BTW aanpassing van 6% naar 9%

Vanaf 1-1-2019 wordt het BTW-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dit betekent dat er een aantal zaken aangepast moet worden in Greencommerce. Hieronder lichten wij via een handig stappenplan toe, hoe dit in GreenCommerce aangepast kan worden en bespreken we een aantal aandachtspunten rondom de overgangsfase.

Stappenplan

1. BTW-groep en grootboek aanmaken

Allereerst gaan we de nieuwe BTW-groep aanmaken Dit kan gedaan worden via het menu stamgegevens / administratie / BTW-groepen. Hiervoor kunnen twee nieuwe grootboeken aangemaakt; één voor de te vorderen 9% BTW en één voor de af te dragen 9% BTW. We adviseren om hierover contact op te nemen met de boekhouder.

2. Orders met afleverdatum 2018 definitief maken en factureren

De belastingdienst geeft aan dat alle verkopen met een afleverdatum in 2019 via de nieuwe regeling moeten gaan. Omdat de BTW-gegevens van een order worden bepaald op het moment van facturatie, adviseren wij om alle orders met een afleverdatum in 2018 ook in 2018 te factureren. Hierna kan de BTW-aanpassing bij de artikelen gedaan worden.   

3. BTW-groep en grootboek aanpassen op alle artikelen

Als de nieuwe groepen zijn aangemaakt, moeten de artikelen nog juist ingesteld worden. Via de “financiële instellingen” knop bij de artikelen kunnen er in één keer meerdere artikelen gewijzigd worden. (Let op: het wijzigen van veel artikelen in één keer kan een behoorlijke performance vragen van het pakket. Kies hier dus een geschikt tijdstip voor).

In het pop-up scherm wat volgt, vul je de nieuw aangemaakte BTW-groep in. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van BTW-groep specifieke grootboeken, voor het boeken van omzet, kunnen deze hier ook worden opgegeven.
De velden die niet van toepassing zijn, laat je leeg. Om de functie “financiële instellingen” te mogen gebruiken moet een gebruiker de rol “stambeheerder” hebben.

Hierdoor zullen geen handmatige aanpassingen gemaakt hoeven te worden in het facturatie-proces. Zo raden wij ook aan om alle orders met een afleverdatum in 2019 ook in 2019 te factureren.

Er zijn bepaalde uitzonderingen, waarbij het onontkoombaar is om handmatige aanpassingen te maken betreffende de BTW-gegevens op het moment van facturatie. Dit geldt voor de processen: credit facturatie en in - of verkoop correctie.

Wanneer er een in- of verkooporder in 2018 is aangemaakt en deze in 2019 gecorrigeerd of gecrediteerd dient te worden, zal hier zorgvuldig mee omgegaan moeten worden. De administratie of persoon verantwoordelijk voor de facturatie zal in deze situaties de BTW-gegevens dienen te controleren en waar nodig met de hand moeten wijzigen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de sub-facturatie module, dient dit in zowel de factuurregel als de subfactuurregel handmatig gewijzigd te worden. Het wijzigen van een BTW-groep wordt gedaan door een (sub) factuurregel te openen met een dubbelklik. Daarna kan in het scherm wat zojuist geopend is de BTW-groep (en grootboek) aangepast worden:

Ten slotte willen we graag erop attenderen dat de administratie van Intracommunautaire verwerving en levering ook zal wijzigen. Dit heeft enkel impact op het financieel pakket, niet op GreenCommerce.NET.

Meer informatie?

Wil je meer informatie verkrijgen over dit onderwerp? Neem dan contact op met support@jem-id.nl

Martijn van Andel

Meer uit je processen halen?

Ik help je graag verder!

Contact