Datawarehouse module (i.s.m. Power BI)

Data begint een steeds belangrijkere rol te spelen in veel organisaties. Business Intelligence (via bijv. Power BI) is al een aantal jaren één van de grootste hypes in de IT wereld en wordt inmiddels door steeds meer bedrijven omarmd. 

De meest simpele en bekende vormen die worden gebruikt, zijn uitgebreide rapportages en dashboards. Er zijn verschillende tools op de markt die goed zijn in het visualiseren van deze data, zo ook Microsoft’s Power BI. 

Ook GreenCommerce bevat veel data waar bedrijven zeer waardevolle informatie uit kunnen halen, zowel op het gebied van finance als commercie als operationeel. Er is een nieuwe module ontwikkeld waarmee bedrijven in staat zijn om dit proces in de eigen organisatie op te starten met de data die reeds in GreenCommerce aanwezig is. Dit kan zowel via eigen BI tools (zoals Qlikview, Business Objects, …) of via een vooraf gedefinieerde set die in Power BI ontwikkeld is.

Doelgroep

Business Intelligence is interessant voor ieder bedrijf dat beschikt over data. Het belangrijkste is om uit de aanwezige data de belangrijkste informatie voor jouw bedrijf en jouw business te kunnen halen. Mocht je als bedrijf nog geen BI tool hebben, is het mogelijk om een vooraf gedefinieerde set aan BI dashboards te gebruiken waarmee je direct inzicht krijgt in de informatie die uit GreenCommerce wordt gehaald. Ook kunnen dashboards en grafieken zo worden ingericht dat jij zelf het beheer kunt doen. 

Wat kunnen we ermee?

De mogelijkheden worden steeds groter zodra er een goed mechanisme is waarmee operationele en reporting data gescheiden worden. Een goede uitgangspositie om aan de slag te gaan met Business Intelligence is één van de belangrijkste succesfactoren. Geen verstoringen op de productie omgevingen, een herhaalbaar BI proces en betrouwbare data bieden veel extra kansen en mogelijkheden.

Scheiding operationele en reporting data

De data waarop analyses kunnen worden gedaan wordt in een aparte database voorbereid en nachtelijks ververst. Naast dat dit ervoor zorgt dat de BI tools niet op een operationele database draaien, zorgt dit er ook voor dat veeleisende overzichten kunnen worden overgezet naar de reporting database. Een directe verlichting van je operationele proces wat de snelheid en beschikbaarheid van de systemen ten goede komt.

Data warehousing

Uiteindelijk bestaan BI oplossingen van bedrijven vaak uit een combinatie van systemen. Denk aan commerciële systemen zoals GreenCommerce, maar ook financiële systemen, arbeidsregistratie systemen, etc. zijn waardevolle informatiebronnen. Het kunnen combineren van de data uit deze systemen is een krachtig instrument om de juiste conclusies voor jouw bedrijf te kunnen trekken. Met de voorbereide financiële en commerciële data uit GreenCommerce tot jouw beschikking bieden we je een solide basis om op door te ontwikkelen.

Visualisaties & Power BI

Visualisatie en analyse van de data wordt gedaan middels BI tools. Of dit nu een eigen tool, een off-the-shelf tool, of Power BI is, maakt ons niet zoveel uit. Uiteindelijk draait het om de data. Om snel op weg te komen hebben wij Power BI gebruikt om een standaard set aan rapportages te ontwikkelen. Die set kan gebruikt worden en indien gewenst naar eigen inzicht en smaak worden doorontwikkeld of aangepast.

Toekomstige Ontwikkelingen

In de nabije toekomst willen we de module uitbreiden met meerdere onderdelen vanuit GreenCommerce. Nu de omzet op basis van facturatie gebruikt kan worden, zullen wij ons in de toekomst gaan focussen op onderwerpen zoals bijvoorbeeld productie, transport en partijresultaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe deze module binnen jouw bedrijf kan worden toegepast? Of, wil je het systeem in werking zien in een gave demo? Neem contact met ons op, zodat wij samen kunnen kijken hoe de onderdelen het beste kunnen worden toegepast in jouw omgeving.

Martijn van Andel

Meer uit je processen halen?

Ik help je graag verder!

Contact