AGF Exporteurs gestroomlijnd door Brexit-fase - GreenCommerce.NET

AGF Exporteurs gestroomlijnd door Brexit-fase

Gepost door  Ellen Samwel  op  29 januari 2021

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten en op 31 december verliep het overgangs-verdrag. Veel AGF-bedrijven hebben te maken gekregen met nieuwe regels voor de export van producten naar het VK. Het was van groot belang om op tijd voorbereidingen te treffen. Wij hebben om die reden nieuwe ontwikkelingen gedaan rondom AGF-software GreenCommerce, waardoor BTW-gerelateerde zaken correct verwerkt kunnen worden en exportgegevens automatisch richting het Kwaliteits Controle Bureau (KCB), douane agenten, transporteurs en import brokers worden verstuurd, zonder dat deze nog handmatig overgetikt hoeven te worden in hun systeem. De uitbreiding op GreenCommerce bespaart de goed voorbereide exporteurs extra administratie, tijd en kosten.


Uitdagingen voor exporteurs
Toen het nieuws over de Brexit naar buiten kwam, werd al snel duidelijk dat er belangrijke maatregelen getroffen moesten worden om de verkoop richting het VK te kunnen blijven garanderen en de administratie correct en snel te kunnen blijven verwerken. De administratieve werkzaamheden zouden enorm toenemen, vooral op het gebied van communicatie met de douane en de KCB. Om voor te sorteren op de uittreding van het VK en om GreenCommerce klanten te helpen bij de overgang hebben we hier tijdig onderzoek naar gedaan. Door de, na het onderzoek gemaakte, software ontwikkelingen konden exporteurs het jaar goed voorbereid starten en raken zijn steeds meer gewend aan de nieuwe werkwijze. 

Digitale koppeling met e-CertNL
Vanaf 1 januari 2021 is het noodzakelijk dat exportgegevens eerst digitaal gecheckt moeten worden door het KCB. Om de elektronische aangifte van exportgegevens te ondersteunen is er eerder binnen GreenCommerce een digitale koppeling met het KCB ontwikkeld, waarmee verkooporders en verkooporderregels automatisch kunnen worden ingezonden naar het KCB en overtikken overbodig is. Vanuit GreenCommerce wordt er gekoppeld met e-CertNL. De uitbreiding op GreenCommerce bespaart AGF-handelaren die buiten de EU exporteren veel tijd, extra administratie en kosten. 

Goed voorbereide exporteurs 
Exporteurs zoals Quality Produce International (Q.P.I.), New Green, JNV Produce Marketing, Zijtwende, Bos Brothers, StC International managen al jaren interne en externe bedrijfsprocessen met AGF-software GreenCommerce. Zij hebben het systeem nu tijdig uitgebreid met het Exportpakket waardoor ze in 2021 goed voorbereid van start konden gaan. Waar een klein deel van deze bedrijven zelf de aangifte bij de douane verricht, wordt dit door het overgrote deel van de exporteurs volledig uitbesteed aan de transporteurs(s) waar ze mee samenwerken. Bedrijven als DLG DailyFresh Logistics, Freight Line Europe en H.Z. Logistics hebben een koppeling met GreenCommerce. Hierdoor kunnen zij, via de Transportal, de transportopdrachten met de voor het transport relevante gegevens van de exporteurs ontvangen. Vanwege Brexit is er een ontwikkeling gedaan om bij de transportopdracht ook informatie te delen over de ‘voor de export noodzakelijke’ douane-gerelateerde zaken. Hiervoor wordt de douane-service ingezet, waarbij transporteurs de benodigde gegevens kunnen opvragen. Indien gewenst kunnen de berichten ook direct naar een douane agent worden gestuurd. ‘’Wij exporteren veel, ook naar het VK en ook hier kregen we te maken met het extra handelingen. Door de nieuwe ontwikkeling kunnen we samen met de transporteurs makkelijker werken en het scheelt ons veel tijd doordat niet alle gegevens handmatig ingevoerd hoeven te worden’’, aldus Annemieke van den Ende (New Green). Ook JNV Produce Marketing wilde geen risico nemen, ‘’We willen logistieke en administratieve vertragingen vermijden, vandaar de Brexitproof GreenCommerce oplossing in samenwerking met onze logistieke partner DLG DailyFresh Logistics. Het ontzorgt de UK-afnemer en ons’’, aldus Johan Vrijland (Directeur bij JNV Produce Marketing).

BTW administratie
De Brexit heeft ook gevolgen voor de administratieve verwerking van BTW-gerelateerde zaken. Quality Produce International (Q.P.I.) heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hierop in te spelen. In samenwerking zijn aanpassingen verricht om bij in- en verkooporders en de bijbehorende factuurstroom in de verschillende landen de juiste BTW-tarieven te hanteren. ‘’We doen in verschillende landen actief zaken en recente wijzigingen in het systeem helpen ons om BTW op de transacties efficiënt en correct af te wikkelen. Q.P.I. kan hierdoor bijvoorbeeld nu als UK-importeur de UK-klanten volgens lokaal BTW-tarief belasten, aldus Maarten Leerdam (Head of Finance Q.P.I.).

Meer informatie?
Heb je veel handelscontact met het VK? Voor meer informatie over het Exportpakket of andere uitbreidingen op GreenCommerce, kun je contact opnemen met Remco Koornhof via remco@jem-id.nl of 0174 - 64 26 22.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden