd. Het betreffen de taken; ArtikelElementenVerwijderen en PalletVerpakkingElementenVerwijderen.

De artikelreservering in een opdracht wordt steeds vaker gebruikt waardoor het ook meer werk oplevert voor gebruikers. Dat is dan ook de reden dat er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden om eenvoudig meerdere artikelreserveringen middels een template aan een opdracht te kunnen toevoegen.

Onder [Productie] - [Artikelreservering template] is het mogelijk om een template aan te maken. Een template bestaat uit een verbruik en een resultaat kant. Verbruik Hier kunnen de artikelen worden toegevoegd die moeten leiden tot een artikel reservering. Artikelen die bij verbruik gekozen kunnen worden moeten beschikken over het artikel proces filter “Verbruik”. Als het artikel is gekozen kan de verhouding worden opgegeven in “Aantal per te produceren colli”, bij het toevoegen van een template aan een opdracht wordt het productieaantal van de opdracht vermenigvuldigd met de verhouding. Resultaat Hier kunnen de artikelen worden toegevoegd die gebruik kunnen maken van de verbruiksverhoudingen uit het verbruik. Artikelen die bij resultaat gekozen kunnen worden moeten beschikken over het artikel proces filter “Productie”.

In de templates en programma's is het vanaf heden mogelijk om meerdere regels te selecteren en hiervoor tegelijk de locatie, palletfactor en/of palletverpakking te wijzigen.

Kort detail is dat bij een in- en verkooptemplate de locatie voor meerdere regels ingevoerd kan worden. Bij een productie template kan je hier de machine voor in de plaats invoeren.

Het is vanaf nu mogelijk om ook regels te kopiëren uit definitieve inkooporders naar nieuwe of bestaande inkooporders. Voorheen was dit alleen mogelijk vanuit niet-definitieve orders.

Vanaf heden is het mogelijk om in te stellen voor het bedrijf om de hoeveelheid dagen vooruit (0 = zelfde dag) te bepalen. Bij het aanmaken van een nieuwe in - of verkooporder vanuit een bestaande order zal hier dan rekening mee worden gehouden.

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen inkooporders en verkooporders is er voor beiden een aparte instelling toegevoegd. Standaard staan beide waardes ingesteld op "1", waardoor nieuwe orders op 1 dag later worden toegevoegd.

Vanaf heden is het middels gebruikersspecifieke parameters mogelijk om in te stellen of bij het splitsen van de verkooporderregel direct de vinkjes (transportopdracht en verlaadplanning overnemen) aan of uit staan.

Voorheen was het mogelijk om handlingpartijen toe te wijzen aan standaard verkooporders. Omdat het niet helemaal logisch is om handlingpartijen via standaard orders met prijzen te verkopen, is dit via een instelling dichtgezet.

Er zijn in GreenCommerce alternatieven aanwezig om bijvoorbeeld diensten aan klanten te factureren, neem hiervoor contact met ons op! Mocht je deze werkwijze toch gebruiken, kunnen we de instelling ook zo aanpassen dat het nog wel mogelijk is om handlingpartijen te verkopen in standaard verkooporders.

De inkoopfactuurservice die door een externe partij aangeroepen kan worden (bijvoorbeeld door Blue10) is nu voorzien van dezelfde groeperingsmogelijkheden als die in GreenCommerce.Net beschikbaar zijn. Op die manier kunnen er nu vanuit Blue10 ook op grootboek gegroepeerde exports gedaan worden.

In GreenCommerce.Net was het voorheen al mogelijk om bij de export van inkoopfacturen naar een financieel pakket te kiezen voor een groepering per grootboek. De koppelingen werden echter nog niet voorzien van deze groeperingsmogelijkheden. Daar werden tot op heden alle inkoopfactuurregels naar het financiële pakket geëxporteerd. Vanaf nu volgt ook deze vorm van export dezelfde logica als GreenCommerce.Net, wat inhoudt dat als er wijzigingen of nieuwe groeperingen worden ontwikkeld deze ook direct in de koppelingen verwerkt zitten. Heb je hier vragen over, of wil je eens bekijken wat de mogelijkheden zijn voor jou om inkoopfacturen gegroepeerd te exporteren? Neem dan contact met ons op via de support afdeling.

Er is een extra invoerveld toegevoegd aan het tabblad "Leverancier" in de relatie stamgegevens waar de inkoper kan worden ingegeven. Handig om in beeld te hebben wie er verantwoordelijk is voor een leverancier.

Het nieuwe invoerveld is te vinden op het tabblad "Leverancier":

Bij het binnenmelden van omrijdingen en retouren is het nu ook mogelijk om een sublocatie aan te geven waarop de pallets worden binnengemeld.

De sublocatie wordt vervolgens toegekend aan de pallets die op dat moment worden binnengemeld. Per gebruiker is een voorkeurssublocatie in te stellen in de systeem-instellingen, wel zo handig als er altijd op dezelfde sublocatie wordt binnengemeld.

In de terugmeldprijs-verklaring en in de partijresultaat-verklaring is een uitbreiding gedaan zodat de datum van inkooporders, opdrachten en verkooporders getoond worden.

Vanaf nu is het mogelijk om een scheiding aan te brengen tussen de gebruikers die een klacht kunnen accorderen en de gebruikers die een klacht kunnen afhandelen.

Er bestaat een taak “KlachtRegistratieFinancieelControleur” waarmee het mogelijk is om een scheiding te maken tussen degene die de klacht aanmaakt, de klacht verwerkt, de klacht accordeert en degene die de klacht uiteindelijk corrigeert. Als de financieel controleur de taak niet heeft, kan hij de klacht alleen accorderen en niet corrigeren.

Het is vanaf nu mogelijk om bij een klacht aan te geven dat een specifieke gebruiker de klacht moet accorderen waardoor het voor andere gebruikers niet meer mogelijk is om de klacht af te handelen.

Een klacht kan soms vrij veel impact hebben en mag daardoor slechts door enkele personen geaccordeerd worden. Via workflow-management is eenvoudig in te stellen dat deze specifieke gebruiker direct op de hoogte wordt gesteld van dergelijke klachten.

Bij het invoeren van een klacht is het nu mogelijk om bij de aansprakelijkheid zelf een inkooporder te kiezen van een gekozen leverancier. Op die manier kunnen ook inkooporders die zijn gebruikt voor het verpakkingsproces worden geselecteerd zodat de klacht de juiste oorsprong mee krijgt.

Het was al mogelijk om per pallet de sublocatie te wijzigen, maar dit kan nu ook voor meerdere pallets tegelijkertijd, bijvoorbeeld vanuit de partij-informatie of vanuit het palletvoorraad scherm.

Via de knop "Sublocatie wijzigen" kunnen de geselecteerde pallets snel worden verplaatst:

Om onderscheid aan te brengen tussen gebruikers die wel of geen toegang mogen hebben tot de knop "Versturen naar Greefa" is er een nieuwe taak toegevoegd waarmee dit kan worden ingesteld.

De datumcode is vanaf nu te bewerken bij productie-opdrachten en inkooporderregels. Om ervoor te zorgen dat niet iedere gebruiker deze mogelijkheid heeft, is er een aparte taak toegevoegd om dit in te richten.

Voor opdrachten geldt dat dit kan totdat de opdracht status “in productie” heeft, voor inkooporderregels geldt dat dit kan totdat de inkooporder definitief is. Zodra een gebruiker de taak “PartijDatumCodeBewerken” heeft, kan hij/zij in zowel de inkooporderregel als in de opdracht het veld “Datumcode” aanpassen.

Sorteergegevens, gegenereerd door sorteersoftware van Greefa, worden nu geplaatst in de run waaruit de gegevens worden geïmporteerd.

Bij het handmatig invoeren van sorteerrapporten is het nu mogelijk om ook registraties tussen 0 en 1 kilogram in te voeren. Voorheen moest het aantal kilogram ten minste 1 zijn, dat is nu veranderd naar groter dan 0.

Vanwege de extra informatie die bij een artikel beschikbaar is, is het vanaf nu mogelijk om een eigen kolom-indeling te maken bij het toevoegen van productie-opdrachten. Zo kan bijvoorbeeld snel het land van herkomst of het gewicht worden toegevoegd.

Vanaf heden is het mogelijk om opdrachten te kunnen kopiëren. Dit is vooral handig wanneer vaak dezelfde artikelen worden geproduceerd óf wanneer er op één dag meerdere keren hetzelfde artikel wordt geproduceerd.

Er wordt zoveel mogelijk gekopieerd maar er worden geen reserveringen of verbruiken gekopieerd. Ook extra elementen of gewijzigde elementen worden niet vergelijkbaar gekopieerd. Er wordt een nieuwe opdracht aangemaakt met de standaardinstellingen. Tot slot is het nog belangrijk om te weten dat de datumcode NIET overgenomen wordt zodra er naar een andere datum wordt gekopieerd. De datumcode moet dan weer handmatig ingevoerd te worden.

Het is mogelijk een mijlpaal in te richten om een melding te ontvangen wanneer het verbruik in een opdracht afwijkt van de geproduceerde hoeveelheid. Neem contact op met JEM-id om dit in te laten richten.

De servicebus is nu ook voorzien van de picklijstopmerking uit de verkooporder. Op die manier kunnen de pakstations beter worden aangestuurd en van meer informatie worden voorzien.

De picklijstopmerking uit de verkooporderregel was al beschikbaar. Nu dus ook degene uit de verkooporder. Om deze waarde terug te laten komen op overzichten zoals de picklijst of afleverbon, zal dit even apart ingepland moeten worden. Neem hiervoor contact op met iemand van JEM-id.

Het productieplanning scherm is aangepast zodat de opdrachten nu per minuut kunnen worden ingepland waar dit voorheen per 15 minuten ging. Daarnaast kunnen in de stamgegevens van machines vaste pauzes worden ingesteld die terugkomen in het productieplanning scherm.

Omdat het precies op de minuut slepen best wel specifieke aandacht eist, kan de gebruiker ook dubbelklikken op een opdracht en zo de specifieke tijden handmatig invullen.

Het productieplanningscherm kan nu automatisch ververst worden. Dit kan gebruikersspecifiek worden ingesteld middels de parameter “ProductiePlanningRefreshInterval”. Hierdoor worden wijzigingen in de planningen direct zichtbaar voor andere gebruikers die het scherm gedurende lange tijd open hebben staan.

Als een opdracht naar Greefa verstuurd wordt via de knop "Versturen naar Greefa", wordt hier vanaf nu ook een relatie in opgenomen.

Gaat het om een handlingopdracht, dan wordt er gekeken of de handlingrelatie eindklant bekend is en meegestuurd kan worden. Gaat het om een klantopdracht, dan wordt de relatie uit de opdracht meegestuurd.

Er is een extra sublocatie bij een machine opgenomen waar kan worden ingesteld wat de “productie sublocatie” is. Iedere pallet die wordt afgemeld op een productie opdracht, wordt op deze sublocatie van de machine neergezet.

In de relatie-stamgegevens kan vanaf nu worden ingesteld wat de voorkeurs eindtijd voor productie is. Als er een klantopdracht of handlingopdracht voor deze relatie wordt aangemaakt wordt de voorkeurstijd overgenomen in de opdracht. Als er direct wordt verkocht aan de klant, wordt de voorkeurstijd ook overgenomen in de verkooporderregel.

In overleg met enkele klanten is besloten om het verbruikspercentage in het opdrachtenscherm te wijzigen naar minder decimalen achter de komma. Het getal was erg onduidelijk en is nu aangepast zodat de waarde wordt afgerond op 1 decimaal.

De als Tekst kolommen zijn afgerond op 1 cijfer "PercentageVerbruiktVersusGeproduceerdAlsTekst" & "PercentageVerbruiktVersusGeproduceerdInclusiefRestOpdrachtenAlsTekst". De berekende kolommen zijn nog afgerond op 3 cijfers. Zo is de keuze aan de gebruiker welke hij zou willen gebruiken.

Bij het verplaatsen van pallets via de scanners is de sublocatie-informatie uitgebreid met de naam waar naar toe verplaatst wordt. Vooral handig als er cijfer coderingen gebruikt worden voor de sublocaties.

Via de scanners is het nu ook mogelijk om verlaadplanningen te picken waarin goederen moeten worden omgereden naar andere locaties. Dit was al mogelijk voor goederen die naar klanten gingen, en nu dus volledig mogelijk voor de uitgaande logistieke stromen.

In de scanner is het nu mogelijk om meerdere pallets tegelijk naar een sublocatie te verplaatsen.

Een gebruiker kan eenvoudig meerdere pallets achter elkaar scannen en zo een lijstje van te verplaatsen pallets opbouwen. Zodra de sublocatie gescand wordt, worden de gekozen pallets direct verplaatst. De optie om pallets één voor één te verplaatsen naar sublocaties blijft hiermee uiteraard ook actief.

Het artikeldagprijzen grid is uitgebreid met twee kolommen waarin de standaard verkoop-palletfactor en standaard verkoop-palletverpakking van de artikelen te zien zijn.

De artikelstamgegevens zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een volume in te stellen. De volumes zijn zelf te beheren onder [Stamgegevens] → [Algemeen] en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om groeperingen op prijslijsten te creëren.

In de relatie-stamgegevens kan worden ingesteld dat er een specifiek ordertype moet worden gekozen bij het aanmaken van nieuwe in - of verkooporders.

Alhoewel de standaard ordertypes best handig zijn, komt het geregeld voor dat er meerdere types voor één klant/leverancier gebruikt worden. Via deze instelling kun je er voor zorgen dat er een bewuste keuze wordt gemaakt en zo minder foute orders in het systeem komen te staan.

Er is een nieuw menu-onderdeel toegevoegd aan de scanners waarmee “bekende pallets” kunnen worden binnengemeld. Dit is voor nu vooral interessant voor pallets die tussen locaties worden omgereden en waar nu kan worden binnengescand in plaats van dat dit handmatig in de applicatie gedaan moet worden.

Via de servicebus wordt nu bij een verlaadplanning ook de gewenste losdatum en -tijd per orderregel meegestuurd richting de verpakkers. De bron hiervoor is de losdatum en -tijd die bij de verkooporder in het tabblad transport kan worden ingevoerd.

Bij het aanmaken van een omrijdopdracht is het mogelijk om de laad - en lostijden en een transportopmerking in te voeren. Deze gegevens zijn vervolgens voor de transportplanners beschikbaar in de verschillende transportplanning schermen.

Voor ieder systeemreport kan per gebruiker worden ingesteld op welke printer het rapport standaard moet worden afgedrukt. Handig als vrijwel altijd dezelfde printer wordt gebruikt voor een bepaald report.

Systeembeheerders hebben de mogelijkheid om dit voor alle gebruikers binnen het bedrijf in te richten. Is er nog geen systeembeheerder, of is het nog niet helemaal duidelijk? Neem dan even contact op met onze support afdeling.

De Tesco-excelbestanden die kunnen worden geëxporteerd bij het afronden van een verlading zijn aangepast zodat het palletnummer wordt afgekapt op de laatste 10 karakters.

De informatie in het transportopdrachten scherm is voor omrijdopdrachten uitgebreid met de leverancier van de partij. Dit zodat de transportplanner een duidelijk beeld heeft van de verschillende leveranciers van zowel ingekocht als om te rijden product.

Verladingen kunnen vanaf nu door een gebruiker handmatig van status “klaargezet” worden afgehaald. Zo kan er op het laatste moment toch nog iets wijzigen in de verlading door deze even van klaargezet af te halen.

Voorheen was dit al wel mogelijk via een omweg door extra pallets toe te voegen aan een verlading, maar nu dus ook via de standaard knoppen in het verladingscherm. Overigens geldt dit alleen als er met twee-staps verladen wordt gewerkt. Voor de pakstations die aangesloten zijn via de servicebus gold dat de verkopende partij de verlading van klaargezet af moest halen voordat men verder kon. Dat was best vervelend als transporteurs al stonden te wachten. Vanaf is dit probleem dus opgelost doordat ook verpakkers verladingen eenvoudig van status "klaargezet" af kunnen halen.

Als er geen waardes in de verkooporderregels zitten maar wel waardes in de bijbehorende diensten kan er een mijlpaal worden ingesteld om gebruikers te informeren zodra de verkooporder als "niet factureerbaar" wordt gekenmerkt.

Er zijn mijlpalen toegevoegd zodra de “facturatie status” (wel/niet factureerbaar) van verkooporders wordt gewijzigd terwijl er wél een waarde in de order zit. Op die manier kan er snel worden gehandeld als orders met waarde als “niet factureerbaar” worden gekenmerkt.

Het invoeren van een vernietiging bij een verkoopcorrectie zorgde voorheen voor een verlaging van de originele partij-toewijzing, maar wordt vanaf nu aan de verkoopcorrectie gekoppeld zodat duidelijk inzichtelijk dat er een vernietiging heeft plaatsgevonden.

Met deze ontwikkeling is ook doorgevoerd dat verkoopcorrecties die op reeds verladen orderregels worden gedaan niet automatisch meer dezelfde verlaadplanning krijgen. Dit zorgt ervoor dat de verladingshistorie netjes intact blijft.

De stamgegevens zijn uitgebreid met de mogelijkheid om één of meerdere tags bij een artikel op te nemen. Deze tags kunnen naar eigen inzicht worden aangemaakt en zorgen ervoor dat eigen groeperingen (buiten bijv. de artikelgroep) mogelijk worden, bijvoorbeeld op klantgroepen.

Om op een snelle manier te kunnen filteren in verschillende voorraadschermen, zijn er een aantal filters toegevoegd waarin de laatst gebruikte filterinstelling voor tags per gebruiker wordt onthouden.

Het terugnemen van verbruikte pallets in opdrachten kan voortaan op verschillende manieren zodat de processen in de loods efficiënter geregistreerd kunnen worden.

Bij het verbruik terugnemen scherm is er een extra drop-down menu toegevoegd “Terugname wijze”:

Het terugnemen van mixpallets kan voortaan op een eenduidige manier worden gedaan, zonder dat daarvoor twee keer een terugname actie moet worden uitgevoerd. Per palletregel kan worden aangegeven hoeveel colli er moet worden teruggenomen, waarna er via de gekozen optie een terugname wordt uitgevoerd.

Het corrigeren of toevoegen van elementverbruik in een opdracht was een vrij ingewikkeld onderdeel waar je als gebruiker niet altijd even duidelijk kon zien welke aantallen gebruikt werden in de verschillende berekeningen. Om hier een verbeterslag in te maken, is de schermopbouw flink aangepast en is het corrigeren of toevoegen van extra elementen nu een losstaande actie geworden.

Het resultaat is dat je als gebruiker niet langer één regel bewerkt, maar dat er positieve (extra element) en negatieve (correcties) registraties worden gedaan die gezamenlijk het juiste aantal weergeven. Door deze extra regels is het nu ook mogelijk om voor één element zowel wel als geen leverancier in te stellen wanneer een specifiek element slechts deels door een leverancier geleverd is. Maak je veel gebruik van specifieke leveranciers voor artikel-elementen of pallet-elementen? Neem ook een kijkje in de stamgegevens waar per locatie kan worden aangegeven of er wel/geen specifieke standaard leverancier voor elementen gebruikt moet worden.

Normaal gesproken werden omrijdopdrachten direct ingepland voor verladen. Nu is het echter mogelijk om dit uit te zetten, waardoor de omrijdopdrachten bijvoorbeeld later handmatig ingepland kunnen worden.

Dit kan gedaan worden door bij het aanmaken van een omrijdopdracht het vinkje bij “inplannen van verladen” uit te zetten. Standaard zal dit vinkje wel aan staan:

Opdrachten die ontstaan door herklasseren worden vanaf nu standaard op status "klaar voor productie" gezet. Voorheen gebeurde dit alleen als je als gebruiker voldoende rechten had om opdrachten ook goed te keuren en klaar voor productie te zetten, maar uit de praktijk bleek dat dit op andere manieren gebruikt wordt.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden