Ontdek hier de nieuwe ontwikkelingen van GreenCommerce, versie Dragon Fruit - GreenCommerce

De vierde kwartaalrelease wordt uitgebracht in het vierde kwartaal in 2017. De belangrijkste wijzigingen in deze release hebben te maken met twee nieuwe modules: BI en ELMO. Met de eerstgenoemde wordt een eerste stap genomen om meer informatie uit de aanwezige data in GreenCommerce te kunnen halen, vooral de voorgedefinieerde set aan dashboards is erg interessant. Met ELMO wordt een vervanger van de huidige WMS applicatie geïntroduceerd. De focus heeft vooral op het orderpickproces gelegen, maar er zullen meer uitbreidingen volgen. Verder bevat deze release een aantal structurele wijzigingen waardoor in de toekomst een stuk beter kan worden aangesloten op online services; zoals bijv. ELMO. Daarnaast is de verwerking van de keurgegevens uit FreshTracker beetgepakt. Waar voorheen alle data werd overgenomen, wordt nu alleen de kritische informatie overgenomen terwijl de rest van de data in FreshTracker blijft staan. Op deze manier is de koppeling een stuk verbeterd en is het doorontwikkelen voor beide partijen een stuk eenvoudiger geworden.

Filter

Bij het corrigeren van een inkooporder wordt nu ook inzichtelijk gemaakt wat de originele order is geweest net zoals dit bij verkoopcorrecties wordt gedaan.

In de stamgegevens is het nu vanuit het artikelscherm mogelijk om snel voor meerdere artikelen de standaard palletverpakking en palletfactor voor in- en verkoop aan te passen.

In de relatie stamgegevens kan vanaf deze release worden aangegeven of een klant/leverancier standaard transito orders heeft. Deze instelling wordt geraadpleegd bij het aanmaken van nieuwe orders voor de betreffende relaties.

Bij het aanmaken van een container is het nu mogelijk om direct de loslocatie in te voeren voor de uiteindelijke inkooporder. Dit scheelt een hoop extra klik- en invulwerk, vooral omdat containers vrijwel altijd geheel op één eindlocatie worden gelost.

Ook kan achteraf de verwachte loslocatie voor een container worden aangepast. Via het conflictenscherm wordt de gebruiker direct op de hoogte gebracht welke acties er uitgevoerd moeten worden aan de hand van de ingevoerde wijziging.

Wanneer orders onder transito worden verkocht en gefactureerd moet er rekening worden gehouden met afwijkende BTW regelingen. Het is vanaf deze release mogelijk om een standaard BTW groep in te laten stellen die gebruikt wordt voor transito verkooporders. Zo komen de factuurregels op de juiste groepen in het financiële pakket terecht.

Als vervolg op de uitbreidingen in de transito module van de vorige release is er nu meer vrijheid gecreeerd bij het toewijzen van ingekochte partijen die onder transito zijn ingekocht. Ten tijde van verkoop hoeven nog niet alle goederen te zijn vrijgewaard, deze verplichting is verplaatst naar het moment van verladen (palletregistratie) of het afronden van de transportopdracht (partijregistratie).

Vanaf deze release is het mogelijk om per klant in te stellen of er een uitzondering geldt voor de verpakkingsbelasting. Standaard wordt verpakkingsbelasting gebruikt voor de prijscalculatie, maar niet voor iedere klant hoeft dit het geval te zijn. In de relatie stamgegevens kunnen relaties nu worden uitgesloten van verpakkingsbelasting waardoor dit onderdeel geen invloed heeft op de prijsbepaling.

Voor externe locaties die verladingen afhandelen is het erg praktisch om de verlaadplanningspicklijst per mail te ontvangen. Er was tot op heden geen geïntegreerde mogelijkheid om de picklijsten te versturen, die is in deze release toegevoegd.

Zowel het artikeldagprijs scherm als het grid is uitgebreid met de mogelijkheid om te filteren op toewijsbare/verkoopbare voorraad. Erg handig om snel de prijzen in te vullen van de voorraad die verkocht kan/moet worden.

Bij het aanmaken van pallets (binnenmelden / specificeren) voor partijen wordt vanaf nu gekeken of er al een actieve keurcode voor de gehele partij gold. Als dit het geval is, dan wordt de keurcode overgenomen bij de nieuw aangemaakte pallets.

Vanaf deze release worden de keurgegevens uit FreshTracker niet allemaal meer verwerkt in de vorm van keurrapporten. Deze synchronisatie was erg inflexibel en zorgde zo nu en dan voor problemen met betrekking tot ontbrekende data. Om GreenCommerce voor te bereiden op keurresultaten uit verschillende pakketten/applicaties zijn aanpassingen gedaan om alleen de keurresultaten in het systeem te verwerken. Dit zorgt ervoor dat partijen en pallets nog steeds worden voorzien van de juiste keurcodes (zoals blokkades) zodat het logistieke proces onveranderd blijft. Om de details van de keurresultaten uit FreshTracker in te zien, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de bron van deze gegevens: FreshTracker.

Vanaf deze release is het mogelijk om palletnummers die gebruikt worden centraal vast te leggen namens jouw bedrijf. Daarnaast kan hiermee het palletnummer van de leverancier aan je eigen nummers worden gelinkt waardoor er een keten ontstaat en de nummers getraceerd kunnen worden door de keten. Er wordt steeds meer digitaal gecommuniceerd, iets waar ook GreenCommerce op voorbereid wil zijn op het gebied van traceability. Maak je gebruik van FreshTracker? Dan is dit een interessante ontwikkeling want het maakt het mogelijk om de barcodes van bestaande pallets te gebruiken, zonder dat je daar een aparte FreshTracker barcode voor nodig hebt!

Inzicht in de voortgang en planningen op het gebied van producties en verladingen is een veelgevraagd onderwerp. Er is een geruime pilotperiode geweest waarna we de stap hebben genomen om hier een standaard van te gaan maken. Zo kunnen er verschillende configuraties worden opgezet om de voortgang en planning qua productie en verladingen in beeld te brengen en bijvoorbeeld op grote schermen in warehouses te presenteren.

Met de Business Intelligence (BI) module is het mogelijk om een eerste stap te maken richting een data warehouse en het reporting proces flink te professionaliseren. Via een nachtelijks proces wordt de data uit GreenCommerce getransformeerd naar hapklare en leesbare data dat geoptimaliseerd is voor gebruik door BI-tools. Daarnaast wordt het mogelijk om zware reporting (zoals financiële overzichten) voortaan op een losse omgeving te doen waardoor de operatie niet langer verstoord wordt en je vrijuit op ieder moment rapportages kunt opvragen.

Het verladingsproces heeft in de loop van de tijd steeds meer uitbreidingen gekregen. Naast standaard verkoop is het hier ook mogelijk om geplande omrijdopdrachten of geplande leveranciersretouren mee af te handelen. Deze regels worden echter op verschillende tabbladen getoond waardoor het geheel onoverzichtelijk oogde. Vanaf deze release vind je binnen een verlaadplanning slechts 1 tabblad terug met "te verladen regels" zodat de volledige voortgang in één oogopslag duidelijk is. Ook kun je nu eenmalig de kolommen vastleggen die je wilt zien zonder dit op verschillende tabbladen te hoeven herhalen.

Bij de datumfilters is er de mogelijkheid gekomen om periodes te selecteren, er kan gekozen worden voor "vandaag" "Deze week" en "Deze maand"

Daarnaast kunnen we ook de standaard "vanaf" datum aanpassen via de systeemparameters. Deze datum staat normaal gesproken op vandaag, maar kan dus standaard naar een ander moment gezet worden.

Vanaf nu is het mogelijk om info van een levering en container als kolom te kunnen selecteren in schermen waar informatie van een inkooporder beschikbaar is.

Voor deze gegevens zijn de volgende kolommen beschikbaar: InkoopOrder.Transportmiddel.Naam voor de naam van het transportmiddel van de levering; InkoopOrder.TransportMiddelNummer waarin de referentie van de levering te zien is (bijvoorbeeld het voyage nummer) en InkoopOrder.TransportUnitCode waar de ContainerCode in wordt getoond.

De referentie van de levering is nu ook zichtbaar in de details van een container.

Het conflictenscherm is verbeterd, waarbij nu alleen de relevante conflicten als eerste worden getoond. Voorheen werden alle conflicten tegelijk weergegeven, nu komen alleen de conflicten die als eerste opgelost kunnen worden naar voren.

Het conflictenscherm toont de gebruiker direct de knelpunten, zodra een levering of een specifieke container vertraging oploopt.

Op de partijkaart wordt nu extra informatie getoond met betrekking tot de Transito-status van een verkooporder.

Via het Transito icoontje en een duidelijke omschrijving van de verkooporder is in 1 oogopslag te zien of een verkooporder wel of niet onder Transito is geboekt.

De wijze van het invoeren van partijcorrecties is aangepast. Omdat er bij een correctie per definitie iets af gaat en niet iets bijkomt vullen we vanaf nu een partijcorrectie met een positief aantal in. Dus als je een partij van 100 colli naar 80 wil corrigeren, doe je dit door 20 in te vullen in plaats van -20.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden