Release notes

Ice cream bean release

Voor de eerste kwartaalrelease van 2019 was het goed zoeken naar een groente- of fruitsoort met de beginletter I.
Uiteindelijk zijn we op de naam Ice cream bean uitgekomen, een tropische vrucht uit Centraal- en Zuid-Amerika.
De focus heeft deze release gelegen op aanpassingen in de client export module voor de Brexit.
Er zijn verbeteringen aangepast in de koppeling met e-Cert en is er een nieuw scherm ontwikkeld om eenvoudig alle export-zaken te verwerken en inzichtelijk te maken.
Daarnaast is er een 'Proof of Concept' test gestart voor klantspecifieke artikelbewerkingen.
Vaak is een klantartikel gelijk aan het basisartikel en wijkt alleen de doos of sticker af.
Hiervoor moest normaal gesproken een opdracht aangemaakt worden, om zo het 'juiste' artikel te krijgen.
Daarom zijn wij een test gestart met het 'verrijken' van pallets.
Dit houdt in dat er geen opdracht meer aangemaakt hoeft te worden, maar dat toch het juiste artikel verkocht kan worden.
Door de pallet te kunnen verrijken met alleen een sticker, hou je goed overzicht in je voorraad en staat het juiste artikel op de documenten.

Previous releases

Niet helder?