Apple release | lees de release notes - GreenCommerce

De Apple release is de eerste in een nieuwe kwartaalreeks, waarbij we weer beginnen bij de eerste letter van het alfabet. De Apple is geen verplichte release. In deze versie zitten ontwikkelingen ten behoeve van de nieuwe Insights App, waarmee de eerste schermen en het beheer daarvan vorm heeft gekregen. Verder zitten er verschillende ontwikkelingen in die verbeteringen in het delen van opdrachten doorvoeren. Lees hieronder alle release notes:

Filter

Er is een uitbreiding toegevoegd waarmee op het niveau van palletregel een houdbaarheidsdatum kan worden opgeslagen. In diverse schermen waar pallets beschikbaar zijn, is door middel van een nieuwe kolom (HoudbaarheidsDatumIntern) extra informatie toe te voegen. Voor de pallet wordt hierbij rekening gehouden met de minimale houdbaarheid van de onderliggende palletregels.

De partij kan vanuit de inkoop en productie een houdbaarheid meekrijgen. Het is nu ook mogelijk om (naast handmatig) de houdbaarheid te laten bepalen op basis van het verbruik van de opdracht. Voor partijen waarbij niet op artikelniveau een waarde is ingevoerd, wordt teruggevallen op een algemene houdbaarheid in de standaardinstellingen. In de WMS App is de houdbaarheidsdatum op diverse plaatsen toegevoegd aan schermen waar pallet informatie wordt getoond. Ook binnen de QC App is een uitbreiding gemaakt waarmee de houdbaarheid per partij kan worden aangegeven.

Bij het verplaatsen van een pallet binnen de WMS App, worden nu de sublocaties van pallets met hetzelfde artikel en sublocaties van pallets van de partij getoond. Na het scannen van de pallet wordt onderin de sublocatie informatie getoond. 

Bij het scannen van een pallet wordt weergegeven of er op de pallet een logistieke blokkade rust. In dit geval mag er geen actie ondernomen worden met de pallet. De indicatie dat er een blokkade op rust wordt op de volgende momenten weergegeven

  • Bij het opvragen van pallet informatie
  • Bij het scannen van een pallet voor een picklijst
  • Bij het verplaatsen van pallets

Wanneer de picklijst van een opdracht is vrijgegeven voor meerdere sublocaties, verschijnt bij het klaarzetten van een pallet voor verbruik in GreenCommerce de vraag op welke sublocatie de pallet klaargezet moet worden.

Vanaf nu worden alleen de gevulde velden opgeslagen bij het vrijgeven van meerdere opdrachten en verlaadplanningen. In het verlaadplanningen-scherm is het onderdeel “Orderpicker wijzigen” verwijderd. Door deze ontwikkeling is het nu mogelijk om voor meerdere verlaadplanningen tegelijk alleen de orderpicker(s) te wijzigen zonder dat de andere velden wijzigen.

Er is een uitbreiding gemaakt waarbij ook updates op bestellingen kunnen worden ingelezen en uiteindelijk verwerkt tot verkooporder + verkooporderregels. In het bestellingen scherm is visueel inzichtelijk gemaakt welke bestellingen wijzigingen bevatten en welke regels gewijzigd zijn. Ditzelfde inzicht is in het tabblad [Bestelling] in de verkooporder toegevoegd.

De bestaande controles zijn versoepeld waardoor verkooporders met verlaadplanningen waar een lege verlading (= niet klaargezet, niet afgerond, geen pallets) in zit, wel verplaatst mogen worden. De bijbehorende verlading wordt mee verplaatst naar de afleverdatum van de verkooporder.

In het verlaadplanningenscherm zijn twee nieuwe menu-items toegevoegd waarmee de status van een verlaadplanning kan worden gewijzigd. Beide items zijn via het rollen/rechtenbeheer te koppelen aan gebruikers via de taak ‘Verlaadplanning chauffeur status beheren’. Bij het aanmelden van de chauffeur kan worden aangegeven welke transporteur er komt laden. Daarnaast kan het tijdstip en het kenteken worden vastgelegd. Bij het uitvoeren van één van deze acties wordt op de achtergrond automatisch een verlading aangemaakt indien er geen openstaande verlading is (niet klaargezet). Deze ontwikkeling is ook ten behoeve van het inzicht voor de Insights App.

 

De Insights App is bedoeld om op (grote) digitale displays te draaien waarbij belangrijke informatie over logistieke voortgangen wordt getoond. Het beheer gedeelte is gemaakt om te beheren welke informatie getoond wordt op de schermen.


Lees voor meer informatie: https://www.greencommerce.nl/nl/updates/logistieke-voortgangen-real-time-beschikbaar-op-de-werkvloer-met-de-insights-app

 

De Insights App is bedoeld om op (grote) digitale displays te draaien waarbij belangrijke informatie over logistieke voortgangen wordt getoond. De dockschermen tonen verschillende informatie die vanuit het beheer is ingesteld. 


Lees voor meer informatie: https://www.greencommerce.nl/nl/updates/logistieke-voortgangen-real-time-beschikbaar-op-de-werkvloer-met-de-insights-app

In het inkooporders scherm zijn nieuwe kolommen te selecteren: ‘AantalVoorschotten’ en ‘TotaalVoorschotBedragObject’. De kolommen geven respectievelijk het aantal voorschotten in de inkooporder en het totale bedrag van de voorschotten in de inkooporder.

In het facturen scherm is een extra kolom ‘Klachten’ toegevoegd. Deze kolom geeft de status weer van klachten die rusten op de verkooporder(s) van de factuur. De kolom heeft drie mogelijke waarden: Geen, Openstaand of Afgehandeld. Ook is er een knop toegevoegd om direct naar de klacht te gaan.

In de inkooporders is op het tabblad [Algemeen] een nieuw veld toegevoegd waarin de prijspeildatum kan worden vastgelegd. Deze datum kan worden gebruikt om een datum vast te leggen waarop prijsbepaling wordt gedaan, bijvoorbeeld van welke dag de dagprijzen gebruikt zullen worden. Standaard wordt de datum gevuld met de afleverdatum.

Bij de artikelen zichtbaar in een verpakking, zijn alleen nog maar de artikelen zichtbaar die een gebruiker op basis van zijn/haar bedrijf mag inzien. Op deze manier kan de gebruiker geen instellingen wijzigen voor een bedrijf waar hij/zij geen toegang toe heeft. Dit geldt voor het Toevoegen en Verwijderen van een artikel aan/bij een verpakking.

Wanneer er met een externe loods gewerkt wordt, kunnen opdrachten bij het kopiëren vanuit kantoor direct doorgestuurd worden naar de dienstverlener.

Er is een mogelijkheid toegevoegd om twee <PaymentTerm> tags gevuld te krijgen in de XML:

  • De <PaymentTerm> tag waarin de incasso naar de klant wordt beschreven.
  • De <PaymentTerm> tag waarin de automatische BTW transactie naar de belastingdienst wordt voorgesteld.

Er is een parameter toegevoegd waarmee de boekjaarinstellingen voor Exact Online kunnen worden ingesteld.

Bij een inkoop waarbij de datum van binnenkomst wijzigt, wordt voortaan ook een mutatie doorgevoerd in de voorraad, zodat het voor iedereen inzichtelijk is.

 

Voor transportopdrachten waar uitsluitend commissie inkooporderregels in zitten, is de functionaliteit voor het typeren van de kostenverwerking in de accountsales te activeren. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om te kiezen voor:

  • Verwerken van transportkosten in account sale (standaard)
  • Verwerken van transportkosten in terugmeldprijs

De tweede optie zorgt ervoor dat de berekende terugmeldprijs verlaagd wordt met de gemaakte inkoop-transportkosten, vergelijkbaar met wanneer er handmatig partij-kosten zijn toegevoegd of wanneer er verkooptransportkosten zijn.

De mogelijkheden voor het digitaal ontvangen, verwerken en terugkoppelen van opdrachten door een dienstverlener toegevoegd. De dienstverlener kan een opdracht ontvangen van de opdrachtgever, maar heeft ook de mogelijkheid om zelf een opdracht te initiëren en te versturen. Daarbij kan de dienstverlener ook zaken zoals opdrachtstatus-updates, afgemelde pallets en verbruik communiceren naar de opdrachtgever. Hiermee ondersteunen we een volledige productie-afhandeling via een digitale koppeling.

Het schermpje om meerdere verkooporderregels tegelijk te bewerken is uitgebreid met colliprijs en artikel. De colliprijs is alleen te bewerken als de valuta en koers van alle geselecteerde verkooporderregels hetzelfde is. Het artikel wordt alleen bijgewerkt als de verkooporderregel nog niet is toegewezen.

Daarnaast is het mogelijk gemaakt om meerdere verkooporderregels tegelijk te bewerken vanuit het voorraadplanningscherm.

Vanuit de voorraadplanning is het mogelijk gemaakt om een verkooporderregel te splitsen. Ook het bestaande splitsen is aangepast, in het geval van verkochte elementen of artikelen zonder toewijzing, is het vanaf nu mogelijk om direct een nieuw element of artikel te kiezen voor de nieuwe verkooporderregel.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden