Hoe sectorbrede vraagstukken op de roadmap worden geplaatst - GreenCommerce

Hoe sectorbrede vraagstukken op de roadmap worden geplaatst

Gepost door  Jill van der Knaap   op  12 maart 2024

Ook dit jaar worden nieuwe ontwikkelingen in GreenCommerce ondersteund door de roadmap. De roadmap biedt gebruikers inzicht in toekomstige ontwikkelingen die voor 2024 op de agenda staan. Waar vorig jaar de focus lag op het voorbereiden van technische onderdelen, wordt daar dit jaar een vervolg aan gegeven via het nieuwe thema ‘Digitalisering’. Product owner Jeroen en Developer & Process architect Robin gaan in deze update dieper in op de samenstelling van de roadmap voor dit jaar en vertellen hoe je als gebruiker betrokken blijft bij de laatste ontwikkelingen.

Robin begint: “Het eerste jaar was alles nog nieuw. We waren vooral bezig met het uitzoeken van de behoeften bij klanten. Waar liggen de pijnpunten in de sector?” Daarbij is kritisch gekeken naar het huidige portfolio; wat is er al en wat doen we (nog) niet? “Ook zijn we gaan nadenken over welke doelgroepen we willen gaan doen. Er zijn namelijk tal van vraagstukken waar we iets mee zouden kunnen. Daarin is een duidelijke scope heel belangrijk.” Vanuit die gedachte is bijvoorbeeld FreshTracker destijds opnieuw gebouwd in de vorm van de QC App. Verwacht wordt dat er meer nieuwe functionaliteiten in het QC onderdeel zullen komen die geïntegreerd moeten worden met de processen in GreenCommerce. Door de ontwikkeling in eigen hand te houden, kunnen we de beste QC oplossing bieden voor onze klanten.

Het jaar daarop werd door middel van trendanalyses en field research naar sectorbrede vraagstukken gezocht. “We zijn in gesprek gegaan met klanten en andere bedrijven in de sector, zowel grote als kleinere partijen, om te peilen hoe zij tegen deze thema’s aankeken. Daarna zijn we gaan kijken naar de samenhang en hoe we daar binnen de techniek oplossingen voor konden verzinnen.”

Jeroen haakt in: “Daar hebben we veel van geleerd. In algemene zin wisten we wel hoe onze klanten werkten, maar vanwege de intensieve gesprekken kunnen we nu dieper ingaan op de vraag van een klant. Dat zorgt ervoor dat we sneller en gerichter te werk kunnen gaan.” Tegenwoordig wordt de roadmap via een vaste structuur vormgegeven. Ieder jaar wordt opnieuw bepaald welke onderwerpen een rol zullen spelen. “Het is dus niet een kwestie van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. We moeten altijd open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen in de sector.” aldus Robin.

Verschillende invalshoeken
Omdat Jeroen vraagstukken vanuit de functionele hoek bekijkt en Robin vanuit de technische kant, worden onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Dat is belangrijk om de onderwerpen ook binnen het team gedragen te krijgen. Het moeten herkenbare onderwerpen zijn voor zowel de klant als degene die bij de klant over de vloer komt. Verder moet het natuurlijk ook technisch mogelijk zijn.

Jeroen: “Doordat we nu voor het derde jaar op rij werken met een roadmap, is er een sterke basis neergezet waardoor we meer kunnen focussen op onze visie." Afgelopen jaar is onderscheid gemaakt tussen het uitvoeren van onderzoeken en het daadwerkelijk ontwikkelen van functies. Daar wordt dit jaar een vervolg aan gegeven. “Soms blijkt uit een onderzoek dat de gewenste oplossing niet mogelijk of haalbaar is. Dan moeten we er ook bewust voor kiezen om iets niet te gaan maken. Dat vergt aanpassingsvermogen, maar zorgt er wel voor dat er op de juiste punten gefocust wordt.”

Sommige cases lijken soms te groot of complex waardoor bedrijven zelf een werkwijze bedenken om met uitdagingen om te gaan. Dat is vaak een verkeerde inschatting, volgens Robin: “Dat zijn precies de vraagstukken die we graag horen om te onderzoeken of we daar in de techniek of het proces iets voor kunnen betekenen. Ook buiten onze eigen klantenkring horen we graag welke uitdagingen bedrijven ervaren.”

Stimulans voor de betrokkenheid van klanten
Deze aanpak heeft geresulteerd in een hechtere samenwerking met onze klanten. Jeroen: “Door de interactie op te zoeken, ga je ook meer met elkaar doen. Dat zien we terug in de gave projecten die we met elkaar opzetten.” Ook merken we steeds meer externe bekendheid op voor de roadmap. Doordat er aan sectorbrede vraagstukken wordt gewerkt, zijn de onderwerpen direct herkenbaar voor de sector. “Het valt op dat we ook van buiten onze klantenkring benaderd worden over onderwerpen die op de roadmap staan. Dat laat zien dat we de juiste koers aan het varen zijn.”

Als vooruitblik op de volgende periode, halen Robin en Jeroen de Insights App aan, wat binnen het nieuwe thema ‘Digitalisering’ valt. Omdat voorgaande jaren de technische basis is gelegd voor veel projecten, pasten onderwerpen niet meer helemaal binnen één thema. Daarom is ‘Digitalisering’ geïntroduceerd als overkoepelend thema voor o.a. het Apps portfolio. “Binnenkort gaan de eerste klanten starten met de Insights App. Op de roadmap staan ontwikkelingen die naar aanleiding van de pilot vorig jaar aan het licht zijn gekomen. Ontwikkelingen die het product structureel beter maken. Zonder die feedback hadden we daar later pas opgekomen.” merkt Robin op. De combinatie van technische- en visuele ontwikkelingen voor de Insights App zorgt direct voor tastbare verbeteringen op de werkvloer. “We benaderen klanten actief bij onderwerpen waarvan we denken dat het bij hen past. Maar we zijn ook geïnteresseerd om te sparren met andere bedrijven die tegen grote vraagstukken aanlopen. We denken daarin graag mee.” sluit Jeroen af.

Vragen of meer informatie?
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om ervaringen met ons uit te wisselen? Neem dan contact op via info@greencommerce.nl of bel naar 0174 - 642 622.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden