Automatiseringsspecial Primeur: GreenCommerce en Growers United Zwaagdijk - GreenCommerce.NET

Automatiseringsspecial Primeur: Rust en overzicht door digitalisering

Gepost door  Jill van der Knaap  op  29 januari 2024

“Het zorgt voor rust en overzicht,” benoemt Mark Borst die directeur is van locatie Zwaagdijk van Growers United, één van de grootste pluspunten die het nieuwe DC met zich meebrengt. "In het verleden hadden we weinig automatisering en deden we nog heel veel met de hand. Nu is het systeem veel meer leidend en worden de totale processen beter inzichtelijk zodat we daar beter op kunnen sturen.”

In juli 2022 is Coöperatie Growers United gestart met de nieuwbouw van een DC in Zwaagdijk, speciaal voor het verpakken en sorteren van de blokpaprika’s van het merk PapriCo. Belangrijk bij de digitalisering van het DC was de communicatie tussen de verschillende partijen, geeft Mark aan. “Dat was eigenlijk de kern. Je wil de data op de juiste manier kunnen gebruiken, maar tenslotte gaat het er ook om dat alle partijen op de juiste manier met elkaar kunnen samenwerken.”

Verschillende locaties
Zowel teelt (verdeeld over vijf teeltlocaties), het DC in Zwaagdijk, de verkoop en bijbehorende ondersteuning in Maasdijk, zijn allemaal op verschillende locaties ondergebracht, merkt Mark op. “Dan wil je dat goed organiseren.” Growers United deed daarvoor een beroep op jem-id, die al eerder automatiseringsprojecten voor de Coöperatie had uitgevoerd.

“We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bij onszelf te blijven. Hiervoor werkten we ook met GreenCommerce van jem-id. Het is vooral een uitbreiding van het bestaande. Dus daardoor is die stap voor de medewerkers redelijk goed te doen geweest,” laat Mark weten.

Technische partners
Daarvoor bracht de softwareontwikkelaar de wensen van alle partijen in kaart. “Naast de fysieke afstand tussen het DC in Zwaagdijk en de verkoop van Growers United in Maasdijk, hadden we te maken met de technische partners die de gehele automatisering en het sorteerproces hebben verzorgd. Zij hebben ook op de juiste momenten hun informatie nodig en hebben daarvoor hun eigen technische mogelijkheden,” zegt jem-id projectcoördinator Berry van Zijp.

“Het was voornamelijk een uitdaging om te zoeken wat de beste oplossing was voor welke situatie.” Berry geeft aan dat daarbij zoveel mogelijk is gekeken naar bestaande opties. “Je kunt het wel nieuw bedenken, maar alles wat al bestaat, is een voordeel voor alle partijen.” Hij geeft aan dat het heeft geresulteerd in een systeem dat deels – waar het de communicatie met de machinerie betreft - uit maatwerk bestaat en deels uit oplossingen die jem-id al in het portfolio beschikbaar had.

Communicatieplatform
“Dat laatste geldt voornamelijk voor de communicatie tussen het verkoopsysteem en het DC. Dat draait over ons communicatieplatform FreshBabel, dat door vele andere partijen ook al gebruikt wordt. Specifiek voor dit project hebben we een aantal uitbreidingen qua berichtvorming op gemaakt. Daar hebben we voor een groot deel gebruik kunnen maken van bestaande technieken. Bewezen technieken ook, want heel veel andere partijen werken daar al meerdere jaren mee en dat blijft uitgroeien. Door dit soort projecten is het platform in zijn geheel ook weer uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.” aldus Berry.

Belangrijk daarbij was dat het inpakproces voor de telers van PapriCo altijd moet kunnen doorgaan, ook als er ergens een storing optreedt, geeft Mark aan. “We werken met meerdere partijen en wat we te allen tijde wilden voorkomen is, dat als een van de partijen een technische storing heeft, de rest van het inpakproces ook stilligt. De storingsgevoeligheid wil je zo laag mogelijk hebben. Als er nu een storing is, dan beperkt die zich tot een bepaald segment van de lijn of de afdeling.”

Los van elkaar
Berry geeft aan dat dit is bereikt door ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het systeem los van elkaar kunnen draaien. “Als partij A in storing staat, moeten B en C gewoon door kunnen; dus alle systemen kunnen los van elkaar draaien. Door dan in bepaalde systemen handmatige registraties te doen, waar dat normaal gesproken automatisch zou gaan, is er geen stilstand.”

Eenzelfde zorgvuldigheid is zichtbaar bij de implementatie van het systeem: de meest kritische onderdelen eerst en vervolgens een stapsgewijze introductie van de ondersteunende facetten, laat Mark weten. “We hebben niet in één keer een heel pakket uitgerold. Zowel de machinerie als de software eromheen, hebben we telkens stap voor stap geïmplementeerd. Door telkens een gedeelte te introduceren, hebben we de kinderziektes eruit kunnen halen, voordat de volgende stap werd geïmplementeerd. Ik denk dat daardoor minder problemen zijn ontstaan.”

Soepeler van start in het nieuwe seizoen
Hoewel niet zonder risico, was het wel een bewuste keuze van PapriCo om met het uitrollen van het systeem te beginnen gedurende het seizoen en niet in de stille periode. Mark: “Hadden we alles in de winter geïmplementeerd, dan had alles op papier super geleken en had je wat getest, maar in de praktijk leer je toch het beste. Dat is de reden dat we midden in het seizoen zijn overgegaan, zodat je nog gedurende een paar maanden ervaring kunt opdoen en kinderziektes kunt verhelpen, om bij de start van het nieuwe seizoen veel soepeler van start te kunnen gaan.”

Overigens stellen zowel Mark als Berry vast dat er bij de implementatie weinig problemen zijn geweest. Mark: “Iedereen voelde zich eigenaar van een probleem en alle partijen – zowel jem-id, maar ook de leveranciers van de automatisering en het sorteringsproces – hebben gezamenlijk de schouders eronder gezet. Ik denk dat dit één van de belangrijkste redenen is geweest dat we relatief weinig kinderziektes en aanvangsproblemen hebben gehad.”

180 kilo aanvoer
Waar er vooral voor is gekozen om te werken met bewezen technieken, geldt dat niet voor de toepassing van vision-techniek bij het sorteren – die PapriCo als één van de eersten toepast - en de overschakeling naar een aanvoersysteem dat werkt met 180 kilo-kisten, geeft Mark aan. “Die kisten kunnen we gedoseerd ledigen. We werken niet met een standaard kistenkantelaar; we kunnen van tevoren aangeven hoeveel kilo van een bepaalde sortering of partij op welke band gestort moet worden.”

Hoewel Artificial Intelligence (AI), anders dan in het camerasysteem van de sorteermachine, niet in het digitaliseringsproces is toegepast, is het onderwerp wel op de radar van zowel jem-id als Growers United. Berry: “Het zijn onderwerpen die we op de voet volgen en waar mogelijk ook onderzoeken qua toepassing.” En ook de telersvereniging blijft op de hoogte. “We volgen het wel, maar voor het systeem dat we nu hebben geïmplementeerd, heeft AI niet direct impact. Als we dat nog invoegen in het digitaliseringsproces, zal dat vooral in het logistieke gedeelte zijn: het inleggen in de machine en inpakken,” besluit Mark.

Vragen of meer informatie?
Neem contact met ons op via info@greencommerce.nl of bel naar 0174 - 642 622.

Lees het artikel in de Primeur via deze link.

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden