Voorbereidingen op de Brexit

Het nieuws over de Brexit zal je vast niet zijn ontgaan. Zoals het er nu voor staat, zal het Verenigd Koninkrijk (VK) op 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten. Dit maakt zoals het er nu naar uitziet, het VK na deze datum een zogeheten ‘derde land’. Net zoals voor de export naar andere landen buiten de Europese Unie, is het waarschijnlijk dat er meer regels komen voor de export naar het VK. Heb jij veel handelscontact met het VK? Of ga jij werken met andere douanesystemen? Dan is het belangrijk om nú al actief voorbereidingen te treffen.

De eisen, die na 29 maart aan de import en export van AGF- en sierteeltproducten naar en vanuit het VK gesteld gaan worden, zijn nog niet bekend. Het is daarom mogelijk dat het vertrek van het VK (met of zonder 'deal') voor nieuwe fytosanitaire en kwaliteitseisen gaat zorgen bij de export of import van planten, groenten, fruit en plantaardige producten.

Daarnaast is het ook belangrijk om aanvragen voor koppelingen aan andere douanesystemen zo snel mogelijk aan ons door te geven. Ga jij binnenkort met nieuwe douanesystemen werken, of vul je nu handmatig alles in via je huidige systeem? Meld het aan ons door een mail te sturen naar martijn@jem-id.nl

Wat gaat er veranderen?

Voordat er geëxporteerd kan worden naar het VK, is het belangrijk om de zending te controleren op eisen van het VK. Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) zal de zending daarna nogmaals moeten keuren. Ben je nog niet geregistreerd bij het KCB? Registreer via de KCB website.

Nadat de zending het VK is binnengekomen, zullen de Britse autoriteiten ingangscontroles uitvoeren over de geëxporteerde artikelen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met kosten voor de controles door het KCB en voor de NVWA-exportdocumenten.

Wat heb ik nodig?

Voordat je kunt gaan exporteren naar een ‘derde land’, heb je een fytosanitair certificaat, eHerkenning en toegang tot e-CertNL (voorheen CLIENT Export) nodig.

Fytosanitair certificaat

De eerste stap is om het fytosanitaire certificaat aan te vragen wanneer er geëxporteerd gaat worden naar een ‘derde land’. In dit certificaat staat een omschrijving, het gewicht, land van oorsprong en de eindbestemming van de geëxporteerde artikelen. Het is nog niet bekend voor welke producten precies een fytosanitair certificaat nodig is wanneer er wordt geëxporteerd naar het VK.

eHerkenning

Om fytosanitaire certificaten aan te vragen via e-CertNL, heb je eHerkenning nodig. Ook hier zijn kosten aan verbonden. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag hier eHerkenning aan.

e-CertNL

Via eHerkenning kom je uit in e-CertNL waar alle noodzakelijke informatie voor export geregistreerd moet worden. Via dit systeem kunnen de keuringsdiensten nagaan of aan alle exporteisen is voldaan. Wanneer dit het geval is, kan de inspecteur van het KCB het fytosanitair certificaat, in het bijzijn van onbezoldigd NVWA-ambtenaar, waarmaken.

CLIENT Export module

Wanneer de Brexit doorzet, zal het VK buiten de Europese Unie vallen waardoor export gegevens eerst digitaal gecheckt moeten worden door het KCB.

Om de elektronische aangifte van exportgegevens te ondersteunen binnen GreenCommerce is er de CLIENT Export module ontwikkeld, waarmee verkooporders en verkooporderregels automatisch kunnen worden ingezonden naar het KCB.

Vanuit GreenCommerce wordt er gekoppeld met het systeem (tegenwoordig e-CertNL) van het ministerie van LNV. De module is bedoeld om export-aanvragen via KCB aangiftes direct in GreenCommerce in te voeren, zodat niet alle orders die buiten de Europese Unie worden geëxporteerd handmatig overgetikt hoeven te worden.

Wil je meer weten? Lees hier meer over de CLIENT Export module.

Martijn van Andel

Meer uit je processen halen?

Ik help je graag verder!

Contact