AGF software kwartaalrelease Avocado GreenCommerce - GreenCommerce

Met de avocado release is de eerste kwartaalrelease een feit. De focus heeft tijdens deze release gelegen op het stroomlijnen van de verschillende processen in GreenCommerce en om de foutgevoelige onderdelen flink te stabiliseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke ontwikkelingen gedaan die interessant zijn om door te nemen.

Filter

Op het moment dat ik een partij "omboek" (vanuit de partij-informatie) wordt er een nieuwe partij aangemaakt waarin de huidige partij volledig wordt verbruikt. Het verbruik wordt echter altijd op partij-niveau aangemaakt, terwijl volgens de systeemparameters met PalletRegistratie wordt gewerkt. Gevolg is dat de pallets niet meer verbruikt kunnen worden op de omboek-opdracht omdat de partijmutaties reeds gemaakt zijn. Dit is niet helemaal logisch, alle pallets van de partij hadden verbruikt moeten worden. Daarbij had dan direct de controle op wel/niet binnen correct plaatsgevonden.

Als er wordt omgeboekt én op palletniveau gewerkt wordt, is het verplicht om aan te geven welke pallets er worden omgeboekt. In tegenstelling tot partijregistratie, kan er nu dus ook pas worden omgeboekt als de pallets actief op de juiste locatie zijn. Het veld “aantal colli” wordt automatisch aangepast naarmate er pallets worden aangevinkt.

Het administrator account heeft in GreenCommerce overal toegang toe en heeft de mogelijkheid om belangrijke systeemparameters aan te passen. Dit account is vanaf nu beter beveiligd door two step authentication.

Het administrator account heeft in GreenCommerce overal toegang toe en heeft de mogelijkheid om belangrijke systeemparameters aan te passen. Dit account is alleen bestemd voor medewerkers van JEM-id. Om de beveiliging van dit account te verbeteren maken wij voortaan gebruik van zogeheten two-step-authentication. Na het inloggen met een administratoraccount zal er om een extra, gegenereerde en tijdelijke code gevraagd worden.

Zodra er via omrijdopdrachten pallets worden omgereden naar andere locaties blijft de verladingshistorie qua verladen pallets intact. Bij het afronden van een verlading wordt apart weggeschreven hoe de verlading er uit zag zodat het splitsen en opbouwen van de omgereden pallets geen invloed meer heeft op de oorspronkelijke verlading.

Als een pallet nog bewerkt werd (splitsen/opbouwen) na het verladen naar een andere locatie werd deze in het verleden ook afwijkend weergegeven in de oorspronkelijke verlading. Deze situatie was uiteraard niet wenselijk aangezien je wilt kunnen zien hoe een verlading daadwerkelijk afgerond is. In de palletkaart kan nog wel bij het log ingezien worden wat er met de pallet gebeurd is.

Sinds enige tijd zijn er uitbreidingen in GreenCommerce doorgevoerd waarmee extra partijopbrengsten (naast reguliere verkoop) kunnen worden geboekt. Alhoewel deze resultaten al wel correct in de terugmeldprijzen verwerkt werden, was de verklaring nog niet helemaal up-to-date.

Partijopbrengsten kunnen in GreenCommerce worden geboekt zodra er wordt gewerkt met de “dienstenregistratie module”. Het idee achter deze module is dat er diensten op partijen, orders en verladingen kunnen worden toegevoegd en gefactureerd. Dit is vooral interessant wanneer er veel met handling wordt gewerkt en er in opdracht van de klant (extra) diensten worden uitgevoerd. Omdat handling orders standaard niet worden voorzien van prijzen, kan op deze manier omzet worden geboekt zodat dit terugkomt in het partijresultaat. Wil je meer weten over deze module? Neem contact met ons op!

Wanneer er wordt gewerkt met BTW calculaties per BTW groep worden de BTW subtotalen vanaf deze versie in een losse lijst getoond zodat duidelijk wordt welke tarieven er berekend worden om tot een totaalbedrag inclusief BTW te komen.

In GreenCommerce is het mogelijk om op twee verschillende manieren BTW te berekenen over in - en verkoopfacturen. Er zijn financiële pakketten waarbij de BTW per factuurregel moet worden geheven, maar ook waar de BTW als subtotaal over één BTW groep wordt geheven. Als er via de laatstgenoemde manier gewerkt wordt, is er vanaf nu een nieuw onderdeel aan de layout van het factuur-scherm toegevoegd waarin de BTW subtotalen terug te vinden zijn.

Naast dat er voor een relatie nu een “land logistiek” en een “land post” kan worden ingesteld, kan nu ook het “BTW land” worden ingesteld. Het voordeel hiervan is dat de gegevens van klanten die belastingtechnisch niet onder de regels van het “land logistiek” en het “land post” vallen correct kunnen worden ingericht.

Bij meerdere relaties komt het voor dat de BTW anders berekend dient te worden dan hoe het “land logistiek” staat ingesteld. Belastingtechnisch is het toegestaan om af te wijken tussen deze landen en om dus BTW te berekenen volgens andere regelgevingen dan die van het “land logistiek”. Op het tabblad extra in de relatie stamgegevens is extra invoerveld gemaakt om dit in te kunnen stellen:

Tijdens het terugmelden van inkooporders wordt bepaald welk aandeel van de behaalde opbrengst mag worden toegerekend aan de ingekochte partij. Als de partij voor de verkoop eerst via productie is omgepakt, wordt de behaalde omzet van de geproduceerde partij verdeeld over de verbruikte partijen. Voorheen werd dit gedaan door op colli-niveau een aandeel te bepalen van een verbruikte partij, dat is aangepast zodat dit nu op eenheids-niveau wordt gedaan.

Deze aanpassing is vooral interessant wanneer er tijdens productie partijen met verschillende inhoud (bijv. 5kg en 10kg artikelen) in één productie opdracht worden gebruikt. Voorheen zou de behaalde opbrengst door het totaal aantal verbruikte colli worden gedeeld en toebedeeld aan de verbruikte colli. Nu wordt de behaalde opbrengst door het totaal aantal verbruikte eenheden (kilo’s) gedeeld en toebedeeld aan de verbruikte kilo’s.

Als een factuurregel die gekoppeld was aan een verkooporder verwijderd werd, ontstond er een situatie waarbij de verkooporder op de status gefactureerd bleef staan, terwijl er geen (of slechts een aantal) factuurregels meer van de verkooporder bestaan. Hierdoor heb je een verkooporder met een status die gefactureerd is, terwijl een of meerdere regels nog gefactureerd moeten worden. Zodra een factuurregel verwijderd wordt, worden alle factuurregels die ook betrekking hebben op dezelfde verkooporder ook teruggetrokken. Zo kan de verkooporder weer bewerkt worden (na niet definitief maken van de verkooporder)

Het kwam in het verleden voor dat gebruikers om bepaalde reden één van meerdere factuurregels van een verkooporder uit een factuur verwijderde. Alleen als er een deel van een verkooporder weggehaald bleef, bleef de verkooporder op gefactureerd staan. Dat was niet wenselijk. Vandaar de aanpassing. Zo kunnen er ook geen fouten meer ontstaan Om dit te voorkomen worden bij het verwijderen van één factuurregel, alle bijbehorende factuurregels van die verkooporder ook verwijderd en de verkooporder in kwestie kan opnieuw gefactureerd worden.

Het is in het verleden niet mogelijk geweest om het verwijderen van een artikel- of een palletelement vast te leggen in een log. Middels een nieuwe techniek is het nu wel mogelijk geworden dat deze verwijderingen gelogd worden in het artikel. De gebruiker kan dus altijd in een artikel- of palletverpakking terugzien wanneer en door wie een dergelijke koppeling verwijderd is.

Een artikel-element-koppeling verwijderen uit een artikel blijft een harde verwijdering uit de database en was dus voor een gebruiker niet terug te vinden. Zeker als meerdere mensen in de stamgegevens kunnen, zijn dit soort wijzigingen cruciaal voor het gehele proces en kunnen invloed hebben op resultaten in het verleden. Dit geldt dus ook voor pallet-element-koppelingen die vastliggen in een palletverpakking. NB. Tijdens implementatie zal u er ook op gewezen zijn dat prijzen wijzigingen invloed kunnen hebben op resultaten uit het verleden. Het is dus niet wenselijk om een ieder rechten te geven tot de stamgegevens. Wil je hier meer over weten? Of is de uitleg je ontvallen? Neem contact met ons op!

Net als klant- en voorraadopdrachten is het nu in te stellen in de parameters om handlingopdrachten wel of niet automatisch af te ronden.

De bestaande instellingen om voorraad opdrachten of klantopdrachten automatisch af te ronden waren niet goed te gebruiken voor handling opdrachten. Handling opdrachten kunnen immers ook op voorraad zijn of al direct gekoppeld aan een order. Als een handling opdracht is voorzien van een handling-relatie, wordt deze voortaan als klantopdracht beschouwd en wordt dezelfde logica gehanteerd als bij het automatisch afronden van klantopdrachten.

Omdat niet iedere gebruiker toegang heeft tot de dataview-controles en ook niet iedere gebruiker regelmatig terugkeert op het bureaublad, is er een nieuwe schedulerjob toegevoegd waarmee de controles worden uitgevoerd.

Dataview controles zijn vaak belangrijke controles met daaraan gekoppelde vervolgacties. Het wel/niet open hebben van een applicatie óf het wel/niet terugkeren naar het bureaublad is ons inziens onvoldoende voor dergelijke controles. Vanaf nu kan dit proces dus helemaal op de achtergrond draaien zodat de controles regelmatig en gepland worden uitgevoerd door windows services. Wil je hier meer over weten? Of wil je meer weten over de scheduler-services van GreenCommerce? Neem contact met ons op

In het voorraadscherm is het vinkje om alleen handling artikelen te zien vervangen door een dropdownlijstje om te kunnen filteren op (1) alleen handling, (2) geen handling, of (3) alle artikelen. Via deze filters kun je voortaan je eigen voorraad en de voorraad van klanten perfect scheiden.

Met de komst van meer tracering en eisen van de KCB is er hard gewerkt om het juiste land van oorsprong bij een partij te krijgen, zodat altijd het juiste land of landen bij een uitgaande stroom verwerkt kan worden. Dit onderdeel wordt niet standaard aangezet en wordt middels een losse module aangeboden.

In een inkooporderregel kan, mits de module aanstaat, het land van oorsprong beïnvloed worden. Hierdoor is het dus niet langer nodig om een artikel meerdere keren aan te maken met de verschillende landen van oorsprong in de stambestanden. Door een land van oorsprong bij de inkooporderregel in te voeren, wordt de partij verrijkt met deze informatie. Als een partij vervolgens verbruikt wordt in een opdracht zal het land van oorsprong doorgegeven worden aan de nieuwe partij die ontstaat na productie. De productiepartij kan op deze manier dus ook meerdere landen van oorsprong krijgen op basis van verschillende verbruiken van verschillende artikelen uit verschillende landen. Als de module niet aanstaat verandert er qua werkwijze niets en wordt het land van oorsprong uit de stamgegevens van het artikel gehanteerd. Dit geldt ook voor productie opdrachten waarbij het geproduceerde artikel gewoon het land van oorsprong uit de stamgegevens blijft behouden. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

Het kostte gebruikers veel tijd om dienstrelaties en dienstrelatieprijzen toe te voegen. Aangezien dienstprijzen veelal hetzelfde zijn voor meerdere relaties, is er een mogelijkheid gemaakt om dit eenvoudig en snel in te kunnen voeren.

Het tabblad “Relatie prijzen” in een dienst is uitgebreid met een knop “Meerdere toevoegen”, net zoals dit in de stamgegevens van de elementen gedaan kan worden.

Vanaf heden kan het stamgegeven van een dienst gekopiëerd worden.

Vanaf heden kan het stamgegeven van een dienst gekopiëerd worden. Door een dienst te kopiëren kan een gebruiker snel en eenvoudig een vergelijkbare dienst aanmaken. Indien er relatie specifieke prijzen zijn, wordt de gebruiker gevraagd of deze ook mee gekopieerd moeten worden.

Net als in de artikelen en elementen is het vanaf heden ook mogelijk om financiële instellingen snel en eenvoudig voor diensten toe te voegen.

Er kunnen meerdere diensten tegelijk geselecteerd worden, waarna met de knop ‘Financiële instellingen’ voor alle geselecteerde diensten tegelijk de instellingen toegevoegd of aangepast kunnen worden.

Bij een artikel is het nu mogelijk om aan te geven hoeveel keer een dienst in het artikel aanwezig moet zijn. Het voordeel hiervan is dat er minder specifieke diensten hoeven te worden aangemaakt wanneer deze per artikel verschillen.

Gekozen is om hier alleen de procesfilters “productie en verkoop” en eenmalige diensten toe te staan.

De ExterneReferentie van een partij is als eigenschap ‘PartijExterneReferentie’ aan de kolommenkiezer van de verwachte goederen toegevoegd.

Deze eigenschap kan door een gebruiker aan zijn/haar kolommen worden toegevoegd. Door het opnemen van deze eigenschap in kolomkiezer bron ‘IVerwachteGoederen’ zal de nieuwe kolom ten alle tijden beschikbaar zijn en de aanwezige informatie tonen

Bij het stamgegeven ‘Klacht actie’ is het aansprakelijkheid type ‘Onbekend’, hernoemd naar ‘Geen’. Bij het maken van de klacht is het filter van het veld Actie (dat niet in de groep Aansprakelijkheid valt) aangepast.

In dit veld kunnen alleen nog acties worden gekozen met het aansprakelijkheid type ‘Geen’.

Vanaf heden is het mogelijk om ook kwaliteiten in de taal van de klant in te voeren. Als dit op documenten verwerkt dient te worden, dient u contact op te nemen met JEM-id B.V., waarna dit ingepland kan worden.

Op het tabblad “Extra” in de relatie is een nieuwe instelling met betrekking tot handling gekomen: “Registraties niet factureren”. Door deze instelling worden de registraties wel geregistreerd maar direct als niet factureerbaar gekenmerkt.

Registraties voor relaties waar deze instelling aan staat, zullen niet meer terugkomen in de lijst met te factureren registraties.

Een verkoper kan voortaan geïnformeerd worden als er een correctie order is aangemaakt waarbij een retour van toepassing is. Hiernaast kan de verkoper apart geïnformeerd worden wanneer de retour is binnengemeld. De verantwoordelijke verkoper is hierdoor optimaal op de hoogte van de status van de retour.

In GreenCommerce.Net kunnen er verschillende manieren worden ingesteld om BTW te berekenen in inkoopfacturen.

Voorheen werd er voor iedere factuurregel een BTW bedrag berekend op basis van het BTW percentage dat van toepassing is voor de regel (methode 1). Het is dan ook mogelijk dat een gebruiker met de juiste rechten deze regel kan beïnvloeden als er bijvoorbeeld een afrondingsverschil in een BTW regel zit. Sinds enige tijd is het ook mogelijk dat de inkoopfacturatie de BTW berekent op basis van een optelling van alle gelijke BTW groep bedragen en dan het totaal BTW berekent (methode 2). Aangezien de BTW dan bepaald is over meerdere regels, kan de gebruiker de BTW niet meer handmatig aanpassen. Afrondingsverschillen zouden in deze situatie ook niet mogen voorkomen. De verschillende methodes zijn vaak gebaseerd op de koppeling met een bepaald financieel pakket. Afhankelijk van het financiële pakket dient de juiste berekenmethode ingesteld te worden. Om berekenmethode 2 in te stellen dient contact opgenomen te worden met iemand van JEM-id B.v., waarna dit ingepland kan worden.

Op basis van een herklasseringsmodule is het mogelijkheid om tijdens het productieproces een restverbruik te herklasseren.

Met deze module kan ervoor gezorgd worden dat de geherklasseerde, geproduceerde artikelen voorzien zijn van partij/palletverbruik, waarmee tracking & tracing en financiële resultaten geborgd zijn. Wil je meer weten over deze module? Neem contact met ons op!

In de scanner is het mogelijk gemaakt om teruggenomen verbruik direct weer te verbruiken en op de nieuwe opdracht direct een pallet af te melden..

Als het verbruik succesvol terug is genomen kan de gebruiker direct een pallet afmelden op de gekozen opdracht, de opdracht moet hiervoor wel in productie zijn. Als de gebruiker heeft gekozen om het verbruik in een nieuwe opdracht te verbruiken zal de nieuwe opdracht direct in productie worden genomen. De gebruiker van de scanner heeft hier wel de volgende taken voor nodig: 1. OpdrachtenGoedkeuren 2. OpdrachtenKlaarzettenVoorProductie 3. OpdrachtenProduceren

Soms weet je exact welke hoeveelheid je van een pallet nodig hebt om te verbruiken in een opdracht. In de scanner is het nu mogelijk om na het scannen van een pallet, direct het aantal in te geven tbv het verbruik.

Als er door de gebruiker geen aantal opgegeven wordt, dan zal de volledige pallet worden verbruikt. Na elke scanactie wordt het aantal opnieuw op 0 gezet. Bij het verbruiken van een specifiek aantal wordt de pallet/palletregel gesplitst, de nieuwe pallet wordt vervolgens verbruikt waardoor er geen nieuwe palletsticker afgedrukt hoeft te worden.

Vanaf heden is het mogelijk om vanuit het financiële pakket Twinfield ook de openstaande posten in te kunnen lezen in GreenCommerce.

Om van deze ontwikkeling gebruik te kunnen maken, dient contact opgenomen te worden met projectcoördinatie van JEM-id B.V. Er zal per situatie in kaart worden gebracht hoeveel tijd de implementatie zal kosten.

In het menu administratie is er een nieuw onderdeel bijgekomen om niet-definitieve verkooporders al te kunnen controleren. Dit kan eventueel ter voorbereiding van facturatie.

Voorheen was het controleren van verkooporders alleen mogelijk voor definitieve verkooporders in het “orders factureren” scherm. Nu kan dit dus ook voor alle niet-definitieve verkooporders. Middels het selecteren van één of meerdere verkooporderregels kan inhoudelijk gecontroleerd worden. Voor de gebruikers die van deze nieuwe mogelijkheid gebruik mogen maken, dient het nieuwe onderdeel aan een rol van de gebruiker toegekend te worden.

Het is vanaf heden mogelijk om in een definitieve verkooporder ook de kopieerfunctie te gebruiken.

Met deze nieuwe functionaliteit kunnen verkooporderregels naar een nieuwe of bestaande verkooporder te kopiëren.

Via een systeemparameter is instelbaar gemaakt op welke manier er met transport-temperaturen wordt omgegaan. Hierdoor kan ingesteld worden om een standaardtemperatuur te hanteren voor een transportopdracht, of om een temperatuur te hanteren op basis van een artikelhoofdgroep. Deze laatste instelling is vooral interessant als er verschillende temperaturen in het transport gebruikt worden.

De systeemparameter heeft twee mogelijke waardes: 0: De temperatuur van een transportopdracht wordt uit de systeemparameter ‘standaard transporttemperatuur’ gehaald en bij de transportopdracht opgeslagen. 1: De temperatuur van een transportopdracht wordt bepaald obv de temperaturen van de artikelhoofdgroepen in de transportopdracht. Zodra de parameter op 1 wordt gezet en er per artikelhoofdgroep een temperatuur bepaald moet worden, komen de volgende functionaliteiten beschikbaar: Bij het inplannen van een transportopdracht wordt op basis van de selectie aan regels de temperatuur bepaald. Als er voor geen enkele regel een temperatuur is vastgelegd bij de artikelhoofdgroepen wordt alsnog de standaard transporttemperatuur uit de parameter gekozen. In een transportopdracht komt een knop beschikbaar waarmee de verklaring van de gekozen temperatuur kan worden opgeroepen. Ook heeft de gebruiker de mogelijkheid om de temperatuur van de automatische suggestie over te nemen.

Een binnengemelde retour kan nu ook worden gecorrigeerd, dit moet echter in zijn geheel omdat we retouren nog niet deels kunnen binnenmelden, bij verplaatsingen is dit wel mogelijk.

Het corrigeren van een binnengemelde retour kan uitgevoerd worden vanuit het scherm ‘binnengekomen partijen’. Hier dient de betreffende partij geselecteerd te worden, waarna gekozen kan worden om deze te corrigeren. In het verwerking scherm kan vervolgens de retour gekomen pallet(s) geselecteerd en gecorrigeerd worden.

Het komt voor dat er in de stamgegevens van een artikel bepaalde elementen worden toegevoegd (denk aan opslagen en kostendekkingen) die niet zichtbaar hoeven te zijn voor gebruikers in een productieopdracht. Via een aparte instelling in de element stamgegevens kunnen deze vanaf nu worden verborgen.

Bij de elementen is het middels onderstaande instelling mogelijk om in te stellen of het element verborgen moet zijn tijdens productie.

Artikelen die worden teruggenomen uit verbruiken op opdrachten worden vaak opnieuw verbruikt in nieuwe of andere opdrachten. Om dit proces zowel vanuit GreenCommerce als vanuit de scanners te versnellen kun je voortaan bij het terugnemen direct aangeven of de pallet of partij opnieuw verbruikt moet worden.

Kies hiervoor “Terugnemen en verbruiken” uit afbeelding 1. Deze optie zit achter een nieuwe taak: “Verbruik terugnemen en direct weer verbruiken”.

Het is nu mogelijk om de omrijdopdrachten, die gemaakt zijn tussen twee locaties, in een apart scherm te zien. Je vindt het menu-onderdeel onder [Transport].

Omrijdopdrachten waren al inzichtelijk bij verladingen en in de partij-kaart, maar om direct de hele lijst van omrijdopdrachten in te kunnen zien is het aparte scherm aan de applicatie toegevoegd.

Het is vanaf heden mogelijk om bij het aanmaken van een relatie direct het vinkje verzamelfacturatie standaard aan te zetten of niet. Daarnaast is het ook mogelijk om bij het aanmaken van een relatie direct de instelling voor de ontvangstwijze van facturen in te stellen

Om dit in te stellen dienen er parameters door JEM-id ingesteld te worden. Hiervoor kun je contact opnemen met iemand van de supportafdeling; support@jem-id.nl

Vanaf heden is het mogelijk om bestaande rapporten automatisch naar een specifieke relatie te laten mailen op een bepaalde moment.

Als er klant specifieke overzichten zijn, denk aan een specifieke voorraadlijst voor een (handling)klant, kan er gekozen worden om deze middels een scheduler voor een bepaalde interval en voor specifieke ontvangers in te stellen. Dit kan onder het nieuwe scherm onder overzichten “rapportage instellingen”. Voor de e-mail kan ook nog gebruik worden gemaakt van de e-mailtemplates uit GreenCommerce.Net. Deze kunnen dus taalspecifiek ingericht worden voor begeleidende mails van het document. Het betreft een stukje implementatie om dit goed in te richten. Het scherm is dus niet standaard zichtbaar en kan op aanvraag aangezet worden. Na een korte uitleg kan de gebruiker zelf z’n rapportage instellen.

Bij de inkooporders, verkooporders, productieopdrachten én transportopdrachten is er een nieuwe status ontwikkeld genaamd "Volledig afgehandeld". Hiermee is het mogelijk om ná het definitief maken nóg een status wijziging door te voeren in uw orders. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat écht alles dicht is van een order.

Denk bijvoorbeeld aan kosten die nog op een order geboekt waren maar nog bewerkbaar waren. Om een order naar deze status om te zetten, controleert het systeem op allerlei zaken die daarvoor ook afgehandeld dienen te zijn.

Voorbeeld 1: een inkooporder kan pas volledig afgehandeld worden als alle kosten ook afgeletterd zijn in een inkoopfactuur.

Voorbeeld 2: een verkooporder kan pas volledig afgehandeld worden als alle kosten afgeletterd zijn, alle opdrachten volledig afgehandeld zijn én alle transportopdrachten volledig afgehandeld zijn.

 

Het betreft dus een zeer interessante status die voornamelijk voor het dichtzetten van orders van toepassing is. Dit wordt veelal gebruikt bij het vastzetten van resultaten voor afsluitingen. Het is aan te raden om een goede volgorde voor afhandelen te hanteren.

Voor meer informatie over dit punt, neem a.u.b. even contact op met de afdeling support. Zij kunnen u inhoudelijk verder informeren over de werking van deze ontwikkeling.

Bij het kopiëren van een artikel worden de aanwezige tags ook naar het nieuwe artikel gekopieerd.

Als er wordt gewerkt met uitval registratie (systeemparameter ‘WerktMetUitvalRegistratie’) is nu ook mogelijk op uitval op partij niveau te gaan registreren. Hiervoor dient de systeemparameter ‘WerktMetUitvalRegistratieOpPartijNiveau’ aangezet te worden.
Als er vervolgens uitval wordt geregistreerd op een productieopdracht, dan worden alleen de verbruikte partijen getoond. Vervolgens kan het aantal colli per partij dat is uitgevallen ingevoerd worden.

Voorheen was het niet mogelijk om de transito regeling van de inkooporder aan te passen nadat er een toewijzing was gelegd op een van de partijen of als er al goederen ingeklaard zijn. Dit is aangepast, ondanks de toewijzingen en/of de inklaringen kan de transito regeling nog worden aangepast, het vinkje ‘Transito order’ blijft onder dezelfde omstandigheden nog hetzelfde werken en zal wel geblokkeerd worden. Naast de aanpassing om de transito regeling langer te kunnen blijven bewerken is er ook een nieuwe regeling toegevoegd namelijk ‘Ingeklaard op transport’. Ook is het mogelijk gemaakt om bij het invoeren van een container niet alleen het transito kenmerk, maar ook gelijk de regeling voor deze container aan te geven.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden