Ontdek de ontwikkelingen van GreenCommerce - Raspberry - GreenCommerce.NET

Het tweede kwartaal van 2021 trappen we wederom af met een nieuwe GreenCommerce release; de Raspberry versie. De Raspberry is geen verplichte release. In deze release zitten onder meer ontwikkelingen ter bevordering van de fustmodule. Zo is er een nieuw scherm ontwikkeld waarin de verwachte voorraad per element voor de komende dagen en weken wordt getoond. Ook is de GreenCommerce KwalitieitsService uitgebreid met de mogelijkheid om inspecties aan te bieden aan + inspectie informatie te ontvangen van een nieuwe keurapplicatie. Lees hieronder alle ontwikkelingen:

Filter

Voor de verwerking van douane aangiften waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende valuta, kan door middel van een koersberekening de juiste waarde bepaald worden richting de douane van het land van invoer én uitvoer. In GreenCommerce is het beheer van valuta uitgebreid middels een nieuw tabblad waarin douanekoersen kunnen worden beheerd. Als hulpmiddel wordt een berekening getoond zodat je weet wat hier ingevoerd moet worden. In dit voorbeeld is de uitvoerkoers dus bekend om van EUR → GBP te rekenen.

Omdat een douane export aangifte niet langer één of meerdere verkooporders beslaat, is er een aanpassing gekomen in de services die op basis van douaneaangifte ‘regels’ opvragen.

Het bestaande scherm [Export administratie] is omgevormd naar een scherm waarin vanuit planning-gedachte gewerkt wordt. Hierbij is het 'overzichten' blokje uit het scherm gehaald zodat er voldoende ruimte vrijkwam voor alle menu-opties en filters. Het scherm biedt het overzicht van alle orders en transportopdrachten die wordt verzonden naar een land buiten de EU en biedt daarbij de mogelijkheden om op basis van de onderliggende orderregels samenstellingen te maken voor zowel KCB - als douane aangifte. Als je een KCB- of douaneaangifte wilt aanmaken, worden de aangevinkte orderregels in het onderste of bovenste blok gebruikt om te bundelen in één aangifte. Dit kunnen dus orderregels uit meerdere verkooporders of 1 transportopdracht betreffen. Het is voor de gebruiker ook mogelijk om een subselectie te maken waardoor slechts een deel van de orderregels gebundeld wordt (dmv aanvinken). Door te kiezen voor [Opslaan] wordt de aangifte alleen opgeslagen, door te kiezen voor [OK] wordt de aangifte ook direct verzonden naar eCertNL of klaargezet voor voor verzending (douaneaangifte). 

Om de suggestie voor de export administratie voor een importeur (niet verplicht) te kunnen verwerken, is het mogelijk gemaakt om een importeur vast te leggen bij een verkooporder.

Zodra KCB aangifte niet meer op orderniveau plaatsvindt, moet er een nieuwe plek worden gevonden om de bijbehorende documentnummers en PDF documenten op te slaan ter archivering. Wanneer de KCB aangifte is verstuurd naar e-CertNL en deze wordt geaccepteerd, dan kan het KCB document en het Phyto document opgevraagd worden. Deze worden nu in de KCB aangifte op het tabblad ‘Documenten’ vastgelegd. Voorheen gebeurde dit bij de order.

Om de data goed bij te houden die richting e-CertNL verstuurd wordt, zijn er in issue 35459 enkele velden bij de KCB aangifte bij gekomen. Deze worden nu gebruikt in de communicatie richting e-CertNL. De ontvanger (consignee) van de zending in de communicatie is nu de importeur van de aangifte in plaats van de klant van een order. 

Vanwege het bundelen van orderregels in de KCB aangifte in plaats van orders, wordt er nu meer informatie bij de KCB aangifte opgeslagen. Deze werden voorheen uit de order gehaald. Het gaat om de volgende velden:
- Importeur
- Bestemmingsland
- Bestemmingsregio
- Exportdatum
- Transport laaddatum en -tijd
- Transportreferentie
- Omschrijving

Deze informatie wordt bij het aanmaken van een KCB aangifte zoveel mogelijk uit de gekoppelde orders van de orderregels gehaald. Als de informatie van alle orders hetzelfde is, zal dit gesuggereerd worden. Als dit niet zo is, zal het handmatig ingevuld moeten worden. Een gevolg van deze extra data is dat er een nieuw scherm is ontwikkeld waarin de KCB aangifte in te zien is. In dit scherm zijn alle gegevens in te zien en aan te passen zolang de aangifte niet verstuurd is. Bijbehorende verkooporderregels kunnen ingezien worden en de bijbehorende documenten beheerd worden.

De ID´s van zowel douane- als KCB aangiften bij verkooporders worden opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat er voor één verkooporder meerdere KCB- en douane aangiften gedaan kunnen worden.

Het uitslagbericht is voorzien van teeltinfomatie en een type uitslag (vanuit de verlading). Dit wordt gebruikt voor externe koppelingen.

Vanuit de douane is aangegeven dat voor Groot Brittannië gebruik kan worden gemaakt van dezelfde regeling als die voor de EFTA landen gebruikt wordt (Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Het is mogelijk gemaakt om een EU-A aangifte naar Scope te sturen i.p.v. een EX-A. 

De handelsfactuur wordt inhoudelijk gebaseerd op de taal van de relatie die is vastgelegd bij de proforma. Bij de documenten waarbij er ‘regels’ (artikel/element namen) worden weggeschreven in de database is het nu mogelijk om een afwijkende taal in te stellen per relatie. De ‘regels’ zullen dan vertaald worden in de taal die is ingesteld in plaats van de taal van de relatie voor wie het document bedoeld is. Voor de proforma, factuur en handelsfactuur is het mogelijk om een afwijkende taal in te stellen in de documentinstellingen bij een relatie. Als er vervolgens een factuur wordt gemaakt worden de factuurregels in deze taal aangemaakt.

De status van de douane export aangifte wordt bijgewerkt naar ‘geaccepteerd’ of ‘geweigerd’ aan de hand van de feedback die binnenkomt vanuit Scope (voor het verwerken van douane exportaangiftes). Als de aangifte is vrijgegeven wordt ook het MRN nummer bekend en zal deze in GreenCommerce worden bijgewerkt. Daarnaast zal het EX-A of EU-A document bij een douane exportaangifte gezet worden.

Er was een verschil gevonden bij het maken van de facturen, als er gewerkt wordt met subfactuurregels en verpakkingsbelasting. Normaal gesproken worden eventuele afrondingsverschillen op het product van een artikel afgevangen, maar omdat de verpakkingsbelasting geen product bevat werden deze verschillen daarom niet afgevangen. Bij het exporteren van de factuur kon hierdoor een verschil ontstaan tussen het totale factuurbedrag en de optelling van de subfactuurregels.

Om deze verschillen tegen te gaan, wordt vanaf nu de verpakkingsbelasting niet meer als subfactuurregel geëxporteerd.

In de kop van het EDI bericht: INVOIC staat het segment VATPER waarin het VAT (BTW) percentage van de factuur aangegeven wordt. Voor dit bericht is een nieuwe handelspartner instelling gemaakt, waardoor het mogelijk is om het VATPER in de header van het bericht te beïnvloeden. Hierdoor is het dus mogelijk om in de header 21% op te geven terwijl in de regels percentages van 0, 9 en 21 zitten.

De CSV export die vanuit de facturatiemodule gegenereerd wordt is uitgebreid met een extra kolom waarin de valutacode wordt weggeschreven. Daarnaast zijn de factuur-bedragen voor zowel de factuur, factuurregels en BTW regels dusdanig aangepast dat ze in vreemd-valuta waarde worden geëxporteerd. 

Er is een nieuw scherm gemaakt waarin alle aangemaakte inspecties weergegeven worden. Het scherm is te vinden onder [Keuren] → [Kwaliteitsinspecties]. In dit scherm zijn de aangemaakte kwaliteitsinspecties te zien die binnen de instellingen van de filter passen. Als er een inspecties wordt geselecteerd, wordt onderin het scherm getoond wat de regels van de inspectie zijn. Verder is het mogelijk om vanuit dit scherm een inspectie opnieuw te versturen naar een kwaliteits applicatie of om een aangemaakt inspectie rapport te bekijken.

De GreenCommerce API is uitgebreid met aanroepen en verwerking van inspectiegegevens.De API kan nu de aanvullende gegevens verwerken tussen de GreenCommerce database en de GreenCommerce KwaliteitsService.

De GreenCommerce KwaliteitsService is uitgebreid met de mogelijkheid om:
- Inspecties aan te bieden aan een nieuwe keurapplicatie
- Inspectie informatie te ontvangen van een nieuwe keurapplicatie

Van een ingestuurde inspectie kan de referentie uit de keurapplicatie ontvangen worden. Deze referentie kan bij de inspectie in GreenCommerce vastgelegd te worden.

In de schermen van de InkoopOrder, InkoopOrderRegel, Partij en VerkoopOrder is een knop toegevoegd waarmee een inspectie aangemaakt kan worden.

Voor de volgende knoppen is het nodig dat de systeemparameter “Kwaliteitsfunctionaliteiten” aan staat:
- Het insturen van inspectieverzoeken
- Het opvragen keurrapporten
- Het overzichtscherm van alle inspecties

Om verplaatsingen van pallets in GreenCommerce aan te kunnen sturen is het vanaf nu mogelijk om “VoorraadVerplaatsOpdrachten” aan te maken. VoorraadVerplaatsOpdrachten kunnen op verschillende niveaus worden aangemaakt.
- Op pallet-niveau vanuit de het scherm “Pallets op voorraad”.
- Op opdracht-niveau vanuit het scherm van de opdracht.
- Op inkooporderregel-niveau vanuit het scherm van de inkooporderregel.
- Op partij-niveau vanuit het scherm van de partij en/of partijen op voorraad.
- Op artikel-niveau vanuit het scherm van de voorraad.
In het scherm van de VoorraadVerplaatsOpdrachten (menu-item: Voorraadbeheer>, <Voorraad verplaatsopdrachten>) worden standaard de openstaande verplaatsopdrachten van het actieve bedrijf getoond. Middels de filterinstellingen zijn ook de reeds afgeronde verplaatsopdrachten in te zien. Ook kunnen hier verplaatsopdrachten worden verwijdert en handmatig worden afgehandeld, hierbij wordt het aantal gelijk gemaakt aan het aantal dat op dat moment verplaatst is.

Het is mogelijk om via FreshBabel Messenger de logistiek dienstverlener te informeren over de pallets die uit voorraad ontvangen gaan worden t.b.v. productie.

Het is mogelijk om de logistiek dienstverlener afzonderlijk van de productieafdeling te kunnen informeren over een productie opdracht die gedraaid gaat worden. Het is mogelijk om een aankondiging te kunnen doen van goederen die nodig zijn (t.b.v. orderpick/uitslag) en goederen die geproduceerd zullen worden (t.b.v. inslag). De referentie is het ID van de opdracht zoals die in GreenCommerce bekend is.

Om bij een sublocatie vast te leggen dat er een aparte logistiek dienstverlener wordt ingezet voor het logistieke proces van opslag, moet het systeem op de hoogte zijn van deze partij. Dit kan vastgelegd worden in het veld “Logistiek partner”.

 

Het is mogelijk om voor een kostenpost een grondslag te hanteren van het gehele gewicht van een order inclusief losse elementen en losse palletverpakkingen. De kostenpost wordt vervolgens op dezelfde manier als in de huidige situatie verdeeld over de partijen die aanwezig zijn in de order. Dit betreft het bruto gewicht.

Er is een uitbreiding gemaakt in de FreshBabel Messenger - GreenCommerce connector waarmee naast de douane-export aangifte bevestiging ook de bijbehorende documenten gedeeld kunnen worden met de invoeragent.

Als oplossing is gekozen om twee aparte berichten toe te voegen waarmee data over de import bevestiging (806) en documenten over de import bevestiging (807) kunnen worden teruggekoppeld door een invoeragent. Beide berichtdefinities zijn toegevoegd aan FreshBabel Messenger en GreenCommerce. In GreenCommerce wordt van een verwerkte import bevestiging de referentie weggeschreven bij de bijbehorende aangifte.

De stamgegevens van CBS groepen zijn uitgebreid met de mogelijkheid om specifieker invoer goederencodes (ook wel TARIC) vast te leggen. Uitgangspunt is dat de CBS code gelijk is aan de goederencode (ook wel GN code) die wordt gebruikt voor uitvoer uit EU. De invoer goederencodes kunnen direct beheerd worden en er kan bij het aanmaken van nieuwe groepen worden gekozen om artikelen te koppelen aan een invoer goederencode (TARIC). De selectie aan artikelen wordt gebaseerd op de artikelen die dezelfde CBS groep hebben.

Om het opbouwen van de handelsfactuur eenvoudiger te maken, zijn er twee extra kolommen toegevoegd aan de proformaregel tabel: Goederencode en GoederencodeInvoer. Beide kolommen worden gevuld voor proforma’s van type handelsfactuur.

 

Er is een koppeling opgezet tussen GreenCommerce en AFAS, en richt zich met name op het uitwisselen van financiële procesgegevens zoals in- en verkoopfacturen. Vanuit het facturen-exporteren scherm + het inkoopfacturen-export scherm in GreenCommerce is het mogelijk om voor één of meerdere facturen de export-status te wijzigen.

Ben je geïnteresseerd in deze koppeling? Neem dan contact met ons op.

Er is een koppeling gemaakt met Veiling Hoogstraten om digitale berichten uit te wisselen via FreshBabel Messenger.

Om een fust levering financiële opvolging te kunnen geven is deze uitgebreid met een optie om deze te crediteren. Een uitgaande fust levering zal resulteren in een inkoop en een inkomende fust levering zal resulteren in een verkoop. Deze orderregels komen in een order van een nieuw type namelijk “Credit”. Orders van het type “Credit” hebben geen logistieke gevolgen, dus de inkooporderregel hoeft niet te worden binnengemeld en de verkooporderregel hoeft niet te worden verladen, de fust levering is het logistieke deel van de order.

Als een fust levering wordt gecrediteerd kunnen er een aantal nieuwe velden ingevuld worden. De “Factuur relatie”, “Leverancier” of “Klant” en de “Prijs”. De “Factuur relatie” en “Leverancier” of “Klant” staan helemaal los van de “Saldo relatie”. Hierdoor is het mogelijk om in te stellen van welke relatie de credit komt (Factuur relatie) en van of naar welk depot het fust moet gaan (Leverancier of Klant). De prijs zal gesuggereerd worden op basis van de element-relatie-prijs van de “Leverancier” of “Klant”. Bij het maken van een nieuwe credit orderregel zal worden gekeken of er al een bestaande credit order is waar deze regel aan kan worden toegevoegd.

De fust levering kan bewerkt worden tot het moment dat deze logistiek is afgehandeld of indien gecrediteerd, de credit order definitief is. Door het “Crediteren” vinkje weer uit te vinken zal de creditorderregel weer worden verwijdert. Bij het aanpassen van de fust levering zal de gewijzigde informatie in de credit orderregel worden doorgevoerd.

Fust partijen gaan uit voorraad als ze op 0 lopen. Dit zorgt ervoor dat het voorraad-scherm niet meer zo zwaar wordt.

Er is een nieuw scherm ontwikkeld waarin de verwachte voorraad per element voor de komende dagen en weken wordt getoond. Dit scherm is te vinden onder Voorraadbeheer => Fustvoorraad per dag.

In dit nieuwe scherm worden de elementen getoond waarvan de voorraad geregistreerd dient te worden. De verwachte voorraad wordt voor de dagen van de huidige week getoond en voor de 7 weken ná de huidige week. Het is mogelijk om het scherm te filteren om element, elementgroep en locaties. Ook is het mogelijk om er voor te kiezen om nul regels te verbergen. Als de verwachte voorraad onder de ijzeren voorraad van het element komt, wordt het aantal rood weergegeven.

In de fustvoorraad zijn een tweetal wijzigingen doorgevoerd, de kolom “Rollend” is uitgebreid met “Rollend toekomst”, dit is afhankelijk van de instelling “Toekomstige reserveringen uitsluiten” in de filter instellingen. Hierdoor gaat de kolom “Rollend” net als de overige kolommen met toekomstige aantallen om. De kolom “Rollend” wordt nu ook bij de kolom “Verwachte voorraad” opgeteld.

Er is een mijlpaal gekomen bij de elementvoorraad om de gebruiker(s) te informeren of voorraad onder een bepaald niveau gaat.

Er kunnen geen negatieve elementen meer worden ingekocht. Hiermee wordt afgevangen dat de fustmutatieEvent een melding geeft. Zie de release notes voor "Fustretouren" voor een uitgebreide beschrijving van de juiste werkwijze.

Het framework is geupdatet naar .NET Core 3.1

De laatst gebruikte filterinstelling per gebruiker wordt onthouden bij het vinkje van “Toekomstige reserveringen uitsluiten” in het fustvoorraadscherm.

 

Vanuit het ccElementen scherm is het mogelijk om de fustregistratie instellingen te openen voor 1 of meerdere elementen. In deze fust registratie instellingen is het nu mogelijk gemaakt om de ijzerenvoorraad te verdelen onder de voorraadhoudende locaties. Deze ijzerenvoorraden per locatie zijn ook inzichtelijk gemaakt in het ccElement scherm onder de tab “Fustregistratie”. Daarnaast zijn de saldo relaties uit de tab “Fustregistratie” verplaatst naar een nieuwe tab “Fustsaldo” en is het vinkje om de fust registratie aan/uit te zetten verplaatst naar het algemene scherm erboven.

In de tab “Voorraadhoudende locaties” van het Fustvoorraadscherm wordt nu ook per locatie een indicatie (!) gegeven wanneer voor die locatie het element onder de ingestelde ijzerenvoorraad komt. Daarnaast is er ook een nieuwe kolom “IJzerenVoorraad” toegevoegd, die de ingestelde ijzerenvoorraad weergeeft voor die locatie.

Naast de controle of er fust onder de totale ijzerenvoorraad is gekomen, wordt er ook gecontroleerd of er fust onder de ijzerenvoorraad van een locatie is gekomen. In de Workflow Management kan vervolgens door middel van het veld “IsOpLocatie” onderscheid worden gemaakt of het element onder de totale ijzerenvoorraad is gekomen of onder de ijzerenvoorraad van een locatie.

In het scherm om de mutaties van het fustsaldo te bekijken is een datumfilter toegevoegd. Standaard wordt deze op de laatste maand gezet, maar als de gebruiker verder terug wil kijken kan dat ook natuurlijk.

Daarnaast werd voorheen elke pallet van een verlading als mutatie getoond. Deze mutaties worden nu als één mutatie van een verlading getoond.

In het overzicht van de elementen is een nieuw task item toegevoegd “Fustsaldo relaties toevoegen”. Middels deze knop kunnen meerdere relaties aan meerdere elementen, met het kenmerk “IsRegistratie”, tegelijk worden toegevoegd. Middels deze manier kunnen er geen relaties worden verwijderd, hiervoor moet de gebruiker in het element zijn.

Het is handig wanneer regels van fustleveringen/verladingen in een verlaadplanning direct zichtbaar zijn, zonder de verlaadplanning te hoeven openen. In het scherm van de “Geplande verladingen” zijn de “Fust leveringen” daarom inzichtelijk gemaakt.

In het scherm om de mutaties van een fustsaldo in te kijken is een kolom “Referentie” toegevoegd. Deze kolom toont de referentie van het object die te vinden is door de combinatie te maken tussen de Type en ID kolom.

Het is mogelijk gemaakt om het cijfer en het bewaaradvies van het keurrapport en de keurrapportregels op te slaan in de Kwaliteitsdatabase van GreenCommerce.

Voor de te reserveren artikelen is het mogelijk gemaakt om deze te kopiëren, hierdoor wordt het mogelijk om hetzelfde meerdere keren toe te voegen. Na het kopiëren kan de gebruiker de verhouding aanpassen.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden